Construction Equipment Polska

Volvo CE odnotowuje 15-procentowy wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale

Wzrost na większości głównych rynków pomógł firmie Volvo Construction Equipment uzyskać dobre wyniki w pierwszym kwartale finansowym 2019 roku: sprzedaż wzrosła o 15%, a zyskowność o 26%.

Stabilne warunki rynkowe w większości regionów pozwoliły firmie Volvo Construction Equipment (Volvo CE) na uzyskanie dobrych wyników finansowych w pierwszym kwartale 2019 roku. Spółka zadeklarowała solidny wzrost sprzedaży, zyskowności i dostaw maszyn. 
W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku firma Volvo CE odnotowała wzrost sprzedaży netto o 15% do poziomu 24 155 mln SEK (wobec 20 914 mln SEK w 1. kwartale 2018 roku). Wyższa sprzedaż w połączeniu z korzystnymi zmianami cen i kompozycji produktów przyczyniła się do wzrostu zysku operacyjnego o ponad jedną czwartą (26%) do 3 646 mln SEK wobec 2 888 mln SEK w pierwszym kwartale 2018 r. Znalazło to odzwierciedlenie w marży operacyjnej, która również wzrosła znacząco do 15,1% wobec 13,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W omawianym okresie odnotowano także wzrost dostaw o 5%, do 23 139 maszyn wobec 22 102 maszyn w 1. kwartale 2018 r.

Sytuacja na rynku

W pierwszym kwartale odnotowano wzrost na dwóch największych globalnych rynkach maszyn budowlanych — w Europie i Ameryce Północnej — wynoszący odpowiednio 3% i 4% w pierwszych dwóch miesiącach roku. Wzrost na rynku europejskim stymulowany był przez popyt w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, natomiast w Ameryce Północnej czynnikiem prowzrostowym był zwiększony popyt na duże ładowarki kołowe, maszyny drogowe i wozidła przegubowe. Odbicie na rynku brazylijskim miało swój udział w 5-procentowym wzroście popytu na rynku południowoamerykańskim w 1. kwartale, natomiast rynek azjatycki (z wyłączeniem Chin) skurczył się o 4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Z drugiej strony popyt w Chinach przekroczył oczekiwania i był wyższy o 23% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. 

„W pierwszym kwartale na światowym rynku maszyn budowlanych panowały dobre warunki”, skomentował Prezes Volvo CE, Melker Jernberg. „Z powodzeniem zaspokajamy rosnący popyt, a skuteczna kontrola kosztów pomaga nam w osiąganiu zachęcających poziomów zysku operacyjnego i marży operacyjnej”.

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich

Sprzedaż netto na rynek zbytu

Pierwsze trzy miesiące

mln SEK 2019 2018 Zmień
Europa 8 092 6 599 23%
Ameryka Północna 4 926 3 433 43%
Ameryka Południowa 546 516 6%
Azja 9 379 9 091 3%
Afryka i Oceania 1 211  1 275 -5%
Łącznie 24 155 20 914 15%