4 raske tips for å forlenge hjullasterens levetid

Gjennom daglige inspeksjoner og vedlikehold kan hjullasterførere øke maskinens driftstid, produktivitet og levetid.

1. Fullfør de daglige sjekkpunktene før start

Før bruk; en grundig sjekk av maskinen og grunnen den har blitt parkert på kan avsløre om det har oppstått skader eller lekkasje. Dette vil også gi maskinføreren muligheten til å kontrollere dekktrykket før ytterligere slitasje oppstår – noe som kan gi færre dekkskift.

Sjekkpunkter som f.eks. viftereimens slitasje og stramming, om luftfilteret er rent, at motoroljenivået er rett, at maskinen får tilstrekkelig smøring og har riktig kjølevæskenivå, kan også forhindre alvorlige skader eller at komponenter må skiftes ut. Servicevennligheten til Volvo-hjullasterne betyr at de får færre problemer siden service og vedlikehold kan utføres raskt og enkelt. Ved å begrense ytterligere maskinskade kan maskinførerne eliminere mye av behovet for reservedeler, samt øke maskinens driftstid.

2. Varm opp maskinen

Start motoren og la den gå på tomgang i fem minutter (10 minutter ved under -15ºC). Drei modusvelgeren til arbeidsmodus (W) og øk turtallet til omtrent 1200 rpm. Kjør skuffesylinderen mot ytre endestilling samtidig som at stikkefunksjonen kjøres ut og inn. Følg med på søylediagrammet i informasjonspanelet til at oljetemperaturen er grønn.

3. Betjen maskinen forsiktig

Å konstant følge med på skuffefyllingen under drift reduserer faren for dekkspinn (dekkspinn vil gi hyppigere dekkskift), tregere syklustider og mindre produksjon. I tillegg vil det å være oppmerksom på utstyr og målere føre til at maskinføreren får færre avbrytelser i arbeidet.

4. Etablér en nedkjølingsrutine

En tilstrekkelig nedkjølingsrutine vil også hjelpe den langsiktige funksjonen til Volvo-hjullasterne ved å sørge for at maskinen kan benyttes i fremtidige prosjekter og dermed begrense miljøbelastningen. Maskinførere skal alltid sørge for at maskinen parkeres på plan grunn med senket skuffe og med innkoblet parkeringsbrems.

Mens motoren går på tomgang for å la turboladeren kjøle seg ned, bør maskinførerne registrere gjeldende timetellerstand opp mot maskinens timetellerstand som ble registrert ved arbeidsstart. Ved å gjøre dette sørger maskinføreren for at maskinen får service og vedlikehold i tide, i stedet for at det skulle oppstå alvorlige problemer. Drivstofftanken og Adblue-tanken bør holdes full for å minimere kondensdannelsen og forhindre problemer som kan føre til utskiftninger. Maskinførere bør gå over maskinens utside og utbedre lakkskader for å bevare og forhindre korrosjon av metallet.

Mens godt opplærte maskinførere er avgjørende for å sikre det daglige vedlikeholdet av maskinen, spiller Volvo CE og forhandlernettverket også sin rolle. Volvo's hjullastere er designet med tanke på servicevennlighet for å garantere minimalt med ståtid, og Volvo CE tilbyr servicene som lar eiere og maskinførere få mest mulig ut av maskinene deres. Som et eksempel, Volvo ACTIVE CARE, maskinovervåknings- og rapporteringstjenesten som er aktiv 24/7/365, kan bidra til å identifisere og diagnostisere eventuelle problemer i sanntid før de utarter seg til å bli et større problem.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com