Volvo Maskin AS Norge

Et enkelt Volvo hybridsystem som forbedrer drivstoffeffektiviteten med opptil 17 %

Den kommende gravemaskinen EC300E Hybrid lader akkumulatorer ved senking av bommen og benytter den lagrede energien til å drive hydraulikkpumpene.

De enkleste ideene er ofte de beste. Volvo CE har realiserer denne ideen med deres geniale EC300E Hybrid – som nå prøves ut i felt. I motsetning til andre elektriske systemer som tar opp svingenergien til en gravemaskins overbygning, for deretter å benytte den til å avlaste motoren, høster nå Volvo's nye hydrauliske hybrid "gratis" energi som genereres ved senking av bommen og gjenvinner den i hydraulikksystemet.

De kraftige og regelmessige bomsenk-bevegelsene lader 20 liters hydraulikkakkumulatorer som leverer energi og driver hydrauliske hjelpemotorer – som igjen bidrar med kraft til hydraulikkpumpene. Hybridmaskinen har samme ytelse og presisjon som en standard EC300E, men har i tillegg muligheten for å arbeide både i ECO-modus og hybrid-modus samtidig.

VOLVO-BAUMA-MUNICH-EC300E-02-1920x1400

Hurtig tilbakebetaling i bruksområder der det er mye grave- og tippeoperasjoner

Under slike operasjoner avlaster den enkle og ukompliserte funksjonen motoren og gir mellom 10-12 % lavere drivstofforbruk, og opptil 12 % lavere CO2-utslipp – uten tap av ytelse. Benyttes maskinen i bruksområder som inneholder mye grave- og tippeoperasjoner (spesielt de med 90 graders sving) vil denne enkle funksjonen kunne være tilbakebetalt på litt mer enn ett år. Maskinen har samme ytelse og presisjon som du forventer fra den tilsvarende konvensjonelle maskinen, og opptil 17 % forbedring i drivstoffeffektiviteten avhengig av bruksområde.

Det er ikke bare idéen som er enkel – systemet er også enkelt – systemet består av bare noen få tilleggskomponenter som er enkle å vedlikeholde.

VOLVO-BAUMA-MUNICH-EC300E-03-1920x1400

Selv om den ikke er kommersielt tilgjengelig enda gjennomgår EC300E Hybrid testing i felt hos kunder for å validere teknologien i reelle arbeider.

Teknologier som dette er nok et eksempel på at Volvo CE leverer på deres engasjement om å innovere og utvikle mer bærekraftige og kostnadseffektive kundeløsninger. 

For mer informasjon, vennligst besøk: https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-in/innovation/ec300e-hybrid

Bilde 1: EC300E Hybrid testes nå ut i felt.
Bilde 2: Volvo's nye hydrauliske hybridløsning høster "gratis" energi som genereres ved senking av bommen.
Bilde 3: Denne teknologien avlaster motoren.