Construction Equipment Polska

Raport otwierający drzwi do większej wydajności maszyn

Najnowsze rozszerzenie pakietu raportów Insight Reports od Volvo Construction Equipment dostarcza klientom informacje pozwalające lepiej zarządzać flotą i zwiększać wydajność pracy.

Volvo Services Insight Reports

Volvo Construction Equipment po raz kolejny pomaga klientom w zwiększaniu wydajności podczas realizacji projektów. Tym razem za sprawą nowego raportu Productivity Report, który pozwala analizować informacje o flocie pod kątem jej produktywności, ułatwiając obniżanie kosztów w przeliczeniu na tonę.

Dane telematyczne mogą być znakomitym środkiem poprawy wydajności floty i wydłużenia czasu pracy bez przestoju, ale gdy jest ich za wiele, utrudniają dotarcie do informacji naprawdę istotnych. Najnowszy raport — stanowiący uzupełnienie raportu wydajności paliwowej udostępnionego w 2016 roku oraz raportu Volvo ACTIVE CARE i raportu podsumowującego, wprowadzonych w 2018 roku — potwierdza zaangażowanie firmy w pomoc klientom w zakresie efektywniejszego zarządzania kosztami eksploatacji. Po dodaniu nowego raportu Productivity Report firma Volvo CE zebrała wszystkie cztery narzędzia w postaci jednego pakietu pod nazwą Insight Reports. Dzięki szerokiej gamie dostępnych analiz klienci mogą dostosowywać każdy raport do własnych struktur biznesowych w celu zwiększania rentowności.

Raporty Insight Reports wskazują obszary do poprawy w oparciu o dane telematyczne pozyskane z maszyn. System telematyki CareTrack automatycznie tworzy z tysięcy danych maszyny gotowe raporty, które co tydzień lub co miesiąc są wysyłane do klienta z pośrednictwem poczty e-mail. Dzięki zebranym szczegółowym danym, które są prezentowane w przejrzystej formie, klienci przeznaczają mniej czasu na przeczesywanie złożonych informacji pobranych z maszyny — zamiast tego skupiają się na pracy. Wykorzystanie analiz i danych dotyczących maszyn pozwala klientom lepiej zrozumieć sposób, w jaki eksploatowane są maszyny, tak aby móc podejmować przemyślane decyzje sprzyjające ogólnej rentowności.

Volvo Services — Insight Reports

Wybór właściwego raportu

Nowy raport Productivity Report informuje, ile ton materiału obsłużono lub przewieziono. Pomaga to klientom sprawować lepszą kontrolę nad kosztami eksploatacyjnymi i być lepiej poinformowanymi podczas negocjowania kontraktów. Raport ten — dostępny dla wozideł przegubowych i ładowarek kołowych Volvo z systemem ważenia pokładowego — ułatwia pomiar produkcji i podejmowanie niezbędnych kroków prowadzących do obniżenia ponoszonych kosztów w przeliczeniu na tonę. Raport łączy dane o produktywności i zużyciu paliwa, dzięki czemu upraszcza mierzenie efektywności, prezentując takie informacje, jak liczba obsłużonych ton w przeliczeniu na litr paliwa, koszt paliwa w przeliczeniu na tonę czy wykorzystanie ładowności.

Raport Volvo ACTIVE CARE prezentuje dane o stanie maszyny. Ma za zadanie ograniczać nieplanowane przestoje i redukować koszty napraw. Obejmuje m.in. alarmy techniczne i sygnalizację nieprawidłowego użytkowania, a także wskazuje działania ograniczające nadmierne obciążenie maszyny. Analiza przypadków nieprawidłowego wykorzystania maszyny pozwala klientom diagnozować problemy na wczesnym etapie i wdrażać działania naprawcze chroniące flotę. Dzięki odpowiednim informacjom diagnostycznym dostarczanym co tydzień na skrzynkę pocztową klienci są w stanie skutecznie udoskonalać techniki pracy oraz unikać kosztownych i czasochłonnych skutków awarii.

Raport wydajności paliwowej oferuje kompleksowe ujęcie informacji o efektywności floty. Ma za zadanie pomagać klientom w ograniczaniu zużycia paliwa — czynnika generującego największe koszty eksploatacyjne. Raport wskazuje maszyny, które nie są używane zgodnie z przeznaczeniem, i jednostki mogące generować zbędne wydatki na paliwo. Ponadto raport służy do śledzenia postępów w realizacji celów biznesowych za pomocą nawet ośmiu wskaźników kluczowych wskaźników efektywności (KPI) zgodnych z wymogami poszczególnych struktur biznesowych. Może też obejmować przewidziane w budżecie wydatki na paliwo, ułatwiając szacowanie potencjalnych kosztów i oszczędności.

Kluczowe informacje związane ze stanem, efektywnością paliwową i produktywnością floty są zaprezentowane w raporcie podsumowującym. Pomagają one klientom w uzyskaniu pełnego obrazu sytuacji i wykrywaniu trendów. Wszelkie kwestie wymagające podjęcia działań są oznaczone. Umożliwia to klientom doskonalenie dotychczasowych technik pracy, wdrażanie nowych i rozwiązywanie problemów, zanim dojdzie do przestoju.

Raporty Insight Reports pozwalają klientom osiągać maksymalną dyspozycyjność, efektywność paliwową i produktywność maszyn Volvo. Dane dostępne są także w formatach Excel i CSV — przydatnych, jeśli klienci chcą wyeksportować dane na potrzeby dalszej analizy.

Nieprzerwane wsparcie

Dzięki szerokiej gamie usług doradczych, w tym w zakresie obniżenia zużycia paliwa i szkoleń operatorów, klienci mogą otrzymywać porady eksperckie od dealerów Volvo, a także opracować plan zwiększenia efektywności pracy.