3 måter Volvo ACTIVE CARE bidra med til at jobben utføres som budsjettert

Telematikkdata gjør at entreprenører kan følge med på alt fra drivstofforbruk og maskinbruk, til problemer som kan utvikle seg til reparasjoner eller uplanlagt ståtid – men informasjonen kan være vanskelig å forstå. Volvo ACTIVE CARE skiller ut støyen og gir proaktiv overvåking og vedlikehold uten noe stress.

1. Identifisere og reagere raskt på maskinproblemer

Alle som har brukt et telematikksystem før er kjent med feilkoder. Disse kodene indikerer et maskinproblem, men gir ikke ytterligere informasjon om hvor kritisk det er eller hvordan du kan løse det. I noen tilfeller kan maskinansvarlige selv måtte søke opp hva feilkoden faktisk betyr, og deretter forsøke å finne ut av årsaken til problemet.

En maskinansvarlig for en mellomstor til stor maskinpark kan motta flere varsler per dag, for det meste angående mindre problemer som lavt spylervæskenivå – og med en uoversiktlig innboks full av ikke-kritiske varsler er det lett å overse et mer alvorlig problem. Når et slikt problem blir oversett kan det føre til uplanlagt ståtid som øker prosjektkostnadene og forstyrrer tidsplanen.

Dersom den maskinansvarlige abonnerer på Volvo ACTIVE CARE, blir telematikkdataene analysert for dem, og i stedet for å motta en feilkode, mottar de et varsel som inkluderer en sannsynlig årsak til problemet, en anbefalt løsning og de potensielle konsekvensene av å ikke gjøre tiltak.

I tillegg blir forhandleren varslet samtidig med kunden slik at de kan handle raskt. Ettersom de har fått diagnosen, vil forhandleren kunne vite hvilke verktøy og teknikere de skal sende ut til maskinen, eller til og med om det trengs en leiemaskin dersom problemet vil ta lang tid å løse.

Ved å kun bruke et tradisjonelt telematikksystem vil forhandleren måtte vente på en oppringing fra kunden. Det kan da ende opp med at teknikeren kjører ut flere ganger (betalt av kunden) for å diagnostisere og fikse problemet. Alt dette kan få alvorlige konsekvenser for produktiviteten på arbeidsplassen og problemer med å holde budsjettet.

Volvo servicebil

2. Overvåking av maskinparkutnyttelse for å identifisere ineffektivitet

En annen måte Volvo ACTIVE CARE kan hjelpe prosjekter med å holde budsjettet på, er ved å overvåke maskinbruken på tvers av hele maskinparken, så vel som på bare enkelte maskiner. Abonnenter på ACTIVE CARE mottar månedlige rapporter som viser en rekke datapunkter på tvers av hele maskinparken. F.eks. så kan de på et øyeblikk sette opp prosentfordelingen mellom arbeidstid og tomgangstid etter maskintype og for individuelle maskiner. Passende tomgangstid kan avvike betydelig i forhold til oppgavene maskinene skal utføre. En evaluering av dette gir informasjon som kan hjelpe maskinparken på rett vei og til å unngå unødvendige kostnader ved å identifisere maskiner som går unødig mye på tomgang. En høy tomgangsandel er også skadelig for annenhåndsverdien.

Høye tomgangsandeler kan bety at en kunde ikke har den riktige maskinsammensetningen for jobben. Tomgangsandelene for visse dumpere kan indikere at en gravemaskin eller hjullaster bør være av en annen størrelse, eller at maskiner som brukes for lite bør omfordeles til andre jobber. Å identifisere disse trendene sikrer at maskinparken er så effektiv som mulig og at ingen maskiner driver opp prosjektkostnadene unødvendig.

ACTIVE CARE overvåker også drivstofforbruket på tvers av maskinparken, slik at maskinansvarlige kan se effektiviteten og gjøre endringer for å oppnå ytterligere besparelser.

Volvo hjullaster

3. Identifisere feil kjøreteknikk

I tillegg til informasjon om utnyttelse og drivstoffeffektivitet, gir de månedlige ACTIVE CARE-rapportene en oversikt over tilfeller med feil kjøreteknikk. Maskinansvarlige kan – for én enkelt maskin eller for hele maskinparken – se tilfeller der en maskinfører gjør noe de ikke skal, som f.eks. å endre kjøreretning i høy hastighet med en hjullaster, bruke feil arbeidsmodus i en gravemaskin, eller for hyppig bruk av differensialsperrene på en rammestyrt dumper. Å fange opp disse problemene kan redusere kostnadene, øke driftstiden og identifisere behov for føreropplæring – alt er viktig informasjon som kan bidra med å holde prosjektkostnadene nede.

Føreropplæring

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com