MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

פרטיות

קבוצת וולוו מתייחסת לפרטיות ברצינות. אנו מעריכים את האמון שאתה נותן בנו על-ידי מסירת המידע האישי שלך. אנו מתחייבים להשתמש תמיד במידע האישי שלך באופן הוגן וראוי לאמון זה. תמיד ננהג בשקיפות כלפיך בנוגע למידע שאנו אוספים, מה אנו עושים עם מידע זה, עם מי אנו משתפים אותו ועם מי עליך ליצור קשר אם יש לך חששות כלשהם. אם ברצונך לדעת יותר על סוג המידע שאנו אוספים לגביך, בקר באתר של קבוצת וולוו.

פרטיות כללית באתר האינטרנט

ניתן להשתמש באתר האינטרנט של קבוצת וולוו מבלי לגלות את זהותך. פרטי המידע שאנו אוספים באופן רגיל בעת הגישה לאתרי האינטרנט מתוארים להלן. אם אתה נרשם לאחד מהשירותים שלנו או יוצר אתנו קשר דרך טפסים, יופיע מידע מפורט לגבי אופן העיבוד של הנתונים שלך בהקשר של הרישום.

פרטי זהות וקשר של הבקר וקצין הגנת המידע
AB Volvo (“וולוו”), כבקר המידע האישי, אחראית לעיבוד המידע האישי הקשור אליך במסגרת החוקים והתקנות החלים על הגנה על מידע.

אם יש לך שאלות בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך, פנה אל קצין הפרטיות של קבוצת וולוו בכתובת GPO.Office@volvo.com או בדואר או בטלפון ב:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden
+46 (0)31 66 00 00

אילו קטגוריות של נתונים אישיים תעבד וולוו, לאיזו מטרה ועל סמך איזה בסיס משפטי?
בעת הגישה לאתר אינטרנט של וולוו, דפדפן האינטרנט שלך הוגדר טכנית לשדר באופן אוטומטי את הנתונים הבאים ("נתוני יומן") לשרת האינטרנט שלנו, שאנו לוכדים בקובצי יומן:

  • תאריך גישה
  • שעת גישה
  • כתובת URL של האתר המפנה
  • קובץ שאוחזר
  • היקף הנתונים ששודרו
  • סוג וגרסת הדפדפן
  • מערכת הפעלה
  • כתובת IP
  • שם התחום של ספק הגישה לאינטרנט שלך

מדובר אך ורק במידע שאינו מאפשר זיהוי שלך. מידע זה נחוץ למטרות טכניות כדי לספק לך כהלכה את התוכן שביקשת ואיסוף המידע הוא היבט בלתי נמנע של השימוש באתרי אינטרנט. נתוני היומן מנותחים אך ורק למטרות סטטיסטיות כדי לשפר את האתר שלנו ואת הפונקציונליות שבבסיסו. וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך האינטרס הלגיטימי של הבסיס המשפטי. האינטרסים הלגיטימיים של וולוו כוללים את האינטרס לנהל את אתרי האינטרנט שלה בכפוף לנהלים של עסק הוגן ולשמור על הזמינות והפונקציונליות של האתרים.

קובצי cookie
אנו משתמשים בקובצי cookie ובפיקסלים למעקב כדי לאסוף נתונים בנוגע לשימוש שלך באתר האינטרנט כדי להתאים את האתר לצורכי המשתמשים בו. איסוף נתוני השימוש הללו ותהליך היצירה של פרופיל שימוש מתבצעים על בסיס אנונימי באמצעות מזהה של קובץ Cookie. אנו יוצרים ומאחסנים פרופילי שימוש אלה בצורה אנונימית בלבד ואין אנו משלבים אותם עם שמך או עם כל מידע אחר, כגון כתובת הדוא"ל שלך - פרטים שעלולים לחשוף את זהותך.

לא ניתן להשתמש בקובצי Cookie כדי להפעיל תוכניות או לשלוח וירוסים למחשב שלך. עם המידע הכלול בקובצי Cookie אנו יכולים לאפשר ניווט קל יותר ותצוגה נכונה של אתרי האינטרנט שלנו.

כל אתר אינטרנט כולל הצהרה משלו בנושא קובצי Cookie שבה אתה, כמשתמש, יכול לראות את השימוש המדויק בקובצי Cookie עבור אותו אתר ספציפי.

העברת נתונים לגורמי צד שלישי
וולוו עשויה, לפי הצורך כדי למלא את המטרה של עיבוד המידע האישי, או אם נדרש על פי חוק או תקנה, לשתף את המידע האישי שלך עם חברה אחרת בקבוצת וולוו, כולל חברה הנמצא מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי EU/EEA. כמו כן, וולוו רשאית, במידה ויש צורך במימוש המטרה לעיבוד הנתונים האישיים, לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברות וספקים של גורמי צד שלישי, לרבות חברות וספקים מחוץ ל-EU‏/EEA.

אנו עובדים עם מגוון ספקי שירות שונים כדי לספק את אתר האינטרנט של קבוצת וולוו. וולוו תבטיח שימוש באמצעי ההגנה המתאימים המספקים רמות הגנה הולמות לנתונים האישיים שלך כנדרש על-פי החוקים הישימים להגנה על נתונים.

קישורים לאתרים אחרים
האתרים שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרים אחרים. אין לנו השפעה על מידת הציות או אי-הציות של מפעילי האתרים הללו לתנאים בנושא הגנה על נתונים.

כמה זמן תשמור וולוו את הנתונים האישיים שלך?
וולוו תשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד היא נדרשת לממש את המטרות שבעבורן נאספים הנתונים האישיים.

זכויות ההגנה על הנתונים שלך
קיימת לך הזכות לבקש מוולוו מידע אודות הנתונים האישיים המעובדים על ידי וולוו וגישה לאותם נתונים אישיים. כמו כן, אתה רשאי לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם לא נכונים ולבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, כלומר לבקש מוולוו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות. אתה גם רשאי להתנגד לעיבוד על בסיס אינטרס לגיטימי או לעיבוד לצורך שיווק ישיר. יש לך גם זכות לניידות של הנתונים (העברת הנתונים האישיים שלך למנהל אחר) אם העיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו מבוסס על הסכמה או מחויבות חוזית והוא אוטומטי.
אתה גם רשאי להפנות תלונות כלשהן שעשויות להיות לך בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו לרשות מפקחת.