6 grunner til å bruke Volvo Dig Assist

Dig Assist, Volvo Construction Equipment's maskinstyringssystem for gravemaskiner, gir mange fordeler for maskinførere og bedriftseiere ved å bidra til å øke sikkerheten og produktiviteten, samt redusere kostnadene.

Anleggsmaskinene blir stadig mer høyteknologiske der nye produktivitetsforbedrende funksjoner integreres i maskinene hvert eneste år. I dag kan høyteknologiske sensorer overføre sanntidsinformasjon om maskinens presise bevegelser tilbake til maskinføreren i førerhuset og illustrere det på Volvo Co-Pilot-skjermen.

Mange gravemaskinførere kan ikke klare seg uten Volvo Dig Assist-maskinstyringssystemet siden det hjelper dem med å fullføre jobben på et sikkert vis, med høy presisjon og på en brøkdel av tiden. Her er seks grunner til at det er verdt investeringen.

1. Oppnå mer nøyaktig grøfting

Volvo Co-Pilot med Dig Assist gjør det mulig for en maskinfører å legge inn spesifikasjonene til enhver grøft – inkludert skråninger og flere lag – på bare noen få minutter. En virtuell hjelpelinje vil deretter hjelpe maskinføreren med å holde retningen. Dette eliminerer mye av det vanlige forarbeidet og gjør at maskinføreren kan fullføre arbeidet raskt og riktig.

2. Forenkle formingen

Noen jobber, som det å grave ut en kjeller eller grøft, kan kreve en noe mer kompleks form. Volvo Dig Assist lar maskinførere tegne enkle 3D-former direkte fra førerhuset (f.eks. en grøft med flere lag for VA-anlegg), eller til og med velge fra et bibliotek med forhåndsbygde former som kan tilpasses behovet. Dette sparer tid og penger ved å redusere behovet for landmålere.

3. Arbeide i et tryggere miljø

Volvo Dig Assist gir både visuelle og hørbare varsler for å unngå hindringer på arbeidsområdet. For å motta et varselsignal hvis man kommer for nær, trenger maskinførerne bare å angi trygg gravedybde i nærheten av jordkabler, eller angi en maksimal høyde for graveutstyret ved graving i nærheten av luftspente kraftlinjer. Disse parametrene er til stor hjelp for maskinførere med tanke på å unngå ulykker.

4. Lavere lønnskostnader

Å redusere tiden det tar å kontrollere og dobbeltsjekke dybden eller hellingen under gravearbeidet, eller det å slippe å sette opp høydemerker, frigjør arbeidskapasitet til andre oppgaver. Dette øker effektiviteten og produktiviteten på hele anlegget.

I tillegg kaster ikke maskinførere bort tiden på å grave for mye eller det å måtte grave opp en grøft på nytt. Dette betyr at de kan fullføre jobbene og ta på seg andre oppgaver mye raskere. Totalt sett reduserer dette timeforbruket på arbeidsplassen og dermed også drivstofforbruket.

5. Få et konkurransefortrinn

Å bruke et maskinstyringssystem som Dig Assist gjør det mulig for entreprenører å jobbe i miljøer som er veldig mørke, f.eks. i dype grøfter, der andre gravemaskiner kan få problemer. Maskinførerne kan legge inn jobbprofiler og se skuffeplasseringen på skjermen i sanntid.

6. Gjør ferske maskinførere til eksperter

Ferske maskinførere vil ikke virke så uerfarne med Dig Assist. Å bruke systemet er like enkelt som å bruke et nettbrett eller en smarttelefon – med en læringskurve på mindre enn to minutter. Dig Assist er også et flott treningsverktøy ettersom maskinførere ikke trenger å bekymre seg for å gjøre feil fordi de har et visuelt hjelpemiddel til å bedømme nøyaktigheten. Over tid hjelper tilbakemeldinger i sanntid til at selv svært kompetente maskinførere kan forbedre deres ferdigheter.

Volvo Dig Assist

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com