Swecon interneto svetainės privatumo taisyklės

Gerbiami Klientai,

 

Informuojame, kad UAB Swecon sutarties vykdymo tikslu tvarkys Jūsų darbuotojų ir kitų asmenų, kuriuos pasitelksite vykdydami sutartį, asmens duomenis: vardą, pavardę, užimamas pareigas, telefono numerį, darbovietės adresą, elektroninio pašto adresą bei visą Jūsų vardu atitinkamo darbuotojo ar kito asmens vykdomą komunikaciją su UAB Swecon (susirašinėjimą elektroniniu paštu, užsakymų pavirtinimą ir pan.).

Asmens duomenys bus saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 5 metus po jos pasibaigimo. Asmens duomenys bus perduodami tiems UAB Swecon darbuotojams, kurie yra atsakingi už bendradarbiavimą su Jumis ir prekių ar paslaugų Jums suteikimą bei buhalterinės apskaitos tvarkymą, taip pat informacinių sistemų priežiūros bei prekių pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims, bankams ir kitiems asmenimis, kuriuos UAB Swecon pasitelks siekdamas įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

Asmenys, kuriuos pasitelksite sutarties vykdymui, turi teisę susipažinti su UAB Swecon tvarkomais duomenimis, prašyti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ar nesutikti su tvarkymu, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą ir teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis elektroniniu paštu info@swecon.lt