Construction Equipment Polska

Ożywienie działalności korzystnie wpływa na wyniki Volvo Construction Equipment w 3. kwartale

Za sprawą lepszych nastrojów klientów firma Volvo Construction Equipment (Volvo CE) odnotowała w trzecim kwartale 2020 roku wzrost wolumenu zamówień o 40% i dostaw maszyn o 20%, natomiast skorygowana wartość sprzedaży wzrosła o 6%.

Poprawa nastrojów klientów w trakcie przedłużającej się pandemii Covid-19 przełożyła się na silne odbicie popytu na maszyny i usługi budowlane w trzecim kwartale 2020 roku, zwłaszcza na rynku chińskim. Dzięki temu firma Volvo Construction Equipment (Volvo CE) może dziś ogłosić poprawę wskaźników sprzedaży, zamówień i dostaw maszyn w tym okresie. 
Choć sprzedaż netto w trzecim kwartale spadła o 2% do 17 619 mln SEK (17 921), to po uwzględnieniu zmian kursów walutowych w rozpatrywanym okresie faktycznie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 6%. Skorygowany dochód operacyjny również nieco się obniżył, wynosząc 1963 mln SEK w porównaniu z 2180 mln SEK w analogicznym okresie w 2019 roku. To przekłada się na marżę operacyjną równą 11,1% (12,2%). 

Wolumen zamówień netto wzrósł w trzecim kwartale o 40% w porównaniu do analogicznego kwartału 2019 roku. Wolumen dostaw zwiększył się w trzecim kwartale o 20%, do 19 774 maszyn, co było głównie pochodną wyższej sprzedaży w Chinach.

Sytuacja na rynku

W trzecim kwartale większość rynków dobrze radziła sobie ze skutkami pandemii Covid-19, a poziom wykorzystania maszyn na końcu tego okresu prawie dorównał poziomom z roku 2019. Mimo to ciągła niepewność spowodowana pandemią zaważyła na sytuacji rynku europejskiego, który do końca sierpnia skurczył się o 19%.

Również rynek północnoamerykański odnotował 19-procentowy spadek, a w Ameryce Południowej nastąpił wzrost o 11%, liczony jednak od bardzo niskich poziomów bazowych z roku 2019. Na rynku azjatyckim (z wyłączeniem Chin) nastąpił spadek o 13%. Z kolei rynek chiński bardzo dobrze radził sobie ze skutkami pandemii i korzystał z pomocy rządowych programów stymulacyjnych, co przełożyło się na 22-procentowy wzrost popytu w omawianym okresie.

„Choć w 2. kwartale pandemia Covid-19 spowodowała ostre pogorszenie sytuacji rynkowej, już w trzecim kwartale odnotowaliśmy ożywienie działalności budowlanej na większości rynków”, skomentował Melker Jernberg, prezes Volvo CE. „Szczególnie silny popyt obecny był w Chinach, a nasz udział w tym największym rynku świata systematycznie się zwiększał. Wobec nieustającej niepewności związanej z pandemią będziemy koncentrować się na ścisłej kontroli kosztów i na pierwszym miejscu stawiać zdrowie oraz bezpieczeństwo personelu, klientów i partnerów biznesowych”.

Ważne wydarzenia

Zgodnie z przyjętą strategią koncentracji na podstawowych grupach produktów grupa Volvo CE w trzecim kwartale sprzedała swoją północnoamerykańską część przedsiębiorstwa zajmującą się produkcją rozściełaczy pod marką Blaw-Knox. Ogłoszono także, że w nadchodzących tygodniach rozpoczną się pierwsze dostawy całkowicie elektrycznych maszyn kompaktowych w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

Sprzedaż netto na rynek zbytu Trzeci kwartał  Pierwszych dziewięć miesięcy
 mln SEK 2020 2019 2020 2019
Europa 5423 6629 17 154 23 510
Ameryka Północna 2969 3556 10 206 14 104
Ameryka Południowa 522 703 1503 1915
Azja 7787 6137 29 117 26 002
Afryka i Oceania 919 895 2663 3359
Łącznie 17 619 17 921 60 642 68 889

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com