Tilbakekommende aktivitet øker Volvo Construction Equipment's salg i tredje kvartal

I Volvo Construction Equipment's (Volvo CE) tredje kvartal 2020 gav forbedret optimisme blant kundene en økning i ordreinngangen på 40 %, mens maskinleveransene steg med 20 %, og det justerte salget steg med 6 %.

Forbedret optimisme blant kundene i kjølvannet av Covid 19-utbruddet gav økt etterspørsel etter anleggsutstyr og servicetjenester gjennom et sterkt tredje kvartal 2020, spesielt i Kina ser Volvo Construction Equipment (Volvo CE) forbedringer innen salg, ordre og maskinleveranser gjennom perioden. 
Mens nettosalget i tredje kvartal gikk ned med 2 %, til 17 619 MSEK (17 921), ble resultatet etter valutabevegelser opp 6 % gjennom perioden. Den justerte driftsinntekten gikk også litt ned, til SEK 1963 millioner, sammenlignet med 2180 millioner i tilsvarende periode i 2019. Dette tilsvarte en driftsmargin på 11,1 % (12,2 %). 

Netto ordreinngang i tredje kvartal økte med 40 %, sammenlignet med samme kvartal i 2019. Leveringene økte med 20 %, til 19 774 maskiner i tredje kvartal, hovedsakelig drevet av høyere salg i Kina.

Markedsutvikling

Gjennom tredje kvartal tok de fleste markeder seg godt opp igjen etter effekten av Covid 19-pandemien, med en maskinutnyttelse som på slutten av perioden var nesten oppe på samme nivå som i 2019. Når det er sagt, den pågående usikkerheten som rundt pandemien påvirket det europeiske markedet, som opp mot slutten av august gikk ned med 19 %.

Det Nord-Amerikanske markedet falt også med 19 %, mens Sør-Amerika økte med 11 %, om enn fra svært lave nivåer i 2019. I Asia (unntatt Kina) falt det totale markedet med 13 %. Det kinesiske markedet kom kraftig tilbake etter pandemiens innvirkning, godt drevet av stimulerende tiltak fra myndighetene, noe som førte til en økning i etterspørselen på 22 % gjennom perioden.

“Etter at Covid 19 utløste en kraftig nedgang i andre kvartal, så vi at byggeaktiviteten gradvis forbedret seg i de fleste markeder gjennom tredje kvartal,” kommenterte Melker Jernberg, president hos Volvo CE. “Etterspørselen var spesielt sterk i Kina, verdens største marked, og her fortsatte vi å øke vår markedsandel. Med fortsatt usikkerhet rundt den pågående spredningen av pandemien vil vi opprettholde et rettet fokus på kostnadskontroll, samt prioritere helse og sikkerhet til kolleger, kunder og forretningspartnere.”

Viktige hendelser

I tråd med selskapets policy om å konsentrere seg om kjerneprodukter har Volvo CE i løpet av tredje kvartal solgt sin nordamerikanske Blaw Knox-utleggerserie. De kunngjorde også at de første leveransene av de helelektriske kompaktmaskinene ville starte i Storbritannia, Frankrike og Tyskland i løpet av de neste ukene.

Nettosalg per markedsområde Tredje kvartal  Første ni måneder
Mill. SEK 2020 2019 2020 2019
Europa 5423 6629 17 154 23 510
Nord-Amerika 2969 3556 10 206 14 104
Sør-Amerika 522 703 1503 1915
Asia 7787 6137 29 117 26 002
Afrika og Oceania 919 895 2663 3359
Totalt 17 619 17 921 60 642 68 889

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettosalg etter markedsområde, i millioner svenske kroner (SEK). 

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com