Construction Equipment Polska

3 proste sposoby obniżenia całkowitych kosztów posiadania koparki

Na koszt posiadania koparki składa się zdecydowanie więcej niż tylko pierwotna cena zakupu. Równie dużą rolę odgrywają zużycie paliwa, wydatki na eksploatację i utrata wartości przez maszynę. Właściciele koparek, którzy zrozumieją te czynniki i wybiorą maszynę pozwalającą je kontrolować, zyskają więcej za mniej.

1. Korzystaj z różnych trybów pracy i funkcji automatycznych obrotów jałowych

Wydatki na paliwo to często największy koszt obsługi sprzętu budowlanego. Na niektórych rynkach zdecydowanie przewyższają one koszty robocizny, konserwacji i ubezpieczenia. Oznacza to, że ograniczenie zużycia paliwa natychmiastowo i znacznie zmniejsza całkowite koszty posiadania maszyny.

Przykładowo, podczas korzystania z koparki Volvo operatorzy mogą wybierać spośród dziewięciu różnych ustawień w ramach czterech trybów pracy — jałowego (I), precyzyjnego (F), ogólnego (G) i ciężkiego (H) — co pozwala im dopasowywać moc maszyny, a tym samym zużycie paliwa, w zależności od bieżących potrzeb.

Ponadto koparki Volvo oferują także funkcję automatycznych obrotów jałowych, dzięki której po ustalonym okresie nieaktywności maszyna automatycznie przełącza się na bieg jałowy. Czas ten może wynosić od trzech do 20 sekund.

Oba te rozwiązania pomagają operatorom osiągać najwyższą w branży efektywność wykorzystania paliwa, dbając w ten sposób zarówno o rentowność przedsiębiorstwa, jak i ochronę środowiska.

Korzystanie z różnych trybów pracy

2. Przemyślane zarządzanie czasem pracy na obrotach jałowych

Z badań wewnętrznych przeprowadzonych przez Volvo CE wynika, że koparki nierzadko działają na biegu jałowym przez około 50% czasu pracy. Powoduje to niepotrzebne zużycie paliwa i komponentów, a także rejestrowanie zbędnych motogodzin.

Po zintegrowaniu maszyn z systemem telematyki CareTrack od Volvo CE i otrzymaniu raportu Insight Report właściciele koparek mogą sprawdzić, ile czasu pracują one w trybie jałowym, a następnie podjąć odpowiednie działania. Skrócenie tego czasu do około 25% jest jak najbardziej realne.

W optymalizacji czasu pracy na obrotach jałowych pomagają właścicielom szkolenia dla operatorów, a także rozmowy z przedstawicielami Volvo CE, podczas których można się dowiedzieć, jak lepiej dopasowywać liczbę i moc przerobową maszyn do oczekiwanych wartości liczby ton na godzinę i kosztu za tonę w miejscu robót.

Kontrolując czas pracy na biegu jałowym, właściciele niwelują zużycie paliwa (i oddziaływanie na środowisko), koszty eksploatacji i utratę wartości przez maszynę.

Przemyślane zarządzanie czasem pracy na obrotach jałowych

3. Proaktywne zarządzanie konserwacją

Integracja maszyn pozwala również ograniczać koszty związane z eksploatacją. Zamiast czekać z serwisem i naprawami do czasu, aż koparka się zepsuje, klienci mogą — z pomocą swojego dealera — proaktywnie monitorować stan techniczny maszyny. Dzięki temu klienci wykrywają wszelkie potencjalne problemy i eliminują je, zanim zdążą się one przerodzić się w poważne i kosztowne trudności. 

W ramach oferowanej przez wybranych dealerów nowej usługi Active Care od Volvo CE firma Volvo bierze na siebie odpowiedzialność za monitorowanie i analizowanie stanu technicznego maszyny, pozwalając klientom lepiej skupić się na swojej działalności. Ta inteligentna usługa telematyki jednocześnie monitoruje stan maszyny, udostępnia cotygodniowe raporty, generuje alerty i zarządza wizytami w serwisie. A dla samego klienta wszystko to przekłada się na większą dyspozycyjność maszyny i niższe koszty.

Proaktywne zarządzanie konserwacją

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906

Hannah Kitchener

SE10
Londyn
Tel.: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com