MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

הצהרה בדבר קובצי Cookie

קבוצת וולוו משתמשת בקובצי cookie כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך ולהתאים טוב יותר את אתרי האינטרנט לצרכים ולהעדפות שלך. הצהרה זו בדבר קובצי cookie מספקת מידע נוסף על קובצי ה-cookie המשמשים באתר זה וכיצד תוכל לשנות את הגדרות קובצי ה-cookie שלך.

כפי שצוין בהודעת הבאנר בדף הבית, אתה מביע הסכמה לשימוש בקובצי cookie בהתאם לאמור בהצהרה זו בדבר קובצי cookie מעצם המשך הגלישה שלך באתר (כלומר בלחיצה על קישור, תמונה או תוכן אחר כלשהו בדף הבית). תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת על ידי שינוי העדפות קובצי ה-cookie שלך (ראה להלן, "שינוי הגדרות קובצי ה-cookie שלך”).

למידע נוסף על האופן שבו קבוצת וולוו מעבדת מידע אישי, כולל באמצעות השימוש בקובצי cookie, וזכויותיך כנושא הנתונים, עיין במדיניות הפרטיות של קבוצת וולוו.

1. הסבר על קובצי cookie

קובצי cookie הם קובצי טקסט קטנים אשר אתרי אינטרנט שומרים במחשב או במכשיר הנייד שלך.להלן תוכל למצוא מידע נוסף על הסוגים השונים של קובצי cookie. לרשימה מלאה של קובצי ה-cookie המשמשים באתר אינטרנט זה, עיין בסעיף הבא "רשימת קובצי ה-cookie בשימוש באתר זה".


קובצי cookie זמניים / קובצי cookie קבועים

"קובץ cookie זמני" או "קובץ cookie של פעילות" נשמר זמנית במחשב או במכשיר הנייד שלך במהלך פעילות גלישה ומוסר ברגע שאתה סוגר את הדפדפן. "קובץ cookie קבוע" נשאר במחשב או במכשיר הנייד שלך לאחר סגירת הדפדפן ומשמש כדי לזהות אותך כאשר אתה חוזר לאתר. קובץ cookie קבוע נמחק כאשר חולף תאריך תפוגה שהוגדר.


קובצי cookie של צד ראשון / קובצי cookie של צד שלישי

“קובצי cookie של צד ראשון" הם קובצי cookie שנקבעים על ידי האתר שבו אתה מבקר ורק האתר יכול לקרוא אותם. “קובצי cookie של צד שלישי" נשמרים על ידי צד שלישי במהלך הביקור שלך באתר ומשמשים כדי להעביר מידע מסוים בנוגע לביקור שלך אל אותו גורם צד שלישי.

 

קובצי cookie הכרחיים / קובצי cookie של פונקציונליות

“קובצי cookie הכרחיים" או "קובצי cookie חיוניים” דרושים לפעולה תקינה של אתר האינטרנט. “קובצי cookie של פונקציונליות" משמשים לשיפור חוויית הגלישה שלך, לדוגמה על ידי שמירת ההעדפות שלך. קובצי cookie הכרחיים וקובצי cookie של פונקציונליות יכולים להיות שמורים במחשב או במכשיר הנייד של משתמש ללא הסכמתו. חסימת קובצי cookie אלה תפגע בפעולה התקינה של האתר או של חלק מהרכיבים שבו.


קובצי cookie אנליטיים / קובצי cookie של פרסומות

“קובצי cookie אנליטיים" אוספים מידע על אופן השימוש באתר כדי לשפר את הביצועים שלו. “קובצי cookie של פרסומות" משמשים לאיסוף מידע על התנהגות הגלישה של משתמשים כדי להתאים אישית את הפרסומות לתחומי העניין האישיים שלהם. קובצי cookie אנליטיים וקובצי cookie של פרסומות יכולים להישמר רק בהסכמת המשתמש.

2. רשימת קובצי cookie
הרשימה המלאה של קובצי cookie המשמשים באתר זה מוצגת להלן:
cookies מטרה בעלים סוג שמירה
קובץ cookie לאיזון עומסים משפר את הביצועים והאמינות של האתר קובץ cookie של צד ראשון קובץ cookie הכרחי פעילות
קובץ cookie של העדפות קובצי cookie בודק הסכמה / העדפות של קובצי cookie קובץ cookie של צד ראשון קובץ cookie של פונקציונליות מתמיד
קובץ cookie של העדפות יחידות זוכר את ההעדפה בנוגע למפרטי מוצרים (יחידות מטריות או אימפריאליות) קובץ cookie של צד ראשון קובץ cookie של פונקציונליות מתמיד
קובץ cookieשל העדפת שפה זוכר הגדרות שפה קובץ cookie של צד ראשון קובץ cookie של פונקציונליות מתמיד
קובץ cookie של חיבור ASP.NET עוקב אחר שיוך מזהה פעילות ייחודי בעת התחברות ליישום ASP.NET קובץ cookie של צד ראשון קובץ cookie של פונקציונליות פעילות
קובץ cookie של תעבורה (ClickMap) מודד תנועה באופן חזותי קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie אנליטי פעילות
קובצי cookie של ציוד בשימוש (Mascus)
מאחסן את העדפות המשתמש בנוגע לציוד בשימו / אוסף נתונים לסטטיסטיקה
קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie פונקציונלי / אנליטי קבוע/פעילות
קובצי cookie למעקב (CMS Sitecore)
מזהה ביקורים חוזרים של משתמש יחיד
קובץ cookie של צד ראשון קובץ cookie פונקציונלי / אנליטי קבוע/פעילות
קובצי cookies של ניתוחי נתוני אינטרנט (Adobe Analytics/Omniture) מעקב אחר דפוסי ניווט של משתמשים
קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie אנליטי קבוע/פעילות
קובצי cookies של ניתוחי נתוני אינטרנט (Google Analytics)
מעקב אחר דפוסי ניווט של משתמשים
קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie אנליטי קבוע/פעילות
קובץ cookie של ניתוחי נתוני אינטרנט (Hotjar)
מעקב אחר דפוסי ניווט של משתמשים
קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie אנליטי קבוע/פעילות
קובצי cookie של פרסומות (Facebook Pixel/Connect)
הצגת פרסומות רלוונטיות / מדידת מסעות פרסום במדיה חברתית
קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie של פרסומות מתמיד
קובצי cookie של פרסומות (LinkedIn Pixel)
הצגת פרסומות רלוונטיות / מדידת מסעות פרסום במדיה חברתית
קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie של פרסומות מתמיד
קובצי cookie של פרסומות (Google DoubleClick)
הצגת פרסומות רלוונטיות / מדידת מסעות פרסום במדיה חברתית
קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie של פרסומות מתמיד
קובצי cookie של פרסומות (Adobe)
הצגת פרסומות רלוונטיות / מדידת מסעות פרסום במדיה חברתית
קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie של פרסומות מתמיד
קובץ cookie לנגישות
זוכר את העדפות המשתמש לנגישות , במידה והפעיל אחד מיישומי הנגישות.
קובץ cookie של צד שלישי קובץ cookie של פונקציונליות קבוע

אתר האינטרנט שלנו עשוי להכיל קובצי cookie אחרים/לא צפויים, במיוחד היכן שהוא מכיל רכיבים המכונים רכיבים מוטבעים: טקסטים, מסמכים, תמונות או סרטונים קצרים השמורים אצל צד שלישי, אך מוצרים באתר שלנו או באמצעותו. במידה ונתקלת באתר זה בקובץ cookie כלשהו שאינו מפורט לעיל, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות groupinfo@volvo.com או לפנות ישירות לצד השלישי לקבלת מידע נוסף.

 

3. שנה את הגדרות קובצי ה-cookie שלך

דרך הגדרות הדפדפן

הגדרות הדפדפן שלך מאפשרות לך להציג ולמחוק קובצי cookie מהמחשב שלך ולהשבית או לחסום את ההתקנה של קובצי cookie במחשב.

להלן תוכל למצוא הוראות רלוונטיות עבור הדפדפנים השונים:

קובצי cookie ב-Mozilla Firefox
קובצי cookie ב-Google Chrome
קובצי cookie ב-Internet Explorer
קובצי cookie ב-Safari

אם אתה משתמש במכשיר נייד, היעזר במדריך לטלפון לקבלת מידע נוסף.

שים לב שעליך להתאם בנפרד את ההגדרות של כל התקן ושל כל דפדפן שבהם אתה משתמש.

אם תחסום את ההתקנה של קובצי cookie במחשב שלך, לא נוכל להבטיח פעילות תקינה של אתר האינטרנט שלנו או של חלק מהרכיבים בו.

 

4. שינויים עתידיים
ייתכן שיהיה עלינו להתאים הצהרה זו מעת לעת, בשל שינויים באתר האינטרנט או בתקנות הרלוונטיות. תוכל תמיד לעיין בגרסה העדכנית ביותר של ההצהרה בדבר קובצי cookie דרך אתר האינטרנט שלנו.

 

5. שאלות נוספות

אם יש לך שאלות או הערות נוספות בנוגע לשימוש בקובצי cookie באתר אינטרנט זה ובאופן כללי יותר על ידי קבוצת וולוו, פנה אלינו בכתובת groupinfo@volvo.com.

 

פברואר 2019