Construction Equipment Polska

24-procentowy wzrost sprzedaży Volvo CE w 3. kwartale

Trzeci kwartał 2018 roku stał dla firmy Volvo Construction Equipment pod znakiem utrzymującej się wysokiej dynamiki sprzedaży w Europie i Amerykach oraz dużego, choć coraz wolniejszego wzrostu w Chinach.

Volvo Construction Equipment po raz kolejny publikuje dobre dane, pomagając swojej macierzystej spółce Volvo Group w osiągnięciu najlepszych w historii wyników za trzeci kwartał. Solidny popyt na atrakcyjne produkty firmy obserwowany na większości rynków pomógł w zwiększeniu sprzedaży o niemal jedną czwartą, przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej rentowności. 

Sprzedaż netto w trzecim kwartale wzrosła o 24%, do 18 598 mln SEK (wobec 15 042). Odnotowano również wzrost zysku operacyjnego do 2587 mln SEK z 2023 mln w analogicznym okresie roku 2017. To z kolei pozwoliło po raz kolejny uzyskać wyższą marżę operacyjną na poziomie 13,9% (wobec 13,4%). Pozytywny wpływ na rentowność miała wysoka sprzedaż sprzętu i usług, lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych w zakładach przemysłowych i skuteczna kontrola kosztów.

Wartość netto zamówień wzrosła w trzecim kwartale o 22% w porównaniu do analogicznego kwartału 2017 roku. Ten wzrost przypisać można w dużej mierze napływowi zamówień z Chin oraz w znacznym stopniu z Europy, gdzie wartość realizowanych zamówień wzrosła o 53%, częściowo dzięki dużym zamówieniom na wynajem maszyn kompaktowych. Również w Ameryce Północnej odnotowano wyraźny, 47-procentowy przyrost zamówień, zwłaszcza na maszyny średnie i duże, a w Ameryce Południowej wskaźnik ten sięgnął jednej piątej.

Dostawy zwiększyły się w trzecim kwartale o 17%, do 16 861 maszyn.

Sytuacja na rynku

Do końca sierpnia rynek europejski urósł o 11%, za czym stał silny wzrost popytu w Rosji oraz stabilny popyt w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. Ameryka Północna odnotowała w minionym roku 19-procentowy wzrost będący pochodną popytu na koparki, wozidła, duże ładowarki kołowe i maszyny drogowe. Rynek południowoamerykański urósł o jedną czwartą z niskich zeszłorocznych poziomów, a duży wpływ na ten wzrost miało umocnienie się rynku brazylijskiego. W Azji (z wyłączeniem Chin) wartość całego rynku była wyższa o 13% niż w roku poprzednim. Rynek chiński urósł o 42% w stosunku do poprzedniego roku, jednak w ciągu roku wzrost ten stopniowo wytracał swój impet.

„Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że w kolejnych kwartałach udaje nam się utrzymać solidny wzrost. Zarówno sprzedaż, jak i rentowność utrzymuje się powyżej zeszłorocznych poziomów”, skomentował Melker Jernberg, Prezes Volvo Construction Equipment. „Obserwowany na większości rynków silny popyt na nasze atrakcyjne produkty pomógł nam po raz kolejny osiągnąć dobre wyniki finansowe”.

 

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

Sprzedaż netto na rynek zbytu

Trzeci kwartał

Pierwsze dziewięć miesięcy

mln SEK

2018

2017

2018

2017

Europa

6 211

5 172

20 562

17 597

Ameryka Północna

3 843

2 976

11 739

9 615

Ameryka Południowa

580

460

1 698

1 251

Azja

6 724

5 483

26 209

18 122

Afryka i Oceania

1 240

952

3 706

2 999

Łącznie

18 598

15 042

63 915

49 583