MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

מגביל מהירות

בטיחות מוגברת

מגביל מהירות

מגביל המהירות האופציונלי מאפשר לעבוד באתרי עבודה ובמדינות בהם נאכפת מגבלת מהירות. הוא מווסת באופן אוטומטי את המהירות המרבית ומבטל את האפשרות של המפעיל להגביר את המהירות ולחרוג מהמגבלה. זמין למשאיות עפר ולמעמיסים אופניים. למידע נוסף על מגביל מהירות, פנה למוסך וולוו מורשה.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - בית
שפר את העסקים שלך

בוא ונדון באופן בו נוכל לסייע לך.

צור קשר