Construction Equipment Polska

Sprzedaż Volvo CE wzrasta w drugim kwartale o 10%

Rozwój rynku w Europie i Ameryce Północnej pomógł firmie Volvo Construction Equipment osiągnąć wyraźny wzrost sprzedaży, dochodów i dostaw w drugim kwartale 2019 roku.

Poprawa sytuacji na kluczowych rynkach w Europie i Ameryce Północnej oraz silne ukierunkowanie na świadczone usługi, większa elastyczność wolumenu produkcji i rygorystyczna kontrola kosztów pomogły firmie Volvo Construction Equipment (Volvo CE) w osiągnięciu dobrych ogólnych wyników w drugim kwartale 2019 roku.

Sprzedaż netto w drugim kwartale wzrosła o 10% i wynosi 26 814 mln SEK (wobec 24 403 mln SEK w drugim kwartale 2018 roku). Wciąż wzrasta również zysk operacyjny, który wyniósł w danym okresie 4153 mln, wobec 3675 mln odnotowanych w tym samym okresie roku poprzedniego, powodując podniesienie wskaźnika marży operacyjnej do 15,5% (wobec 15,1%).

W drugim kwartale 2019 roku odnotowano wzrost wolumenu realizowanych zamówień o 6%, a dla produktów marki SDLG wskaźnik ten wzrósł o 28%. Wzrost wolumenu realizowanych zamówień był szczególnie widoczny w Chinach, gdzie sięgnął 21%, co wynikało z dużego popytu na koparki i ładowarki kołowe marki SDLG. Wielkość dostaw w omawianym okresie wzrosła o 12%, do czego również przyczynił się wzrost zamówień na rynku chińskim i stabilny popyt w Europie i Ameryce Północnej.

Sytuacja na rynku

W drugim kwartale 2019 roku odnotowano wzrost na rynkach w Europie i Ameryce Północnej oraz niewielki spadek w Azji (wyłączając Chiny). Do maja popyt na maszyny budowlane wzrósł w Europie o 5% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim, a popyt na duże koparki, maszyny drogowe i wozidła przegubowe spowodował wzrost o 7% na rynku północnoamerykańskim. Popyt w Ameryce Południowej wzrósł o 6%, podczas gdy w Azji (wyłączając Chiny) zmalał o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Popyt na rynku chińskim wzrósł z kolei o 8% dzięki wyższym wynikom w segmencie minikoparek.

— W drugim kwartale firma Volvo CE ponownie odnotowała wzrost sprzedaży i podniosła swoją rentowność — skomentował Melker Jernberg, prezes Volvo CE. — Zwiększanie elastyczności wolumenu produkcji i ścisła kontrola kosztów pozostaną dla nas ważne także w drugim półroczu.

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

Sprzedaż netto na rynek zbytu

mln SEK Drugi kwartał   Pierwsze sześć miesięcy  

2019 2018 2019 2018
Europa 8 788 7 752  16 881 14 351
Ameryka Północna 5 621 4 463  10 547 7 896
Ameryka Południowa 666 603  1 212 1 118
Azja  10 485 10 394 19 864 19 485
Afryka i Oceania 1 253 1 191 2 464 2 466
Łącznie 26 814 24 403 50 968 45 317