volvo haul assist

Map

Full oversikt over arbeidsområdet

Map

Å vite posisjonen til maskiner, kjøretøyer eller besøkende på arbeidsområdet kan hjelpe maskinførerne med å unngå uønskede situasjoner, spesielt på arbeidsområder med begrenset sikt. Fartsgrensevarslinger minner maskinførere ytterligere om å holde anbefalt kjørehastighet.

Forbedret orientering, forbedret maskinførerytelse

Å kunne overvåke trafikken og følge transportflyten gjennom en arbeidssyklus gir maskinførerne muligheten til å ta bedre beslutninger under kjøringen, noe som fører til en mer effektiv transport.

Hvordan virker

Dumperens innebygde GPS brukes for posisjonering og kommunikasjonsformål med andre maskiner som er utstyrt med Volvo Co-Pilot, så vel som alle andre kjøretøyer og besøkende som er koblet til Map-applikasjonen via mobilnettet.

Transportruter

Transportruter vises for å hjelpe maskinførere med å navigere rundt på området.

Laste- og tippsoner

Forhåndsdefinerte laste-/tippsoner kan angis for å utløse bestemte funksjoner, f.eks. aktivering av On-Board Weighing-informasjon når du går inn i en spesifikk sone.

Forhåndsdefinerte kjøreruter

Forhåndsdefinerte kjøreruter mellom laste- og tippområder kan markeres.

Seksjoner med én kjørebane

For å unngå trafikkforstyrrelser vil maskinføreren bli varslet dersom en annen maskin nærmer seg en forhåndsdefinert seksjon med kun én kjørebane.

Hastighetsbegrensede strekninger

Angi hastighetsbegrensninger for området og/eller spesifikke strekninger for å forhindre fartsoverskridelse.

Begrensede områder

Spesifiser forbudte soner på kartet for å hjelpe maskinførere med å unngå å kjøre inn i forbudssoner.

Interessepunkter

Visualiser spesifikke interessepunkter for referanseformål, som f.eks. kontoret, verkstedet, drivstofftanker eller spiserommet.

Spesifikk rapportering for et gitt arbeidsområde

Med Map får du muligheten til å inkludere GPS-koordinatdata i produktivitetsrapportene dine.

Volvo forhandleroversikt hjem
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss