Volvo Maszyny Budowlane Polska

Wprowadzenie pięciu nowych aplikacji do rozszerzonego systemu informacji pokładowej Load Assist

Do systemu Load Assist firmy Volvo CE dodano pięć nowych aplikacji. System ten jest obecnie także dostępny w szerszej gamie oferowanych przez firmę ładowarek kołowych – od L60H do L350H*.

Load Assist firmy Volvo Construction Equipment (Volvo CE) to zbiorczy termin obejmujący szereg aplikacji sterujących maszyną, które zostały opracowane specjalnie do ładowarek kołowych Volvo CE. Te „aplikacje” działają w oparciu o Volvo Co-Pilot – nagradzany interfejs z 10-calowym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości montowany w kabinie. System Load Assist wprowadzono do oferty w 2016 roku i początkowo obejmował on aplikację On-Board Weighing. W 2019 roku system Load Assist wzbogacono o aplikację Operator Coaching, wiodące w branży narzędzie, które pozwala operatorowi uzyskać lepsze wyniki pracy dzięki wskazówkom przekładającym się na efektywniejszą obsługę maszyny. W roku 2020 nadszedł czas na kolejne aplikacje. Ponadto system Load Assist jest obecnie kompatybilny z szerszą gamą ładowarek kołowych Volvo CE – od L60H do L350H*.

Pięć nowych aplikacji skupia się na ułatwieniu obsługi maszyny, poprawie bezpieczeństwa i zwiększeniu ogólnej efektywności działań na placu robót. Zadania, które trzeba było wykonywać ręcznie albo które wymagały od operatora wyjścia z kabiny, mogą teraz zostać zautomatyzowane i zrealizowane w komfortowych warunkach kabiny. Wśród pięciu nowych aplikacji są:

Aplikacja Tire Pressure Monitoring System

Nowe_rozwiązania_w_ładowarkach_kołowych_serii_H_obniżają_całkowity_koszt_posiadania

Ekran dotykowy Volvo Co-Pilot może teraz pokazywać w czasie rzeczywistym ciśnienie w oponach oraz ich temperaturę. Eksploatacja maszyny z prawidłowym ciśnieniem w oponach jest ważna dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa, efektywnego wykorzystania paliwa i dyspozycyjności. Każda opona jest monitorowana niezależnie, a wartości graniczne ciśnienia (dolna/górna) są wyznaczane dla każdej osi. Jeśli w którejkolwiek oponie dojdzie do przekroczenia wyznaczonych parametrów, operator zostanie zaalarmowany – wartości graniczne alarmów są wyświetlane jako wartości nominalne oraz procentowe. Niebieski komunikat informuje operatora o tym, że występują niezgodności ciśnienia lub temperatury i że należy monitorować sytuację. Pomarańczowy komunikat sygnalizuje, że niezgodności te uległy pogorszeniu i operator musi podjąć działanie.
 
Wszystkie te dane mogą być udostępniane w systemie CareTrack, dzięki czemu kierownik placu robót może przeglądać i analizować historyczne trendy dotyczące opon, które mogą pomóc w określaniu parametrów opon w podobnych warunkach eksploatacji. 

Aplikacja Map

Mapy nie tylko ułatwiają podróż do celu, ale i zapewniają szereg innych możliwości. Aplikacja Map wykorzystuje wbudowany system GPS ładowarki do określania pozycji oraz łącze telekomunikacyjne modułu Volvo Co-Pilot do komunikacji między maszynami. Nowa funkcja Map umożliwia operatorom monitorowanie w czasie rzeczywistym ruchu na placu robót i aktywne dostosowywanie sposobu prowadzenia maszyny do warunków ruchu, szczególnie w miejscach, gdzie blisko siebie pracuje wiele maszyn. 

Nowe_rozwiązania_w_ładowarkach_kołowych_serii_H_obniżają_całkowity_koszt_posiadania

Znajomość pozycji innych maszyn jest także pomocna z punktu widzenia bezpieczeństwa – szczególnie podczas pracy na placach robót o ograniczonej widoczności. Wyświetlane są drogi, charakterystyczne punkty, obszary o ograniczonym dostępnie i sekcje jednopasmowe, co pomaga operatorom w łatwym poruszaniu się po placu robót. Powiadomienia o ograniczeniach prędkości to dodatkowe przypomnienie, które pomoże operatorom w uniknięciu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Funkcja Map poprawia także wydajność, ponieważ dzięki monitorowaniu ruchu i przebiegu prac operatorzy mogą podejmować lepsze decyzje związane z prowadzeniem maszyn.

Ostatnie trzy aplikacje tworzą razem zestaw narzędzi o nazwie Toolbox. Podobnie jak smartfon lub tablet, Volvo Co-Pilot ma zainstalowane fabrycznie aplikacje ułatwiające operatorowi codzienną pracę.

Aplikacja Calculator

Umożliwia wykonywanie wszystkich podstawowych działań – dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Kalkulator może także służyć do konwersji jednostek. W szybki i prosty sposób pozwala przeliczać sześć różnych typów jednostek (długość, masę, kąt, czas, temperaturę i prędkość).

Aplikacja Notes

Dzięki cyfrowemu notesowi nie trzeba sięgać po papier i długopis. Notatki można zapisywać i przechowywać w kabinie. 

Aplikacja Weather

Znajomość prognozy pogody pomaga w planowaniu. Aplikacja Weather wykorzystuje czytelną oś czasu do informowania operatora o bieżących i nadchodzących warunkach atmosferycznych. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do aktualnych informacji można lepiej dostosować przebieg prac do pogody, niezależnie od tego, czy pada deszcz czy świeci słońce.

System Load Assist Volvo CE

Dodatkowe udogodnienia

System Load Assist Volvo CE

Wprowadzono także ulepszenia w szeregu innych istniejących już funkcji. 

W przypadku zamówienia opcji Radar Detect System, funkcja ta będzie zintegrowana z Volvo Co-Pilot. Pozwoli to operatorom korzystać z kamery wstecznej oraz informacji o obciążeniu. Dane te będą wyświetlane na jednym ekranie, co zwiększy wygodę i poprawi bezpieczeństwo podczas cofania.

Nowe_rozwiązania_w_ładowarkach_kołowych_serii_H_obniżają_całkowity_koszt_posiadania

 

 

 

 

 

Ostatnia modernizacja do wprowadzenie dwóch nowych trybów zadań w aplikacji On-Board Weighing. Operatorzy mogą teraz wybierać spośród następujących trybów: licznik przebiegu, załadunek samochodu ciężarowego, hałdowanie i produkcja. Każdy z tych trybów korzysta z innego układu graficznego ekranu Volvo Co-Pilot, dostarczając operatorowi istotnych informacji, które umożliwiają wydajną realizację różnego rodzaju zadań.

Te liczne nowości wprowadzone do systemu informacji pokładowej Load Assist Volvo CE pomogą klientom w optymalnym wykorzystaniu ładowarek kołowych Volvo i potencjału operatorów.

 

*Dostępność aplikacji:

Load Assist
Aplikacja On-Board Weighing Aplikacja Operator Coaching Aplikacja Tire Pressure Monitoring System Aplikacja Map
Aplikacje Calculator, Notes, Weather
Zintegrowany Radar Detect System
L60H    X    X  X  X
L70H    X    X  X  X
L90H    X    X  X  X
L110H  X  X  X  X  X  X
L120H  X  X  X  X  X  X
L150H  X  X  X  X  X  X
L180H  X  X  X  X  X  X
L180H High-Lift            
L220H   X  X  X  X  X  X
L260H  X  X  X  X  X  X
L350H  X  X  X  X  X  X