Volvo Maskin AS Norge
Volvo redskap gravemaskin x12 t

Steelwrist rototilt

En Volvo gravemaskin med fabrikkmontert hurtigkoblingsfeste, Steelwrist rototilt og Volvo skuffe er den optimale kombinasjonen når det gjelder produktivitet, sikkerhet og presisjon. Steelwrist rototilter gir deg overlegen tiltvinkel og et kompakt design med lav byggehøyde. Det gir deg forbedret gravekapasitet og høyere drivstoff effektivitet. Gjør maskinen mer effektiv uten skifte av redsakap eller hyppig flytting av maskinen.

ECR88D

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8295228 Symmetrical type S50-S50 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8295229 Pin-on type DF-S50 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8297062 Symmetrical type S50-S50 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8297063 Pin-on type DF-S50 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EC60E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8298958 Symmetrical type S40-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8298959 Symmetrical type S40-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8298960 Pin-on type DF-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8298961 Pin-on type DF-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

ECR58D

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8298958 Symmetrical type S40-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8298959 Symmetrical type S40-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8298960 Pin-on type DF-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8298961 Pin-on type DF-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EW60E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8298958 Symmetrical type S40-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8298959 Symmetrical type S40-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8298960 Pin-on type DF-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8298961 Pin-on type DF-S40 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

ECR50D

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
11871999 Pin-on type DF-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872000 Pin-on type DF-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872001 Symmetrical type S40-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872053 Symmetrical type S40-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator

ECR40D

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
11872064 Pin-on type DF-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872065 Pin-on type DF-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872066 Symmetrical type S40-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872067 Symmetrical type S40-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator

EC35D

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
11872064 Pin-on type DF-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872065 Pin-on type DF-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872066 Symmetrical type S40-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872067 Symmetrical type S40-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator

ECR35D

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
11872064 Pin-on type DF-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872065 Pin-on type DF-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872066 Symmetrical type S40-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator
11872067 Symmetrical type S40-S40 45 grader 20 - 40 l/min 21 bar 8 o/min 10600 kN Tiltrotator

EW220E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EW180E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EWR170E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EW160E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

ECR355E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Redskapsfestetype
8302404 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 29000 kN Tiltrotator
8302405 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 29000 kN Tiltrotator

EC300E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Redskapsfestetype
8302404 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 29000 kN Tiltrotator
8302405 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 29000 kN Tiltrotator

EC300E HYBRID

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Redskapsfestetype
8302404 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 29000 kN Tiltrotator
8302405 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 29000 kN Tiltrotator

EC250E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

ECR235E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EC200E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EC220E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300832 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300833 Symmetrical type S70-S70 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EC180E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EC160E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8300828 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300829 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300830 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
8300831 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

ECR145E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8302383 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 29000 kN Tiltrotator
8302384 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator

EC140E

Salgskode Redskapsfeste Redskapsfestebenevning Maks. tiltvinkel Oljemengdekrav Trykk Rotasjonshastighet Tiltkraft Utstyrstype
8302383 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 29000 kN Tiltrotator
8302384 Symmetrical type S60-S60 45 grader 25 - 50 l/min 21 bar 8 o/min 11000 kN Tiltrotator
Volvo forhandleroversikt redskap
Ta kontakt

Vil du bestille eller vite mer? Send oss en melding.

Ta kontakt

Last ned

Hent produktbrosjyren

Last ned -brosjyren med alle detaljer og spesifikasjoner.

Last ned (PDF, 909,8KB)