Volvo piedāvā Compact Assist ar reālā laika asfalta blīvuma aprēķināšanu

Volvo Construction Equipment ir ieviesis Compact Assist – reizē ar Volvo Co-Pilot – konkrētiem Volvo asfalta veltņiem. Šī tehnoloģija ir pieejama divās komplektācijās – Volvo Intelligent Compaction un Intelligent Compaction with Density Direct. Papildus klājuma kartēšanai, temperatūras kartēšanai un datu uzglabāšanai, sistēma Volvo Intelligent Compaction un Intelligent Compaction with Density Direct ietver industrijā pirmo reālā laika blīvuma kartēšanas tehnoloģiju. Abas komplektācijas ietver Volvo Co-Pilot, kas ir viegli izmantojams displejs, kas sniedz skaidru un detalizētu informāciju par darbu, nodrošinot precīzu sniegumu.

Volvo piedāvā Compact Assist ar reālā laika asfalta blīvuma aprēķināšanu

"Blīvuma kartēšana tiek raksturota kā blīvēšanas "Svētais Grāls". Reiz tika teikts, ka pirmais, kas izgudros šo tehnoloģiju, radikāli mainīs asfalta klāšanas industriju, un Volvo paveica tieši to," sacīja 
Volvo Construction Equipment pētījumu inženieris Dr. Fares Bīnijs (Dr. Fares Beainy). "Pateicoties Intelligent Compaction with Density Direct, operatoriem ir reālā laika piekļuve metrikai, kas nosaka veiksmi darbā – proti blīvumu."

Iestatiet blīvumu un sāciet darbu
Intelligent Compaction with Density Direct lietojumprogrammā ir kalibrēšanas ekrāns, kur lietotājs iestata projekta mērķa blīvumu. Tiklīdz kalibrēti pielietojumam nepieciešamie dati, Volvo patentētā tehnoloģija veic blīvuma aprēķinus, kas ir precīzi līdz 1,5% no paņemtā parauga, sniedzot reālā laika blīvuma vērtību nolasījumu 100% klājuma.
Ar šo reālā laika informāciju operatoram ir iespēja veikt nepieciešamo pielāgošanu, kamēr tiek klāts asfalts. Tas ne tikai samazina nepiemērota blīvuma rašanos, kas palielina projekta izmaksas, bet arī samazina paraugu ņemšanai veltīto laiku, uzlabo kvalitāti un nodrošina lielāku vienmērību. Kalibrēšana tiek glabāta arī Volvo Co-Pilot, tādēļ operatori var piešķirt kalibrāciju konkrētiem darba elementiem un ātri pārslēgties starp kalibrācijām, lai izpildītu konkrētā darba elementu prasības.

Operatoram draudzīga saskarne
Volvo Co-Pilot attēlo blīvuma karti, parādot katru blīvētā asfalta kvadrātmetru blīvumu raksturojošā krāsā, un sniedz reālā laika skaitlisku blīvuma lasījumu, kas tiek parādīts ekrāna stūrī. Gan Volvo Intelligent Compaction, gan Intelligent Compaction with Density Direct nodrošina reālā laika temperatūras un klājuma kartēšanas informāciju. Izmantojot 10 collu krāsu monitoru, klājuma kartēšanas funkcija notver katra veltņa klājumu un veltņa pārklāšanos citādākā krāsā, ļaujot operatoram viegli ieraudzīt spraugas un strādāt tā, lai uzturētu vienmērīgu klājumu. Temperatūras kartēšana sniedz operatoram temperatūras "karti", kas parāda veltņa ceļu, kas pārklājas ar pēdējo reģistrēto virsmas temperatūru.

Volvo operator friendly interface

Datu uzglabāšana un GPS
Klājuma kartēšanas, temperatūras kartēšanas un blīvuma kartēšanas laikā iegūtie dati tiek uzglabāti Volvo Co-Pilot iekšējā 14 GB cietajā diskā, kas nodrošina pietiekoši daudz vietas apmēram septiņu mēnešu datu uzglabāšanai, un tos var dublēt USB zibatmiņā un aplūkot VETA formātā. Ar papildaprīkojuma Differential GPS, savāktie dati tiek saistīti ar atrašanās vietu; informācijas precizitāte ir līdz 20 mm (½ collai). Papildus

Volvo Co-Pilot abas Volvo komplektācijas ietver priekšā un aizmugurē uzstādītus infrasarkanos temperatūras sensorus.

Neatkarīgi pārbaudīta un apstiprināta sistēma
Sistēma Density Direct tika izstrādāta un pārbaudīta kā daļa no US FHWA Highways LIFE Techology Partnerships Program ietvaros. Tehnoloģija tika izmantota dažādos pilna dziļuma un pārklājuma asfalta klāšanas projektos, un vēlāk to vērtēja neatkarīgi lietotāji darba vietās visā valstī. Rezultātus pārskatīja Oklahomas Universitātes pētnieki un norādīja, ka Density Direct aprēķini ikreiz bija 1,5% robežās no paņemtā parauga visās 180 testa lokācijas vietās.

Volvo Intelligent Compaction un Intelligent Compaction with Density Direct ir pieejama Volvo asfalta veltņiem, tostarp Volvo DD105. Nākotnē tikai pie 
Volvo Construction Equipment izplatītājiem būs iespēja saņemt pēcpārdošanas pieejamību Volvo asfalta veltņiem.

2016. gada aprīlis
 
Beigas.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet: www.volvoce.com/press 

Vai sazinieties:

Thorsten Poszwa 
Ārējo sakaru nodaļas direktors 
Volvo Construction Equipment 
Tālr.: starpt. + 32 490 65 96 68 
E-pasts: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londona
Tālr.: starpt. +44 77 333 50307
E-pasts: osullivan@se10.com