Volvo Services Haul Assist Map

Kart

Få full oversikt over arbeidsområdet

Kart

Å vite posisjonen til de andre maskinene på arbeidsområdet kan hjelpe maskinførerne med å unngå potensielt farlige situasjoner, spesielt på arbeidsområder med begrenset sikt. Meldinger om hastighetsbegrensninger minner maskinførerne på å opprettholde en sikker kjørehastighet.

Effektiv kjøring

Å kunne overvåke trafikken og følge transportflyten gjennom en arbeidssyklus gir maskinførerne muligheten til å ta bedre beslutninger under kjøringen, noe som fører til en mer effektiv transport.

Hvordan CareTrack virker

Dumperens innebygde GPS benyttes til posisjoneringsformål, mens nettilkoblingen i Volvo CO-Pilot muliggjør kommunikasjon mellom maskinene. Map arbeider sømløst i kombinasjon med On-Board Weighing.

Transportruter
Transportruter vises for å hjelpe maskinførerne med å navigere rundt på arbeidsområdet.

Laste- og tippområder
Forhåndsdefinerte laste-/tippområder kan angis for å utløse bestemte funksjoner, f.eks. aktivering av On-Board Weighing-informasjon når du går inn i et spesifikt område.

Seksjoner med kun et kjørefelt
Maskinføreren vil bli varslet dersom en annen maskin nærmer seg en seksjon der det kun er et kjørefelt.

Hastighetsbegrensing
Angi hastighetsbegrensninger for området og/eller bestemte deler av området for å forhindre høy hastighet.

Forbedrede data, bedre innsikt

Med Map får du alle de nyttige rapportene og funksjonene du forventer fra On-Board Weighing, pluss enda mer.

Map gir muligheten til å inkludere GPS-koordinatdata i rapportene dine, noe som betyr at du kan måle mengden materiale som flyttes mellom de forskjellige koordinatene.

Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss