Volvo services load assist map

Kart

Full oversikt over arbeidsområdet

Kart

Å vite posisjonen til alt personell og maskineri på arbeidsområdet kan hjelpe maskinførerne med å unngå uønskede situasjoner, spesielt på områder med begrenset sikt.

Effektiv kjøring

Å kunne overvåke trafikken og følge transportflyten gjennom en arbeidssyklus gir maskinførerne muligheten til å ta bedre beslutninger under kjøringen og redusere unødvendige stopper – noe som fører til en mer effektiv transport.

Forbedret orientering

Hvordan virker

Dumperens innebygde GPS brukes for posisjonering og kommunikasjonsformål med andre maskiner som er utstyrt med Volvo Co-Pilot, så vel som alle andre kjøretøyer og besøkende som er koblet til Map-applikasjonen via mobilnettet.

Veier

Veier vises for å hjelpe maskinførerne med å navigere rundt på arbeidsområdet.

Fartsgrenser

Angi fartsgrenser for området og/eller spesifikke seksjoner. Varsler vil minne maskinførerne på å holde anbefalt hastighet.

Begrensede områder

Spesifiser forbudte soner for å hjelpe maskinførere med å unngå å kjøre inn i forbudssoner.

Seksjoner med én kjørebane

For å unngå trafikkforstyrrelser vil maskinføreren bli varslet dersom en annen maskin nærmer seg en forhåndsdefinert seksjon med kun én kjørebane.

Interessepunkter

Visualiser spesifikke interessepunkter for referanseformål, som f.eks. kontoret, verkstedet, drivstofftanker, spiserommet eller laste- og tippsone.

Spesifikasjoner for Kart

Et SIM-kort og mobiltilkobling er nødvendig for å aktivere denne appen.
Maskintilgjengelighet Volvo L60H, L70H, L90H, L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H
Posisjonering Maskin GPS
Antall tilkoblede maskiner 1 til 50
Varsler om fartsgrense Fartsgrense på vei, fartsgrense innenfor soner, fartsgrense på arbeidsområde
Varsel om begrenset område Ved entring av et forbudt område
Varsel om seksjoner med én kjørebane Når en forhåndsdefinert vei med én kjørebane er opptatt, og det ikke er noen mulighet for at maskiner kan passere hverandre
Interessepunkter 14 typer
Trafikkskilt 6 typer
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss