Fem nye apper har blitt lagt til i Load Assist-systemet

Fem nye applikasjoner har blitt lagt til Volvo CE's Load Assist-system, som nå også er tilgjengelig på et større utvalg av selskapets hjullastere – fra L60H til L350H*.

Volvo Construction Equipment's (Volvo CE) Load Assist er paraplybegrepet for en serie av maskinstyringsapplikasjoner (apper) som er spesifikt designet for Volvo CE's hjullastere. Disse 'appene' betjenes via Volvo Co-Pilot – et prisbelønt grensesnittet med en 10" høyoppløselig berøringsskjerm. Load Assist-systemet ble introdusert i 2016 og inneholdt On-Board Weighing-appen. I 2019 ble Load Assist utvidet til å omfatte Operator Coaching, et bransjeledende verktøy som forbedrer maskinførerytelsen ved å tilby veiledning for hvordan maskinen kan betjenes på en effektiv måte. Og i 2020 har den nå fått enda flere apper. På toppen av dette, Load Assist kan nå fås på et bredere utvalg av Volvo CE's hjullastere – fra L60H til L350H*.

De fem nye appene er rettet mot å forbedre brukervennligheten, sikkerheten og den generelle effektiviteten på anleggsområdet. Oppgaver som tidligere måtte gjøres manuelt, eller krevde at maskinførerne måtte gå ut av førerhuset, kan nå gjøres fra førerhuset. De fem nye appene er som følger:

Tire Pressure Monitoring System-app

WLO_H_serie_oppdateringer_reduserer_de_totale_eierkostnadene

Volvo Co-Pilot vil nå kunne vise dekktrykk og dekktemperatur i sanntid. Å kjøre med rett dekktrykk er helt avgjørende for sikkerheten, drivstoffeffektiviteten og driftstiden. Hvert dekk overvåkes uavhengig og det er mulig å stille inn varslingsgrenser (høyt/lavt trykk) for hver aksel. Hvis noen av de enkelte dekkene havner utenfor de innstilte varslingsgrensene vil maskinføreren bli gjort oppmerksom på dette. Varslingsgrenser vises som nominelle verdier og med prosent. En blå informasjonsmelding informerer maskinføreren om at det er avvik i trykk eller temperatur som bør overvåkes. En gul varselmelding indikerer at disse avvikene har blitt forverret og at maskinføreren må gjøre tiltak.
 
Alle disse dataene kan gjøres tilgjengelige på CareTrack, slik at anleggsledere kan se og analysere trender som kan hjelpe til med å tilpasse dekkparametrene under lignende driftsforhold. 

Map-app

Kartene gjør mye mer enn bare å hjelpe deg med å komme til ankomstpunktet. Kart-appen bruker hjullasterens innebygde GPS for posisjonering og Volvo Co-Pilot's nettilkobling for å kommunisere mellom maskinene. Den nye kartfunksjonen gjør det mulig for maskinførere å overvåke trafikken på anleggsområdet i sanntid og proaktivt justere kjøringen i forhold til trafikken, spesielt i områder der flere maskiner opererer nær hverandre. 

WLO_H_serie_oppdateringer_reduserer_de_totale_eierkostnadene

Å kjenne til posisjonen til de andre maskinene er også nyttig fra et sikkerhetsperspektiv – spesielt ved arbeid på steder med begrenset sikt. Veier, interessepunkter, begrensede områder og seksjoner med én enkel kjørebane vises for å hjelpe maskinførere med å enkelt kunne navigere rundt på anleggsområdet. Fartsgrensevarsling er ytterligere en påminnelse som hjelper maskinførerne med å unngå potensielt farlige situasjoner. Effektiviteten forbedres også av denne kartfunksjonen ettersom maskinførere lettere kan ta bedre beslutninger ved å overvåke trafikkflyten og arbeidssyklusene.

De tre siste appene kan grupperes som Toolbox-apper. Akkurat slik som du forventer det på en smarttelefonen eller et nettbrett, Volvo Co-Pilot kommer med forhåndsinstallerte apper som er designet for å gjøre maskinførerlivet enklere.

Calculator-app

Utfør enkle kalkulasjoner med funksjoner som; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og dividering. Kalkulatoren kan også brukes som en enhetskonverterer, som raskt og enkelt konverterer seks enhetstyper (lengde, masse, vinkel, tid, temperatur og hastighet).

Notes-app

Det er ikke nødvendig med penn og papir med den digitale notisblokken, som kan brukes til å skrive og lagre notater i førerhuset. 

Weather-app

Å være forberedt på endringer i været hjelper deg med å planlegge fremover. Illustrert med en lettforståelig tidslinje, Weather-appen informerer deg om nåværende og kommende værforhold. Med lettilgjengelig og oppdatert informasjon kan du tilpasse deg mer effektivt og holde driften i gang – uansett om det regner eller at sola skinner.

Volvo CE Load Assist

Enda mer å se etter

Volvo CE Load Assist

Flere andre eksisterende funksjoner har også blitt oppgradert. 

Hvis radarsystemet bestilles vil det nå være integrert i Volvo Co-Pilot. Dette tillater maskinførere å dra nytte av ryggekamera og vektinformasjon, alt vist på én enkelt skjerm for økt komfort og sikkerhet ved rygging.

WLO_H_serie_oppdateringer_reduserer_de_totale_eierkostnadene

 

 

 

 

 

Med den nyeste oppdateringen kom det inn to nye oppgavemoduser i On-Board Weighing-appen. Maskinførere kan nå velge mellom følgende moduser; Trippteller, Lastebillasting, Lasting i haug eller Prosessering. Hver modus vil tilpasse skjermbildet i Volvo Co-Pilot og gi relevant informasjon til maskinføreren – for maksimal effektivitet innenfor de forskjellige bruksområdene.

Disse omfattende oppdateringene av Volvo CE's Load Assist-system vil hjelpe kundene med å få det beste ut av Volvo-hjullasterne og deres maskinførere.

 

*App-tilgjengelighet:

Load Assist
On-Board Weighing-app  Operator Coaching-app Tire Pressure Monitoring System-app Map-app
Calculator-, Notes-, Weather-apper
Integrert Radar Detect System
L60H    X    X  X  X
L70H    X    X  X  X
L90H    X    X  X  X
L110H  X  X  X  X  X  X
L120H  X  X  X  X  X  X
L150H  X  X  X  X  X  X
L180H  X  X  X  X  X  X
L180H High-lift            
L220H   X  X  X  X  X  X
L260H  X  X  X  X  X  X
L350H  X  X  X  X  X  X