5 grunner til å velge en fabrikktilpasset gravemaskin til rivningsarbeider.

Glem knusekuler, gravemaskiner er en av de mest effektive maskintypene for rivningsarbeider i dag. Her ser vi på fordelene ved å velge en spesialisert gravemaskin til rivningsarbeider, kontra en standardmaskin med ettermarkedsutrustning.

1. Økt sikkerhet

Sikkerhet er avgjørende for enhver jobb, men er ekstra viktig der det foregår rivningsarbeider, og det er flere forskjeller som har innvirkning på sikkerheten mellom en gravemaskin for rivningsarbeider som er ferdig utrustet fra fabrikk, kontra en standardmaskin med ettermarkedsutrustning.

Når Volvo designer en gravemaskin som dedikert for rivningsarbeider, har ingeniørene kunnskap om hele maskinen, inkludert konstruksjonsdata, vektdata, komponentstyrke og holdbarhet. Med disse komplette dataene kan Volvo foreta en FEM-analyse basert på belastningen maskinen blir utsatt for under rivningsarbeider, og dermed sikre at kvaliteten og den høye levetiden blir ivaretatt under de krevende rivningsoperasjonene.

Når en rivningsmaskin produseres fra bunn av, spesifikt for rivningsarbeider, er det enkelt og kostnadseffektivt for Volvo å sette de høyeste sikkerhetsstandardene i førerhuset og gi en fullstendig beskyttelse av maskinen. Volvo HR (High-Reach) gravemaskiner leveres som standard med rammemontert FOG (Frame Object Guard) i stedet for beskyttelse som er montert på førerhuset. Alle sideluker er kraftig bygd, med over dobbelt så tykt materiale og styrke sammenlignet med standardluker, der det normalt sett ville ha blitt brukt ettermarkedsutrustninger. På toppen av det hele vil kundene ha full tilgang til originale reservedeler.

2. En sterk og stabil plattform

Dedikerte gravemaskiner for rivningsarbeider har mye kraftigere bomsylindre, rammer og motvekter. De har også et hydraulisk utvidbart understell, som gir maskinførerne et 360° arbeidsområde. Ser man på kostnadene og innsatsen som skal til for å legge disse funksjonene til en standard gravemaskin, er det alltid best å gå for fabrikkmontert.

3. Enestående sikt og støvdemping

Dedikerte rivningsmaskiner har et effektivt støvdempingssystem og tiltbart førerhus med god sikt i alle retninger. På en fabrikkbygd rivningsmaskin vil førerhuset kunne tiltes opptil 30º, noe som gir maskinførerne den beste sikten til arbeidsområdet og utstyret. Det tiltbare førerhuset kan betjenes fra manøverspakene for at maskinføreren skal kunne ha øynene på utstyret til enhver tid. Ettermonterte tiltbare førerhus fra ettermarkedet er svært dyre og omstendelige å montere. Støvdempingssystemer fra ettermarkedet er også dyre og har kanskje ikke de forskjellige alternativene som er tilgjengelige fra en fabrikkbygd rivningsmaskin.

4. Fleksibilitet med flere konfigurasjoner

Når en rivningsmaskin kommer rett fra fabrikk kommer den med flere bomkonfigurasjoner. Volvo CE tilbyr HR-bommer, forlengelsesbommer og gravebommer gjennom hele serien. De forskjellige bomkonfigurasjonene kan kjøpes direkte når maskinen er ny, eller på et senere investeringsstadium som en komplett sats. Alle bommene har markedets beste støtter for høyest mulig sikkerhet for maskinførere og mekanikere dersom bomkonfigurasjonen skal endres.

5. Én partner

Hvis det er et problem med en konvertert maskin, er det ikke uvanlig at tredjepartsleverandørene skylder på hverandre. Dessuten, hvis en maskin blir modifisert av ombyggingsfirmaer som ikke er forhåndsgodkjent, er det sannsynlig at fabrikkens garantier vil falle bort. For å unngå disse scenariene er det best å kjøpe en fabrikkløsning – der alt faller inn under den samme garantien.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com