MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
volvo tiltable ditching bucket

כף חפירת שוחות ניתנת להטיה

כף החפירה הניתנת להטיה היא פתרון גמיש לתחזוקת תעלות, עיצוב נוף ועיצוב שיפועים. עם הטיה של 45 מעלות לשני הכיוונים, כף החפירה מספקת דיוק מעולה - הפתרון המושלם כאשר נדרש שיפוע נקי וחלק.

EW220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301201 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 851 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301203 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 771 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301207 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 903 ק"ג - Bucket
8301209 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 814 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301218 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 893 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301220 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 946 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 856 ק"ג - Bucket
8301233 Symmetrical type S70 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 901 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301235 Symmetrical type S70 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 821 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301239 Symmetrical type S70 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 954 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301241 Symmetrical type S70 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 864 ק"ג Bolt on edge - Bucket

EW180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301201 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 851 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301203 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 771 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301207 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 903 ק"ג - Bucket
8301209 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 814 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301218 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 893 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301220 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 946 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 856 ק"ג - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 846 ק"ג - Bucket
8301233 Symmetrical type S70 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 901 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 766 ק"ג - Bucket
8301235 Symmetrical type S70 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 821 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 898 ק"ג - Bucket
8301239 Symmetrical type S70 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 954 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 808 ק"ג - Bucket
8301241 Symmetrical type S70 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 864 ק"ג Bolt on edge - Bucket

EWR170E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301173 Pin-on type 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 808 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301199 Pin-on type 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 728 ק"ג - Bucket
8301200 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 850 ק"ג - Bucket
8301202 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 770 ק"ג - Bucket
8301204 Pin-on type 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 858 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301205 Pin-on type 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 768 ק"ג - Bucket
8301206 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 9020 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301208 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301218 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 893 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301220 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 946 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 856 ק"ג - Bucket
8301230 Symmetrical type S60 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 818 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301231 Symmetrical type S60 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 738 ק"ג - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 846 ק"ג - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 766 ק"ג - Bucket
8301236 Symmetrical type S60 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 868 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301237 Symmetrical type S60 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 778 ק"ג - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 898 ק"ג - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 808 ק"ג - Bucket

EW160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301173 Pin-on type 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 808 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301199 Pin-on type 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 728 ק"ג - Bucket
8301200 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 850 ק"ג - Bucket
8301202 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 770 ק"ג - Bucket
8301204 Pin-on type 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 858 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301205 Pin-on type 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 768 ק"ג - Bucket
8301206 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 9020 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301208 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301218 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 893 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301220 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 946 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 856 ק"ג - Bucket
8301230 Symmetrical type S60 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 818 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301231 Symmetrical type S60 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 738 ק"ג - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 846 ק"ג - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 766 ק"ג - Bucket
8301236 Symmetrical type S60 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 868 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301237 Symmetrical type S60 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 778 ק"ג - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 898 ק"ג - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 808 ק"ג - Bucket

EC250E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301212 Pin-on type 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 1019 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301213 Pin-on type 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 929 ק"ג - Bucket
8301216 Pin-on type 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 1075 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301217 Pin-on type 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 976 ק"ג - Bucket
8301226 S type S2 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 1056 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301227 S type S2 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 966 ק"ג - Bucket
8301228 S type S2 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 1112 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301229 S type S2 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 1013 ק"ג - Bucket
8301244 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 1026 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301245 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 936 ק"ג - Bucket
8301248 Symmetrical type S70 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 1082 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301249 Symmetrical type S70 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 983 ק"ג - Bucket
8301250 Symmetrical type S70 0.99 מ"ק 2400 מ"מ 1137 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301251 Symmetrical type S70 0.99 מ"ק 2400 מ"מ 1030 ק"ג - Bucket

ECR235E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301210 Pin-on type 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 984 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301211 Pin-on type 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 894 ק"ג - Bucket
8301214 Pin-on type 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 1039 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301215 Pin-on type 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 940 ק"ג - Bucket
8301222 S type S1 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 1001 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301223 S type S1 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 911 ק"ג - Bucket
8301224 S type S1 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 1055 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301225 S type S1 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 956 ק"ג - Bucket
8301242 Symmetrical type S70 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 1009 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301243 Symmetrical type S70 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 919 ק"ג - Bucket
8301244 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 1026 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301245 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 936 ק"ג - Bucket
8301246 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 1063 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301247 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 964 ק"ג - Bucket
8301248 Symmetrical type S70 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 1082 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301249 Symmetrical type S70 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 983 ק"ג - Bucket

EC200E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301210 Pin-on type 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 984 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301211 Pin-on type 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 894 ק"ג - Bucket
8301214 Pin-on type 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 1039 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301215 Pin-on type 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 940 ק"ג - Bucket
8301222 S type S1 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 1001 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301223 S type S1 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 911 ק"ג - Bucket
8301224 S type S1 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 1055 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301225 S type S1 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 956 ק"ג - Bucket
8301242 Symmetrical type S70 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 1009 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301243 Symmetrical type S70 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 919 ק"ג - Bucket
8301244 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 1026 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301245 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 936 ק"ג - Bucket
8301246 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 1063 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301247 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 964 ק"ג - Bucket
8301248 Symmetrical type S70 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 1082 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301249 Symmetrical type S70 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 983 ק"ג - Bucket

EC220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301210 Pin-on type 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 984 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301211 Pin-on type 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 894 ק"ג - Bucket
8301214 Pin-on type 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 1039 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301215 Pin-on type 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 940 ק"ג - Bucket
8301222 S type S1 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 1001 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301223 S type S1 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 911 ק"ג - Bucket
8301224 S type S1 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 1055 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301225 S type S1 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 956 ק"ג - Bucket
8301242 Symmetrical type S70 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 1009 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301243 Symmetrical type S70 0.7 מ"ק 2000 מ"מ 919 ק"ג - Bucket
8301244 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 1026 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301245 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 2000 מ"מ 936 ק"ג - Bucket
8301246 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 1063 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301247 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 2200 מ"מ 964 ק"ג - Bucket
8301248 Symmetrical type S70 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 1082 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301249 Symmetrical type S70 0.9 מ"ק 2200 מ"מ 983 ק"ג - Bucket

EC180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301200 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 850 ק"ג - Bucket
8301202 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 770 ק"ג - Bucket
8301206 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 9020 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301208 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301218 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 893 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301220 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 946 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 856 ק"ג - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 846 ק"ג - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 766 ק"ג - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 898 ק"ג - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 808 ק"ג - Bucket

EC160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301200 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 850 ק"ג - Bucket
8301202 Pin-on type 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 770 ק"ג - Bucket
8301206 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 9020 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301208 Pin-on type 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301218 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 893 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301219 S type S1 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 813 ק"ג - Bucket
8301220 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 946 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301221 S type S1 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 856 ק"ג - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 846 ק"ג - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 766 ק"ג - Bucket
8301238 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 898 ק"ג - Bucket
8301240 Symmetrical type S60 0.62 מ"ק 2000 מ"מ 808 ק"ג - Bucket

ECR145E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301173 Pin-on type 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 808 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301199 Pin-on type 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 728 ק"ג - Bucket
8301204 Pin-on type 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 858 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301205 Pin-on type 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 768 ק"ג - Bucket
8301230 Symmetrical type S60 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 818 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301231 Symmetrical type S60 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 738 ק"ג - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 846 ק"ג - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 766 ק"ג - Bucket
8301236 Symmetrical type S60 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 868 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301237 Symmetrical type S60 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 778 ק"ג - Bucket

EC140E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8301173 Pin-on type 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 808 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301199 Pin-on type 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 728 ק"ג - Bucket
8301204 Pin-on type 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 858 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301205 Pin-on type 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 768 ק"ג - Bucket
8301230 Symmetrical type S60 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 818 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301231 Symmetrical type S60 0.48 מ"ק 1800 מ"מ 738 ק"ג - Bucket
8301232 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 846 ק"ג - Bucket
8301234 Symmetrical type S60 0.55 מ"ק 1800 מ"מ 766 ק"ג - Bucket
8301236 Symmetrical type S60 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 868 ק"ג Bolt on edge - Bucket
8301237 Symmetrical type S60 0.53 מ"ק 2000 מ"מ 778 ק"ג - Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר