Hva er forskjellen mellom CareTrack og ACTIVE CARE?

Volvo CE tilbyr nå to måter å spore maskinenes helse og ytelse på – CareTrack og ACTIVE CARE. Men hva er forskjellen mellom disse tjenestene og hvilken er det riktige valget for din virksomhet?

Volvo CareTrack er telematikksystemet som samler inn maskininformasjon, varsler kunden med alarmkoder, og tilbyr en nettportal for kunder som vil grave dypere i maskindataene.

Volvo CE tilbyr nå også ACTIVE CARE, en rapporteringstjeneste som er i drift 24/7/365 og som tilbyr maskinovervåkning og ukentlig rapportering om maskinparkutnyttelsen basert på data fra CareTrack. Med andre ord, kundene kan ikke dra nytte av ACTIVE CARE uten CareTrack.

“Den store forskjellen er at med ACTIVE CARE administrerer ansatte ved Volvo Uptime Center dataene på vegne av kunden, og tilbyr fjerndiagnose og belysning av problemer før de fører til noe mer alvorlig. Dette gjør det enklere for kunden å dra nytte av innsikten som dataene gir,” forklarer Aram Ibrahim, Product Support Director.

Maskinovervåking og oppfølging

Med CareTrack blir kunden varslet hver gang en feilkode utløses – uansett om det er kritisk eller ikke – og det er opp til kunden å kontakte forhandleren med feilkodedetaljene og overvåke oppfølgingen.

ACTIVE CARE overtar oppgaven med overvåkingen og den innledende diagnosen fra kunden, som kun varsles når spesifikke tiltak er nødvendig. Volvo's oppfølgingssystem tolker feilkodene for å finne sannsynlige årsaker, anbefaler løsninger og oppgir konsekvensene av å ikke utføre tiltak. Hver sak følges opp på vegne av kunden fra det tidspunktet alarmen/feilkoden er registrert og til at årsaken har blitt utbedret. Forhandleren blir holdt løpende informert.

"Fra kundens perspektiv blir problemene løst proaktivt og sømløst med forhandleren før de til og med har sjansen til å utvikle seg til mer alvorlige problemer – og driftstiden opprettholdes," sier Ibrahim.

Maskinparkrapportering

Med CareTrack må kunden logge seg på nettportalen og manuelt motta maskinparkdata og generere rapporter. De kan gjøre dette så ofte eller sjelden som de ønsker.

For ACTIVE CARE-abonnenter vil Volvo automatisk generere ukentlige maskinparkrapporter med lettfattelige sammendrag samt individuell maskinstatistikk om bruken eller forekomstene av feil kjøreteknikk. Dette gjør det mulig for maskinparkadministratorer å gjøre beslutninger som forbedrer produktiviteten og reduserer kostnadene.

Så hvilken tjeneste er riktig for meg?

“Telematikk kan føre til økt effektivitet og lønnsomhet for hele maskinparken – og du kan fullt ut realisere denne muligheten hvis du tegner et ACTIVE CARE-abonnement. Å velge mellom disse Volvo-tjenestene handler egentlig mer om det å velge mellom hvor mye tid en administrator ønsker å bruke på å lese data og om de har ressursene til å fange opp problemer før de forårsaker ståtid,” avslutter Ibrahim.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com