Hvordan velge riktig skuffe til ditt bruksområde.

Fordi gravemaskiner er så allsidige maskiner er det ikke alltid at én skuffe passer til alt. Å gjøre det beste valget er viktig. Produktivitet, drivstoffeffektivitet og levetid er avhengig av at skuffen er riktig.

Velge den riktige skuffestørrelsen.

· Gravemaskinens spesifikasjoner

Skuffestørrelsen er først og fremst avhengig av gravemaskinens spesifikasjoner. Du vil f.eks. aldri bruke den samme skuffen på en 14-tonns gravemaskin som den du ville ha brukt på en 22-tonns maskin. Gravemaskinens størrelse, konfigurasjon, rekkevidde og andre spesifikasjoner vil begrense letingen. Med Volvo Attachment Selector-applikasjonen (Google Play / App Store) vil du kunne finne alle skuffestørrelsene som passer til hver gravemaskinmodell.

· Materialtetthet

En større skuffe gir ikke alltid økt produktivitet. Der materialet er spesielt kompakt kan store skuffer til og med redusere syklusstiden. Volvo CE anbefaler alltid å bruke mindre skuffer til å grave opp kompakte materialer, som f.eks. sprengt stein eller hardpakket leire, enn det som vanligvis brukes til masseforflytning av mykere materialer som jord eller sand.

· Kapasiteten til dumperen/lastebilen

Gravemaskinens skuffestørrelse og produktivitet bør være ideelt tilpasset kapasiteten til dumperen eller lastebilen for å laste den så raskt som mulig med så få lastesykluser som mulig. Med riktig skuffe vil maskinførerne kunne gjøre mer på kortere tid, senke drivstofforbruket og redusere maskinslitasjen.

Velge den riktige skuffetypen.

· Universalskuffer

Universalskuffer eller graveskuffer er den vanligste skuffetypen på generelle byggplasser eller anleggsområder. De er designet med tenner for effektiv graving og høye gravekrefter, noe som gjør dem egnet til gravejobber i en rekke forskjellige masser. Håndtering av jord, løs leire og sand, samt grus og løse steiner er en lek for universalskuffer.

· HD-skuffer

HD-skuffer brukes vanligvis i bruksområder som f.eks. steinlasting. Laget av slitesterkt og høyfast stål, HD-skuffene er generelt tyngre og kraftigere bygd enn universalskuffene. De gir produktiv graving i kompakte materialer som sprengt stein, hardpakket leire og stein. HD-skuffer kan også håndtere grus, brutt basalt, sprengt granitt, sand med høyt silisiuminnhold, skutt stein og andre kompakte materialer.

· Planeringsskuffer

Planerings- eller grøfteskuffer brukes ofte under veibygging, landskapsforming og generelt gravearbeid. De er bredere enn andre skuffer og har en stor flat kniv som gjør dem ideelle til arbeider som bakfylling, planering og masseforflytting av løse materialer.

Hver skuffe kan også tilpasses med forskjellige typer tenner, sideskiver og ekstra slitestål for optimal ytelse. Volvo-forhandlere vil lede kundene gjennom velgeprosessen for å sikre optimal driftstid og produktivitet i forhold til oppgaven som skal utføres.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tlf.: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com