„Volvo Construction Equipment“ pardavimai antrąjį ketvirtį sumažėjo 14 %

Pasaulinė Covid-19 viruso pandemija neigiamai paveikė „Volvo CE“ antrojo ketvirčio rezultatus, tačiau juos iš dalies kompensavo stiprus atsigavimas itin svarbioje Kinijos rinkoje.

„Volvo CE“ 2-ojo ketvirčio rezultatai

Neigiamas Covid-19 poveikis visuomenei ir ekonomikai atsispindėjo ir „Volvo Construction Equipment“ („Volvo CE“) antrojo ketvirčio rezultatuose. Prastą paklausą Europoje ir Šiaurės Amerikoje dalinai kompensavo stiprus atsigavimas didžiausioje pasaulyje Kinijos rinkoje. Nepaisant to, kad sumažėjusi paklausa turėjo įtakos pardavimų apimčiai, pelningumas šiuo laikotarpiu išliko geras.

Pakoreguota pardavimų apimtis antrąjį ketvirtį buvo mažesnė 14 % ir siekė 22 876 mln. SEK (26 814 mln. SEK per 2019 m. 2-ąjį ketvirtį). Didesni pardavimai Kinijoje ženkliai kompensavo prastesnius pardavimus visose kitose rinkose. Tai turėjo įtakos ir veiklos pajamoms, kurios buvo 3 108 mln. ir nukrito nuo 4 153 mln. per šitą laikotarpį praėjusiais metais, o veiklos pelno marža buvo 13,6 % (15,5%).

Nepaisant pandemijos įtakos pardavimams, antrajame 2020 metų ketvirtyje gautų užsakymų padaugėjo 11 %, daugiausia dėl didelės paklausos įmonės gaminamoms „SDLG“ markės mašinoms, kurių užsakymų padaugėjo 31 %. Nepaisant to, kad dauguma gamyklų Europoje ir Šiaurės bei Pietų Amerikose 2-ajame ketvirtyje buvo visą mėnesį uždarytos dėl šalyse įvestų karantinų ir dėl to atsiradusių tiekimo problemų, mašinų 2-ajame ketvirtyje buvo pristatyta 8 % daugiau.

Rinkos plėtra

Nuo metų pradžios iki gegužės pabaigos tiek Europos, tiek Šiaurės Amerikos rinkos, matuojant mašinų vienetais, susitraukė 22 %, tuo tarpu Azijos rinka (neskaitant Kinijos) sumažėjo 21 %. Kinijos rinka greitai atsigavo ir gegužės mėnesio pabaigoje buvo paaugusi 13 %. Pietų Amerikos rinka taip pat išlaikė teigiamą dinamiką – ji buvo 8 % didesnė lyginant su tuo pačiu metu praėjusiais metais.

„Nors statybos mašinų paklausa tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje antrąjį ketvirtį buvo silpna, mums pavyko atsigriebti dėka stiprių pozicijų Kinijoje, kur tą laikotarpį paklausa smarkiai atsigavo,“ – pakomentavo „Volvo Construction Equipment“ vadovas Melkeris Jernbergas. „Tai leidžia mums užimti santykinai stiprią poziciją ir toliau pirmauti pereinant prie pažangiausių technologijų, nukreipiančių mūsų pramonės sritį link tvaresnių sprendimų. Tęsiame investicijas į perėjimą prie elektrinių mašinų, automatizaciją ir ryšių technologijas mašinose.“

1 lentelė. „Volvo Construction Equipment“ pardavimai pagal rinkas, milijonais Švedijos kronų (SEK).

Pardavimai pagal rinkas

Antrasis ketvirtis

Pirmieji šeši mėnesiai

Mln. SEK

2020

2019

2020

2019

Europa

5 254

8 788

11 731

16 881

Šiaurės Amerika

3 527

5 621

7 237

10 547

Pietų Amerika

422

666

981

1 212

Azija

12 928

10 485

21 331

19 864

Afrika ir Okeanija

746

1 253

1 744

2 464

Iš viso

22 876

26 814

43 023

50 968

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tiffany Cheng

Išorės ryšių direktorė
„Volvo Construction Equipment“
Tel: +32 499 56 68 47
El. paštas: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
Londonas
Tel.: +44 7733350307
El. paštas: osullivan@se10.com