CONSTRUCTION EQUIPMENT Nederland

Omzetstijging van 34 procent voor Volvo CE in derde kwartaal

Een groeiend marktaandeel en een sterke opleving in Azië en Rusland helpen Volvo Construction Equipment aan mooie prestaties in het derde kwartaal van 2017.

Dankzij een groeiend marktaandeel in belangrijke marktsegmenten plus een goede kostenbeheersing en stijgende vraag in de meeste markten kende Volvo Construction Equipment (Volvo CE) een zeer goed derde kwartaal van 2017. De periode wordt gekenmerkt door een stijging van de omzet met 34%, de orderintake met 45% en de leveringen met 48% alsook een sterke winstverbetering.

Gecorrigeerd voor valutakoerseffecten steeg de omzet in het derde kwartaal met 34% tot 15.091 miljoen SEK (ten opzichte van 11.539 het jaar daarvoor). Ook de ondernemingswinst steeg sterk en groeide met 237% tot 2024 miljoen SEK; 601 miljoen SEK meer dan dezelfde periode van 2016. Dit was goed voor een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsmarge, een toename van 13,4% (ten opzichte van 5,2% het jaar ervoor). De hogere omzet, de verbeterde capaciteitsbenutting binnen het industriële systeem en de winst uit de verkoop van de dealerorganisatie van Volvo CE in Groot-Brittannië hadden een gunstige invloed op de winstgevendheid.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2016 steeg de orderintake het derde kwartaal met 45%. Deze stijging was voornamelijk te danken aan de grotere orderintake in China alsook aan de groei in andere Aziatische markten en in Rusland. Het aantal leveringen nam toe met 48%, overeenkomend met 14.431 machines. 

Marktontwikkeling

Tot eind augustus trok de Europese markt aan met 15%, dankzij groei in het VK, Frankrijk en Italië. De Duitse markt doet het iets beter dan het voorgaande jaar en de aantrekkende Russische markt groeide 101%. Noord-Amerika groeide 7% ten opzichte van vorig jaar, dankzij een grotere vraag naar graafmachines: zowel compacte uitvoeringen als grote standaarduitvoeringen ervan. De Zuid-Amerikaanse markt groeide 6% ten opzichte van vorig jaar, maar blijft op een zeer laag niveau steken. De totale Aziatische markt (exclusief China) groeide 12% ten opzichte van vorig jaar, dankzij aanhoudende groei in India en Indonesië, mede door het herstel in de mijnbouwsector. De Chinese markt groeide 74% ten opzichte van vorig jaar en vertoonde een krachtig herstel voor zowel graafmachines als wielladers.

“Dit zijn bijzonder goede resultaten. Volvo CE heeft goed weten in te spelen op de groeiende vraag en slaagde er niet alleen in om de volumes met 48% te laten groeien maar kon ook aanzienlijke winstverbeteringen realiseren,” aldus het commentaar van Martin Weissburg, president van Volvo Construction Equipment. “We blijven marktaandeel winnen wat onze belangrijkste producten en afzetmarkten betreft.”

Tijdens het kwartaal produceerde Volvo CE zijn 75.000e knikdumper. Volvo CE heeft meer dan de helft van alle knikdumpers ooit geproduceerd en wereldwijd rijden er nog zo'n 50.000 Volvo knikdumpers rond.

Tabel 1

Volvo Construction Equipment, nettoresultaten per markt, in miljoenen Zweedse kronen (SEK).

Netto-omzet per markt Derde kwartaal Eerste negen maanden
Miljoenen SEK 2017 2016 2017 2016
Europa 5179 4583 17.639 14.846
Noord-Amerika 3013 2476 9736 8258
Zuid-Amerika 464 400 1263 955
Azië 5483 3423 18.127 11.588
Overige markten 952 657 2999 1973
Totaal 15.091 11.539 49.764 37.620