Construction Equipment Polska

3 sposoby, w jakie usługa Volvo ACTIVE CARE pomaga mieścić się w budżecie

Dane telematyczne pozwalają wykonawcom nadzorować każdy aspekt pracy — od zużycia paliwa i sposobu wykorzystania maszyny po ewentualne problemy, które, jeśli zostaną zlekceważone, mogą doprowadzić do awarii lub nieplanowanych przestojów. Często jednak zdarza się, że pozyskiwane informacje trudno jest zrozumieć. Usługa Volvo ACTIVE CARE pomaga zapanować nad danymi i umożliwia bezproblemowe, proaktywne monitorowanie i konserwowanie maszyny.

1. Szybkie wykrywanie i eliminowanie problemów z maszyną

Każdy, kto już korzystał z systemu telematyki, wie, czym są kody usterek. Kody sygnalizują problem z maszyną, ale nie informują o jego istotności ani o sposobie rozwiązania. Czasem menedżerowie floty muszą sprawdzać, co w zasadzie oznacza dany kod usterki, a następnie samodzielnie znaleźć przyczynę problemu.

Menedżer floty średniej lub dużej wielkości może każdego dnia otrzymywać wiele różnych alertów. Większość z nich dotyczy drobiazgów, na przykład niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, a skrzynka odbiorcza przepełniona mniej istotnymi alertami sprawia, że ryzyko przeoczenia poważnej usterki staje się całkiem realne. Pozostawienie takiego problemu samemu sobie może doprowadzić do nieplanowanego przestoju, który winduje cenę realizacji projektu i utrudnia dotrzymanie terminów.

Menedżer floty, który zdecyduje się korzystać z usługi Volvo ACTIVE CARE, nie musi zajmować się analizą danych telematycznych. Zamiast kodu usterki otrzymuje komunikat zawierający informacje o prawdopodobnej przyczynie problemu, rekomendowanym rozwiązaniu i potencjalnych konsekwencjach zaniechania działań.

Ponadto dealer otrzymuje powiadomienie w tym samym czasie, co klient, więc mogą razem szybko zadziałać. Dzięki postawionej diagnozie dealer wie, jakie narzędzia przygotować i jacy technicy są potrzebni w miejscu wystąpienia awarii lub czy należy — jeśli na przykład naprawa wymaga więcej czasu — wysłać pojazd zastępczy.

W przypadku tradycyjnego systemu telematyki dealer musiałby czekać na telefon od klienta, a następnie udać się do niego, nierzadko kilkakrotnie (na koszt klienta), w celu zdiagnozowania i wyeliminowania problemu. Wszystko to wyraźnie przekłada się na produktywność i koszty.

Samochód serwisowy Volvo

2. Monitorowanie eksploatacji floty w celu wykrywania przyczyn niskiej efektywności

Kolejnym sposobem, w jaki usługa Volvo ACTIVE CARE pomaga realizować projekty w ramach wyznaczonego budżetu, jest monitorowanie przebiegu eksploatacji — zarówno ogólnie, w odniesieniu do floty, jak i pojedynczych maszyn. Subskrybenci usługi ACTIVE CARE otrzymują miesięczne raporty, które zawierają szereg danych z całej floty maszyn. Przykładowo, mogą szybko sprawdzić odsetek czasu pracy na obrotach jałowych w stosunku do faktycznego czasu pracy — zarówno dla wszystkich maszyn danego typu, jak i ich pojedynczych egzemplarzy. Czas pracy na biegu jałowym zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanego zadania. Analiza takich informacji pomaga odpowiednio ukierunkowywać flotę i niwelować zbędne koszty poprzez identyfikację maszyn, które zbyt długo pracują na biegu jałowym, obniżając tym samym swoją wartość przy odsprzedaży.

Długi czas pracy na biegu jałowym może oznaczać, że klient nie dysponuje flotą dobraną adekwatnie do zlecenia. Czas pracy wozideł na biegu jałowym może stanowić sygnał, że potrzebna jest większa koparka lub ładowarka albo że nie w pełni wykorzystywane maszyny powinny wykonywać inne zadanie. Dzięki wykrywaniu takich tendencji można zyskać pewność, że flota jest maksymalnie wydajna i że żadna maszyna nie generuje zbędnych kosztów.

Ponadto usługa ACTIVE CARE monitoruje zużycie paliwa w odniesieniu do wszystkich maszyn, dzięki czemu menedżerowie floty mogą wykrywać te najmniej oszczędne i wprowadzać zmiany dodatkowo ograniczające wydatki.

Ładowarka kołowa Volvo

3. Wykrywanie przypadków nieprawidłowego wykorzystania maszyny

Oprócz informacji o przebiegu eksploatacji i zużyciu paliwa miesięczne raporty ACTIVE CARE wskazują potencjalne przypadki nieprawidłowego wykorzystania maszyny. Menedżerowie floty mogą dowiedzieć się o sytuacjach — dotyczących pojedynczych maszyn lub całej floty — w których operator podejmuje nieprawidłowe działania, na przykład zmienia biegi przy zbyt wysokich obrotach podczas jazdy ładowarką kołową, używa koparki w niewłaściwym trybie pracy lub za często blokuje mechanizm różnicowy wozideł przegubowych. Świadomość wszystkich tych kwestii pomaga ograniczać koszty, zwiększać dyspozycyjność i rozpoznawać konieczność dodatkowego przeszkolenia operatorów. A to przekłada się na niższą cenę realizacji projektu.

Szkolenia operatorów

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
Londyn
Tel.: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com