teknisk støtte i sanntid fra volvo services

MED REAL-TIME TECH SUPPORT ER EKSPERTISEN ALLTID I NÆRHETEN

Å ha ekspertstøtte tilgjengelig og i nærheten når du trenger det som mest er viktig for å holde ståtiden på et minimum. Det er der Real-time Tech Support kommer inn og tilbyr videooverføring i sanntid mellom forhandlerens serviceteknikere og eksperthjelp hos produsenten – alt mens serviceteknikeren er på arbeidsområdet. Resultatet er raskere feilsøking og mindre reising, alt med et formål om å maksimere maskinens driftstid.

Hvordan virker det?

Den intelligente teknologien setter Volvo-teknikeren i kontakt med tekniske eksperter hos forhandleren, direkte fra arbeidsområdet via mobiltelefonen. Teknikeren kan deretter interaktivt dele problemet, informasjon og diagnostikk for å identifisere årsaken og finne en løsning på problemet.

Resultatet er raskere feilsøking, redusert reisetid – og viktigst av alt – maksimal driftstid på maskinen.

Et delt problem er et løst problem

Real-time Tech Support kan også få støtte fra produsentens Volvo Uptime-eksperter som i sanntid kan koble seg til den samme samtalen.

Dette muliggjør rask og enkel deling av kompetanse og kunnskap på tvers av Volvo's organisasjon, alt med det felles formål om å få kundenes maskiner tilbake i arbeid så fort som mulig.

Stol på teknisk støtte i sanntid som tilbyr interaktiv, virtuell feilsøking og diagnostikk for å løse problemene raskere og for å maksimere maskinens driftstid.

teknisk støtte i sanntid fra volvo services
Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss