Salgsfall på 14 % i andre kvartal hos Volvo Construction Equipment

Den globale effekten av Covid-19-pandemien påvirket Volvo CE's resultater i andre kvartal – delvis utlignet av en sterkt tilbakekomst i det viktige kinesiske markedet.

Resultater fra Volvo CE's andre kvartal

De negative effektene av Covid-19 på samfunnet og den økonomiske utviklingen preget Volvo Construction Equipment's (Volvo CE) resultater i andre kvartal. Svak etterspørsel i Europa og Nord-Amerika ble delvis utlignet av en sterk tilbakekomst i det kinesiske markedet – som er verdens største. Til tross for redusert etterspørsel som påvirket salget ble lønnsomheten holdt godt oppe gjennom perioden.

Justert nettosalg i andre kvartal falt med 14 % og beløp seg til SEK 22 876 M (SEK 26 814 M i andre kvartal 2019). Økt salg i Kina kompenserte mye for det reduserte salget i alle de andre markedene. Driftsinntektene ble også kraftig påvirket. 3 108 M var ned fra 4 153 M som ble rapportert i samme periode året før, med en driftsmargin på 13,6 % (15,5 %).

Til tross for påvirkningen som pandemien hadde på salget, ordreinngangen i andre kvartal 2020 økte med 11 %, sterkt drevet av en høy etterspørsel etter selskapets SDLG-merkede maskiner, som alene steg med 31 %. Til tross for at de fleste fabrikker i Europa og Amerika ble stengt ned en måned under andre kvartal, som et resultat av landsomfattende nedstengninger og forsyningsproblemer, økte leveransene med 8 % i andre kvartal.

Markedsutvikling

Fra årsskifte og frem til slutten av mai falt både det europeiske og det nord-amerikanske markedet, målt i enheter, med 22 %, mens det asiatiske markedet (unntatt Kina) falt med 21 %. Det kinesiske markedet har kommet seg sterkt og steg med 13 % mot slutten av mai. Det sør-amerikanske markedet var også positivt og steg med 8 % på det samme tidspunktet i året.

“Mens etterspørselen etter anleggsmaskiner var svak gjennom andre kvartal i både Europa og i Nord-Amerika klarte vi å utnytte vårt sterke stilling i Kina, som kom kraftig tilbake i løpet av perioden,” kommenterte Melker Jernberg, direktør for Volvo Construction Equipment. “Dette gjør at vi kan handle fra en relativt sterk posisjon og drive frem endrende teknologier som fører bransjen vår mot mer bærekraftige løsninger. Vi fortsetter å investere i elektrifisering, automatisering og oppkobling.”

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettosalg etter markedsområde, i millioner svenske kroner (SEK). 

Nettosalg per markedsområde

Andre kvartal

Første seks måneder

Mill. SEK

2020

2019

2020

2019

Europa

5 254

8 788

11 731

16 881

Nord-Amerika

3 527

5 621

7 237

10 547

Sør-Amerika

422

666

981

 1 212

Asia

12 928

10 485

21 331

19 864

Afrika og Oceania

746

1 253

1 744

2 464

Totalt

22 876

 26 814

43 023

50 968

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com