Construction Equipment Magyarország

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogi nyilatkozat

A honlapon található tartalmak szerzői jogának tulajdonosa az AB Volvo (kiadó) (vagy leányvállalatai, ahol ez meg van adva és/vagy licencelői), SE-405 08 Göteborg, Svédország. Minden jog fenntartva.

A honlapon található információkat, beleértve a szöveget, a képeket és a hangot, de azokra nem korlátozva, a szigorúan magáncélok kivételével, továbbá az olyan esetek kivételével, ahol másként rendelkezünk, nem szabad sokszorosítani, továbbítani, terjeszteni vagy tárolni az AB Volvo (kiadó) előzetes írásos engedélye nélkül. A weboldal tartalmának módosítása kifejezetten tilos.

A honlap egyes részei olyan képeket tartalmaznak, amelyek azok készítőinek szerzői jogvédelme alá esnek.

Védjegyek
Hacsak másként nem rendelkezünk, a honlapon látható védjegyek, logók és emblémák, mint például az alábbiakban látható szimbólum, a Volvo Trademark Holding AB és/vagy az AB Volvo (kiadó) (illetve leányvállalataik) védjegyjogai alá esnek.

Garanciák vagy képviseletek kizárása
A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK "AZ ADOTT FORMÁBAN" ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. A VOLVO GROUP SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN FÉLLEL SZEMBEN, ILLETVE SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KONKRÉT VAGY EGYÉB KÖVETKEZMÉNYKÉNT BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT A JELEN HONLAP BÁRMELY HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN, ILLETVE SEMMILYEN EGYÉB HIPERHIVATKOZÁSSAL CSATOLT HONLAPÉRT, BELEÉRTVE MINDEN ELVESZTETT NYERESÉGET, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT AZ ÖN INFORMÁCIÓKEZELŐ RENDSZERÉN VAGY EGYÉB MÓDON, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA, MÉG AKKOR SEM, HA KIFEJEZETTEN FELHÍVJÁK A FIGYELMÜNKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE.

A Volvo Group semmiféle felelősséget nem vállal és/vagy semmiféle kifogást nem fogad el egyetlen más olyan honlap miatt sem, amelyet ezen a honlapon keresztül el lehet érni. Az ilyen garanciákat és/vagy képviseleteket csakis kényelmi szempontból tesszük lehetővé, és ez nem azt jelenti, hogy a Volvo Group azokhoz hozzájárul vagy bármiféle felelősséget vállalna azok tartalmáért vagy használatáért. Ezen kívül csakis az Ön feladata óvatossági rendszabályokat hozni és biztosítani azt, hogy amit felhasználásra kiválaszt, az vírusoktól, férgektől, trójai falovaktól és egyéb károsító jellegű elemektől mentes legyen.

A jelen honlapon található információk tartalmazhatnak műszaki pontatlanságokat vagy nyomdahibákat.

A jelen honlapon található információk bármikor minden előzetes értesítés, illetve kötelezettség nélkül megváltozhatnak.

A honlapon közzétett információk tartalmazhatnak hivatkozásokat, illetve kereszthivatkozásokat a Volvo Group olyan termékeire, szolgáltatásaira, stb., amelyek nincsenek meghirdetve vagy nem kaphatók az Ön országában. Az ilyen információk pontosságát nem lehet garantálni, különösen azért nem, mert az ilyen információk változásoknak vannak alávetve, egyes követelmények, illetve rendelkezésre állások az adott referenciák vonatkozásában nem implikálják azt, hogy a Volvo Csoport ezeket a termékeket, szolgáltatásokat, stb. az Ön országában feltétlenül be akarja jelenteni. Vegye fel a kapcsolatot az Ön helyi kereskedőjével, hogy megkapja azoknak a termékeknek, szolgáltatásoknak, stb. a teljes részletes listáját, amelyek az Ön számára rendelkezésre állhatnak, illetve megrendelhetők.

Megjegyzések, kérdések vagy javaslatok
Kérjük, ne feledje, hogy az esetleges információkat, kéretlen javaslatokat, ötleteket és egyéb benyújtott anyagokat nem tekintjük bizalmasnak és jogvédelem alá esőnek. Amennyiben bármilyen információt, illetve anyagot küld be, Ön az AB Volvo (publ) és a Volvo Group részére visszavonhatatlan engedélyt ad annak használatára, reprodukciójára, megjelenítésére, teljesítésére, módosítására, továbbítására és elosztására, a benyújtott anyagok, illetve információk vonatkozásában, és egyúttal Ön egyetért azzal, hogy az AB Volvo (publ) és a Volvo Group szabadon felhasználhat minden ötletet, koncepciót, know-how-t vagy műszaki megoldást, amelyet Ön nekünk bármilyen célból beküld.

A weboldalon elérhető speciális szoftver
Minden olyan szoftver, amely letöltésre erről a honlapról rendelkezésre áll (a továbbiakban "Szoftver") az AB Volvo (kiadó) (illetve valamely leányvállalata) és/vagy beszállítója szerzői jogaival védett.

A szoftver használatát a felhasználási feltételekre vonatkozó megállapodás tartalmazza, ha van olyan, amely a szoftverhez mellékelve vagy a szoftverben található ("Licencszerződés"). Hacsak a licencszerződésből másképpen nem következik, a letöltésre elérhetővé tett szoftver kizárólag végfelhasználók általi felhasználásra szolgál. A Szoftver bármely reprodukciója és redisztribúciója, amely nincs összhangban a Licencszerződéssel, polgárjogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

A KORÁBBIAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY SOKSZOROSÍTÁSA BÁRMELY MÁS KISZOLGÁLÓRA VAGY HELYRE TOVÁBBI SOKSZOROSÍTÁS VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL KIFEJEZETTEN TILOS. A SZOFTVER, HA EGYÁLTALÁN, CSAK A LICENCSZERZŐDÉSBEN TALÁLHATÓ FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐEN SZAVATOLT. HACSAK A LICENCSZERZŐDÉSBEN NEM GARANTÁLT, A VOLVO GROUP EZENNEL KIZÁR MINDEN, A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE AZ ÖSSZES BELEÉRTETT, FORGALMAZHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSRE, CÍMRE ÉS VISSZAÉLÉSEK ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT.

Kapcsolat
Ha kérdései lenének a fentiekkel kapcsolatban, akkor lépjen kapcsolatba az AB Volvo (kiadó) vállalattal a Volvo Group központ kapcsolati lapján feltüntetett elérhetőségeken.

2012. január