CONSTRUCTION EQUIPMENT Nederland

5 veelvoorkomende fouten en hoe u ze kunt voorkomen

Het gedrag van een bestuurder is niet alleen van invloed op de technische staat van de machine, maar ook op de productiviteit en winstgevendheid van alle activiteiten op het terrein. Dit zijn vijf van de meest voorkomende gebruikersfouten waar u voor moet uitkijken.

1. Vergeten om een machine voor uitschakelen een paar minuten stationair te laten lopen

Als een bestuurder zijn machine consequent uitschakelt zonder de motor eerst een paar minuten stationair te laten lopen, leidt dat uiteindelijk tot schade of zelfs een defect aan de turbocompressor. Dit kan erg kostbaar zijn om te repareren. Volvo CE adviseert bestuurders om de machine altijd twee tot drie minuten stationair te laten lopen voordat ze motor helemaal uitschakelen.

Een machine niet stationair laten lopen

2. Met hoge snelheid van rijrichting veranderen

Het gedurende langere tijd regelmatig met hoge snelheid veranderen van de rijrichting van een wiellader kan leiden tot schade aan de aandrijflijn. Aangezien vervangingen aan de transmissie ontzettend veel kosten met zich meebrengen, is dit een gebruikersfout die iedere eigenaar moet proberen te voorkomen. Volvo CE adviseert bestuurders om de machine altijd volledig tot stilstand te brengen alvorens van rijrichting te veranderen.

Met hoge snelheid van rijrichting veranderen

3. Een graafmachine in de verkeerde werkmodus gebruiken

Sommige bestuurders van graafmachines denken dat ze in de hoogste werkmodus - Heavy (H) - altijd het productiefst zijn. Ze zouden echter hetzelfde productiviteitsniveau kunnen behalen in een lagere werkmodus, met slechts de helft van het brandstofverbruik.

Een graafmachine in de verkeerde werkmodus gebruiken

4. De remmen te vaak gebruiken in plaats van de retarder

Sommige bestuurders van dumpers met knikbesturing hebben de neiging om 'op de remmen te rijden'. Door een voet op het rempedaal te houden, zelfs heel licht, moet de dumper harder werken om zijn snelheid te behouden en slijten de remmen sneller. Het gebruik van de remmen, in plaats van de retarder, om bergafwaarts een constante snelheid te behouden, heeft een vergelijkbaar effect. Onnodige slijtage aan de remmen leidt tot onnodige remvervangingskosten.

De remmen te vaak gebruiken

5. Overmatig gebruik van de 6x6-wielaandrijving op een dumper met knikbesturing

Dumpers met knikbesturing van Volvo zijn voorzien van een differentieelslot dat de bestuurder laat kiezen tussen 4x6- of 6x6-wielaandrijving, afhankelijk van hoeveel tractie ze nodig hebben. De 6x6-combinatie zorgt voor een uitstekende controle en stabiliteit op zwaar terrein, maar als bestuurders deze inzetten wanneer het niet nodig is, zorgt dat voor heel wat onnodig brandstofverbruik en slijtage aan de banden.

Overmatig gebruik van de 6x6-wielaandrijving

Alles weer onder controle

Door machines te verbinden met het CareTrack-telematicasysteem van Volvo CE kan het gedrag van bestuurders in de gaten gehouden worden en kan een trainingsprogramma voor bestuurders worden opgezet. Dit leidt tot minder slijtage, lagere onderhoudskosten, een betere brandstofefficiëntie, verhoogde productiviteit en een hogere winst. Volvo-dealers hebben alle middelen ter beschikking om klanten weer grip te geven op hun kosten voor een succesvol en winstgevend bedrijf.

Alles weer onder controle met CareTrack

VOOR MEER INFORMATIE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com