MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
Volvo Services Caretrack Production

CareTrack Production

הפעל את המכונות שלך

CareTrack Production

משאיות עפר ומעמיסים אופניים של וולוו המצוידים בטכנולוגיית שקילה מובנית מציגים את הפרודוקטיביות האמיתית של המכונה ביחידות של טון לליטר. CareTrack Production מאפשר לך לנטר את יעילות ההעמסה, מספר המחזורים ואחוזי עומס יתר. נתוני CareTrack Production יכולים גם לעזור לך לזהות צורכי הכשרה.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - בית
שפר את העסקים שלך

בוא ונדון באופן בו נוכל לסייע לך.

צור קשר