Salget steg 6 % i Volvo Construction Equipment's fjerde kvartal 2020

Stigende aktivitet i de fleste markeder økte salget med 6 % i fjerde kvartal 2020, mens ordreboken steg med 31 %.

Til tross for et bratt fall i etterspørselen gjennom første halvdel av året, som følge av Covid-19 pandemien, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kom raskt tilbake og leverte forbedringer innen salg og driftsinntekter i fjerde kvartal 2020.

I 4. kvartal 2020 økte nettosalget med 6 % til SEK 20 810 M (19 716). Justert for valutabevegelser, nettosalget steg med 15 %. Driftsinntektene utgjorde 2321 M SEK (1931), tilsvarende en driftsmargin på 11,2 % (9,8). Resultatet ble positivt påvirket av et høyere maskin- og servicesalg.

For hele året falt nettosalget med 8 % til SEK 81 453 M (88 606). Justerte driftsinntekter falt til 10 071 M SEK (11 910), tilsvarende en driftsmargin på 12,4 % (13,4).

Markedsforhold

Etter et bratt fall i starten av pandemien steg etterspørselen i andre halvdel av året. Frem til november falt både det europeiske og det nord-amerikanske markedet med 14 %, mens det sør-amerikanske markedet steg med 12 %, i stor grad som et resultat av et brasiliansk marked i bedring. Statlig stimulans gav en kraftig oppgang i Kina, som steg med 28 %, selv om Asia som helhet gikk ned med 6 %. 

Ordre og leveranser

Gjennom fjerde kvartal 2020 kunne Volvo CE se en netto økning i ordreinngangen på 31 %, drevet av bedre aktivitet i de fleste markeder og lagerbygging hos forhandlerne. Ordreinngangen i Europa steg med 20 %, men falt (sammenlignet med den rekordhøye ordreinngangen i 2019) med 18 % i Nord-Amerika. I Sør-Amerika steg ordreinngangen med 182 %, opp fra lave nivåer i de fleste markeder. I Asia steg ordreinngangen med 39 %, styrket av stimulerende tiltak i Kina og forbedringer i andre markeder.

Leveransene økte med 21 % gjennom fjerde kvartal 2020, igjen forårsaket av høyere volum i Kina, samt andre asiatiske markeder og i Brasil.

“I 2020 gav den globale pandemien oss utfordringer vi ikke har sett maken til i moderne tid,” sier Melker Jernberg, president for Volvo Construction Equipment. “Men sammen med forretningspartnere og leverandører vi var i stand til å støtte kundene gjennom alle faser av krisen. Byggeaktiviteten er nå tilbake til samme nivå som før pandemien, og dette gir kundene tillit, noe som er synlig i vår sterke ordreinngang.”

I det fjerde kvartalet begynte Volvo CE leveransene av elektriske kompaktlastere og kompaktgravere, og startet dermed selskapets elektrifiseringsreise.

Nettosalg per markedsområde 4. kvartal Hele året
Mill. SEK 2020 2019 2020 2019
Europa  6038 6791  23 191 30 300
Nord-Amerika  2814 3300 13 020 17 404
Sør-Amerika  742 617 2245 2532
Asia  9978 7930 39 095 33 932
Afrika og Oseania  1239 1078 3902 4437
Totalt  20 810 19 716 81 453 88 606

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com