Construction Equipment Polska

Większa dyspozycyjność dzięki usłudze Volvo ACTIVE CARE

Światowa premiera usługi Volvo ACTIVE CARE — kolejnego unikalnego w skali branży rozwiązania Volvo CE. Łącząc funkcje monitorowania floty z kompleksowymi i praktycznie użytecznymi raportami z maszyn, eliminuje ono konieczność wykonywania skomplikowanych obliczeń przez układ telematyczny maszyny.

Rozwój pokładowych systemów telematycznych i zdalnej łączności sprawia, że menedżerowie flot mogą czuć się przytłoczeni olbrzymią ilością danych generowanych przez nowoczesne maszyny budowlane. W ramach wyjątkowej i oferowanej na całym świecie usługi Volvo ACTIVE CARE od Volvo Construction Equipment (Volvo CE) firma Volvo bierze na siebie odpowiedzialność za monitorowanie i raportowanie stanu technicznego maszyny, pozwalając klientom skupić się na ich działalności. Volvo ACTIVE CARE to inteligentna usługa telematyki, która monitoruje stan maszyny i udostępnia cotygodniowe raporty, dzięki czemu pomaga skracać czas przestojów. 
Zdalna analiza przynosi wiele korzyści — m.in. ułatwia wykrywanie potencjalnych problemów, zanim przerodzą się w faktyczne awarie i pomaga w tworzeniu dobrze zgranego harmonogramu serwisowania. Znając istotę problemu, przyjeżdżający do klienta technicy dealera zawsze mają ze sobą odpowiednie narzędzia, części i informacje. Dzięki temu szansa na wyeliminowanie usterki już przy pierwszej wizycie serwisowej jest dużo większa, bez potrzeby ponownego udawania się do klienta. A dla samego klienta wszystko to przekłada się na większą dyspozycyjność maszyny i niższe koszty.

 

JAK TO DZIAŁA

To proste — dane z maszyny są rejestrowane przez system telematyki Volvo CareTrack i monitorowane zdalnie za pośrednictwem interfejsu wymiany danych między maszynami w zlokalizowanych na całym świecie ośrodkach Volvo Uptime Center. To tam wykwalifikowani eksperci Volvo, którzy o maszynach wiedzą dosłownie wszystko, przetwarzają zebrane informacje przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania diagnostycznego. W przypadku aktywacji alarmu krytycznego lub wykrycia usterki w maszynie dealer otrzymuje stosowną informację wraz z diagnozą problemu. Następnie dealer powiadamia klienta o usterce i wspólnie z nim ustala dogodny termin niezbędnej interwencji. 


Problemy o znaczeniu krytycznym na szczęście są rzadkością. Mimo to klienci otrzymują cotygodniowe raporty o dyspozycyjności, dzięki którym mają pewność, że ich maszyny są nieustannie monitorowane. Raporty podpowiadają, które obszary warto mieć na uwadze, aby zmniejszyć czas przestoju pojedynczych maszyn albo ich całej floty.

Cotygodniowe analizy, długofalowe wnioski

Największą korzyścią z usługi Volvo ACTIVE CARE i specjalistycznych ośrodków Uptime Center jest to, że rozwiązanie eliminuje konieczność samodzielnego wyciągania wniosków z ogromnego potoku informacji o maszynie. Klienta wyręcza w tym Volvo i jego dealer.
Im bardziej regularne interakcje, tym lepsza współpraca Volvo, dealera i klientów w zakresie rozpoznawania działań, które mogą w znacznym stopniu przełożyć się na jeden z głównych czynników przesądzających o zyskach — dyspozycyjność.

„Program Volvo ACTIVE CARE dowodzi naszego głębokiego zaangażowania w ciągłe zwiększanie dyspozycyjności”, mówi Koen Sips, wiceprezes ds. rozwiązań dla klientów w Volvo CE.

Ilustracja nr 1: Usługa Volvo ACTIVE CARE eliminuje konieczność wykonywania skomplikowanych obliczeń przez układ telematyczny maszyny.
Ilustracja nr 2: Wnikliwe raporty cotygodniowe.