MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
Volvo Services Fuel advice

ייעוץ דלק

הערכה, שיפור ושימור

ייעוץ דלק

הסתמך על המומחיות שלנו שתעזור לך להפחית את עלויות התפעול. ייעוץ דלק נועד לזהות תחומי שיפור כדי להבטיח יעילות דלק לטווח ארוך. קבל חבילת ייעוץ מסוכן וולוו שלך הכוללת שלושה שלבים: הערכה, שיפור ושימור.

הערך את הביצועים שלך

הסוכן המקומי מעריך את ביצועי מכונות וולוו שלך כדי להתאים עבורך תוכנית בהתאם לתחומי הפעילות המסוימים שלך.

שפר יעילות דלק

ממש תוכנית פעולה רלוונטית לפעילות שלך לפי עצת סוכן וולוו. בחר את התחומים שבהם תרצה להתמקד, כגון יעילות עבודה, זמני המתנה או זמן סרק מוגזם לשיפור יעילות הדלק.

שמור על הישגיך

מטב את יעילות הדלק לטווח ארוך עם עזרה מסוכן וולוו שלך, המספק הערכות ביצועים סדירות למעקב. הסוכן המקומי יעבוד לצדך לכל אורך שלושת שלבי הייעוץ בנושא דלק כדי להבטיח תוצאות לטווח ארוך.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - בית
שפר את העסקים שלך

בוא ונדון באופן בו נוכל לסייע לך.

צור קשר