CONSTRUCTION EQUIPMENT Nederland

Marktaandeel Volvo CE en onderliggende resultaten verbeterd in laatste kwartaal van 2015

Een verbetering van de onderliggende resultaten en een uitbreiding van het belangrijke marktaandeel op het gebied van grotere machines waren niet voldoende om de inkrimpende markt te ondervangen, wat de resultaten van Volvo Construction Equipment betreft voor het laatste kwartaal van 2015, waarin de verkoop met 11% daalde. Het bedrijf noteerde voor het volledige jaar 2015 een verkoopdaling van 3%.

Over het vierde kwartaal van 2015 noteerde Volvo Construction Equipment (Volvo CE) een daling in de netto-omzet van 11%: 10.967 miljoen SEK ten opzichte van de 12.277 miljoen SEK die het bedrijf dezelfde periode het jaar ervoor boekte. De cijfers zijn het gevolg van aanhoudende grote achteruitgang in China en Brazilië in combinatie met sterke tegenwind op tal van markten buiten Noord-Amerika, dat ook zelf tekenen van afkoeling vertoonde. De verkoop van Volvo CE voor het volledige jaar 2015 kromp met 3% tot 51.008 miljoen SEK, terwijl de bedrijfsopbrengsten bijna verdubbelden tot 2090 miljoen SEK, 1231 miljoen SEK meer dan in 2014.

Transformatie boekt succes
De bedrijfsopbrengsten, exclusief herstructureringskosten, tijdens het laatste kwartaal van het jaar kwamen uit op een verlies van 191 miljoen SEK: een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verlies van 815 miljoen SEK in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Ook de brutowinstmarge voor de periode vertoonde tekenen van verbetering en bleef steken op 1,7% in de min – ten opzichte van 6,6% in de min gedurende het vierde kwartaal van 2014. De brutowinstmarge voor het volledige jaar kwam uit op 4,1%, ten opzichte van 2,3% gedurende dezelfde periode het voorgaande jaar. Deze relatief bemoedigende ontwikkelingen waren mogelijk ondanks lagere verkoopvolumes, een geringe capaciteitsbenutting en een kredietverstrekking in China van 158 miljoen SEK.

"Bij een vlakke markt wereldwijd in 2015 ging Volvo CE verder met interne maatregelen gericht op winstverhoging en efficiënter gebruik van grondstoffen," aldus Martin Weissburg, President van Volvo Construction Equipment. "Ondanks een lagere omzet verbeterden de bedrijfsresultaten tot veel betere niveaus dan in dezelfde periode van 2014. We vergrootten ons marktaandeel op het gebied van grotere, rendabelere machines, stootten onze divisie graaf-laadcombinaties, graders en asfaltfrezen af en versterkte een nieuwe beheersstructuur die ons in staat stelt om gerichte en onderbouwde keuzes te maken. Dit geeft aan dat de gezamenlijke inspanningen van Volvo, SDLG en Terex Trucks gericht op de transformatie van Volvo CE wereldwijd succes boeken."

Tabel 1. Volvo Construction Equipment, nettoresultaten per markt, in miljoenen Zweedse kronen
Q1-results-NL
Einde bericht.

Breng voor meer informatie een bezoek aan: www.volvoce.com/press

Of neem contact op met:
Thorsten Poszwa
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel.: int. +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londen
Tel.: int. +44 77 33 35 03 07
E-mail: osullivan@se10.com