CONSTRUCTION EQUIPMENT Nederland

Omzetdaling van 2% voor Volvo CE in het derde kwartaal

De brutowinstmarge voor Volvo Construction Equipment viel hoger uit ondanks de vlakke volumes in het derde kwartaal.

De aantrekkende Europese markt en een toename van orders van 17% konden de aanhoudende zwakte op andere markten niet compenseren, zodat de omzet van Volvo Construction Equipment (Volvo CE) het derde kwartaal, na correctie van valuta-effecten, daalde met 2%.

De netto-omzet kromp het derde kwartaal met 3% en bedroeg SEK 11.539 miljoen (ten opzichte van 11.884). Na correctie van valuta-effecten daalde de netto-omzet met 2%. Het aangepaste nettobedrijfsresultaat steeg naar SEK 601 miljoen (ten opzichte van 576 miljoen), overeenkomend met een bedrijfsmarge van 5,2% (4,8%).

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2015 groeiden de netto-bestellingen het derde kwartaal met 17%, zij het van een laag niveau. De orders namen toe in alle regio's. In Europa werd de grotere orderportefeuille in Frankrijk en Duitsland tenietgedaan door een lager ordervolme in Noorwegen en Rusland. De groei in Noord-Amerika was voor een deel te danken aan de lancering van compacte machines met Tier IV final motoren. In Zuid-Amerika was de groeiende orderportefeuille voornamelijk te danken aan SDLG in Brazilië. Het aantal orders in Azië (incl. China) steeg met 24%. Dit door een toename in de orders van in het bijzonder Volvo-graafmachines in China, de aanhoudend sterke groei in India en meer orders van SDLG-machines in China en Zuidoost-Azië. In het derde kwartaal was de afzet vergelijkbaar met die het voorgaande jaar. De grotere afzet in Europa en de groeiende verkoop van SDLG-machines op exportmarkten plus de aantrekkende Chinese graafmachinemarkt werden tenietgedaan door de krimpende verkoop van Volvo-machines in het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika.

“Ondanks de onverminderd geringe vraag vertoonde de bedrijfsmarge in het derde kwartaal een lichte stijging van 5,2%. Ook positief was het gegeven dat de orderingang in alle regio's iets steeg, zij het van lage niveaus in de BRIC-landen,” was het commentaar van Martin Weissburg, president van Volvo Construction Equipment. “Er zijn geen tekenen dat de vraag binnenkort zal afnemen en Volvo CE blijft zich dan ook richten op de kernactiviteiten.”

In het derde kwartaal kwam Volvo CE met diverse innovaties waaronder een wiellader in hybrideversie die het brandstofverbruik met 50% kan terugdringen en prototypes voor autonome wielladers en dumpers.

Tab Q3 2016

Einde bericht.

Oktober 2015

Breng voor meer informatie een bezoek aan: www.volvoce.com/press
Of neem contact op met:


Tiffany Cheng
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment 
Tel.: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel.: +44 77 333 50307
E-mail: brian.osullivan@se10.com

Ga naar http://www.thenewsmarket.com/volvogroup voor video's van de Volvo-groep. U kunt er previews bekijken en videomateriaal in MPEG2-formaat of Beta SP-banden bestellen. Aan de registratie en aanvraag van videomateriaal zijn voor de media geen kosten verbonden.