MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
Volvo Services Haul Assist Map

מפה

קבל ראות משופרת של האתר

מפה

ידיעת המיקום של מכונות אחרות באתר יכולה לסייע למפעילים להימנע ממצבי סיכון פוטנציאליים, במיוחד בעת פעולה באתרי עבודה בהם הראות מוגבלת. הודעות מגבלת המהירות מזכירות גם כן למפעיל לשמור על מהירות בטיחותית.

נהיגה יעילה

היכולת לנטר את התעבורה ולעקוב אחר זרם התנועה במחזור העבודה מאפשרת למפעילים לצפות מראש טוב יותר החלטות נהיגה, והתוצאה היא ביצועים יעילים יותר.

כיצד זה עובד

ה-GPS המובנה במשאית המפרקית משמש למטרות איכון, ואילו חיבור הטלקום של Volvo Co-Pilot מאפשר תקשורת בין המכונות. Map פועלת בתיאום מושלם עם יישום On-Board Weighing.

כבישים להובלת מטענים
כבישי הובלת המטענים מוצגים כדי לסייע למפעילים ברחבי האתר.

אזורי טעינה ופריקה
ניתן לקבוע אזורי טעינה/פריקה מוגדרים מראש בהם יופעלו תפקודים מסוימים, כמו למשל הפעלת מידע On-Board Weighing בעת הכניסה לאזור ספציפי.

מקטעים עם נתיב יחיד
המפעיל יקבל הודעה אם מכונה אחרת מתקרבת לאורך קטע שהוגדר מראש כבעל נתיב יחיד.

הגבלות מהירות
קבע הגבלות מהירות עבור האתר ו/או קטעים ספציפיים של האתר, כדי למנוע נסיעה במהירויות מופרזות.

נתונים משופרים, תובנות טובות יותר

עם Map תקבל את כל הדוחות המקיפים ותפקודיות הדיווח להם תוכל לצפות ממערכת On-Board Weighing, ועוד יותר.

Map מעניקה את היכולת לכלול נתוני קואורדינטות של GPS בדוחות שלך, והמשמעות היא שניתן למדוד את כמויות החומר ששונעו בין המיקומים של קואורדינטות שונות.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - בית
שפר את העסקים שלך

בוא ונדון באופן בו נוכל לסייע לך.

צור קשר