Construction Equipment Polska

5 powodów, dla których subskrypcja Volvo Active Care jest najlepszą decyzją dla Twojej maszyny

Volvo ACTIVE CARE to Twój klucz do utrzymania wysokiej wydajności robót. Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści z wdrożenia najnowszej usługi Volvo do monitorowania parku maszynowego.

Volvo ACTIVE CARE — usługa monitorowania maszyn sprzężona z unikalnym systemem telematyki Volvo CareTrack — radykalnie upraszcza zarządzanie parkiem maszynowym. Personel ośrodka Volvo Uptime Center filtruje i sortuje alarmy z maszyn oraz ustala ich priorytety, by — po wyeliminowaniu szumu informacyjnego — powiadamiać dealerów o koniecznych działaniach zapobiegawczych. Ta innowacyjna usługa Volvo zapobiega awariom maszyn i przynosi klientowi szereg innych korzyści.

1. Unikanie nieplanowanych przestojów

Nieplanowany przestój maszyny powoduje przerwę w działalności, rzutuje na zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac i generuje niepotrzebne koszty. Volvo ACTIVE CARE jest niczym dodatkowy obserwator na terenie robót: przekazuje zebrane informacje o maszynie do specjalistów w ośrodku Volvo Uptime Center, pozwalając zawczasu wykryć błędy i uniknąć awarii. 

2. Niższe koszty

Nieplanowany przestój oznacza kosztowne naprawy i dodatkowe wydatki operacyjne. Volvo ACTIVE CARE informuje o kodach drobnych usterek, pomagając zaplanować serwis zapobiegawczy i uniknąć nieplanowanego przestoju.

3. Większa wydajność pracy

System telematyki zintegrowany z usługą Volvo ACTIVE CARE umożliwia ekspertom Volvo uzyskanie pogłębionych informacji o charakterystyce eksploatacji maszyny, dotyczących m.in. zużycia paliwa, czasu pracy na biegu jałowym, częstotliwości występowania błędów i zachowania operatora. Obserwując te informacje i całokształt eksploatacji maszyny, klient może wdrażać zmiany poprawiające dyspozycyjność maszyny, co z kolei przełoży się na większą produktywność i rentowność.

4. Analiza trendów

Eksperci Volvo używają najnowocześniejszego oprogramowania diagnostycznego, które zbiera tysiące skorelowanych danych jednostkowych, by analizować kody błędów i alarmy generowane przez maszynę. Następnie, w ciągu trzech-czterech tygodni, analitycy opracowują na podstawie tych danych kompleksowe raporty o maszynach, które dealerzy przekazują dalej klientom. Monitorowanie trendów w eksploatacji maszyny umożliwia klientom podejmowanie działań wyprzedzających i utrzymywanie parku maszynowego w idealnym stanie technicznym.

5. Brak nieprzyjemnych niespodzianek

Specjaliści z zespołu wsparcia w regionie EMEA zdalnie monitorują maszyny pracujące w terenie i sygnalizują błędy zanim jeszcze doprowadzą one do szkodliwych skutków. Zespół wsparcia może aktywnie kontaktować się z dealerami Volvo, którzy z kolei przekazują klientom informacje istotne dla poprawy produktywności. Dealerzy w regionie EMEA są podłączeni do systemu, a klienci nie muszą samodzielnie analizować i interpretować obszernych danych.