MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למחפר של וולוו - bucke

כף לשימוש כללי - חיתוך אוניברסלי

כפות לשימוש כללי מתוכננות לשימוש במגוון רחב של תנאי קרקע ולכל עבודות החפירה. מיועדת לעבודה עם חומרים כגון קרקע, חרסית, חול ועפר, וכן לסוגי קרקע קשים יותר הכוללים חצץ ואבנים. כדי להתמודד בהצלחה עם תנאי עבודה או יישומים כלשהם, לכפות וולוו יש פרופיל ועיצוב רדיוס הממוטבים למכונות וולוו מבחינת הקיבולת, מקדם המילוי וכוח החפירה - להשגת הפרודוקטיביות והרווחיות הגבוהות ביותר.

EW220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293619 Pin-on type 0.42 מ"ק 600 מ"מ 512 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293621 Pin-on type 0.56 מ"ק 800 מ"מ 586 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293622 Pin-on type 0.66 מ"ק 900 מ"מ 626 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293624 Pin-on type 0.8 מ"ק 1050 מ"מ 685 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293626 Pin-on type 0.95 מ"ק 1200 מ"מ 764 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293629 Pin-on type 1.1 מ"ק 1350 מ"מ 838 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293630 S type S1 0.42 מ"ק 600 מ"מ 507 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293631 S type S1 0.56 מ"ק 800 מ"מ 582 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293632 Symmetrical type S70 0.56 מ"ק 800 מ"מ 613 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293633 S type S1 0.66 מ"ק 900 מ"מ 622 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293634 Symmetrical type S70 0.66 מ"ק 900 מ"מ 653 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293635 S type S1 0.8 מ"ק 1050 מ"מ 681 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293636 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 1050 מ"מ 712 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293637 S type S1 0.95 מ"ק 1200 מ"מ 760 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293638 Symmetrical type S70 0.95 מ"ק 1200 מ"מ 790 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293640 S type S1 1.1 מ"ק 1350 מ"מ 823 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293641 Symmetrical type S70 1.1 מ"ק 1350 מ"מ 866 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket

EW180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293605 Symmetrical type S60 0.36 מ"ק 600 מ"מ 362 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 מ"ק 900 מ"מ 451 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 מ"ק 1050 מ"מ 496 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 מ"ק 1250 מ"מ 582 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 מ"ק 1350 מ"מ 623 ק"ג 15GPE 6 WOSC Bucket
8293619 Pin-on type 0.42 מ"ק 600 מ"מ 512 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293621 Pin-on type 0.56 מ"ק 800 מ"מ 586 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293622 Pin-on type 0.66 מ"ק 900 מ"מ 626 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293624 Pin-on type 0.8 מ"ק 1050 מ"מ 685 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293626 Pin-on type 0.95 מ"ק 1200 מ"מ 764 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293629 Pin-on type 1.1 מ"ק 1350 מ"מ 838 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293630 S type S1 0.42 מ"ק 600 מ"מ 507 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293631 S type S1 0.56 מ"ק 800 מ"מ 582 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293632 Symmetrical type S70 0.56 מ"ק 800 מ"מ 613 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293633 S type S1 0.66 מ"ק 900 מ"מ 622 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293634 Symmetrical type S70 0.66 מ"ק 900 מ"מ 653 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293635 S type S1 0.8 מ"ק 1050 מ"מ 681 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293636 Symmetrical type S70 0.8 מ"ק 1050 מ"מ 712 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293637 S type S1 0.95 מ"ק 1200 מ"מ 760 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293638 Symmetrical type S70 0.95 מ"ק 1200 מ"מ 790 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293640 S type S1 1.1 מ"ק 1350 מ"מ 823 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293641 Symmetrical type S70 1.1 מ"ק 1350 מ"מ 866 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket

EWR170E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293546 Pin-on type 0.25 מ"ק 450 מ"מ 293 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293550 Pin-on type 0.33 מ"ק 600 מ"מ 324 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293552 Pin-on type 0.42 מ"ק 750 מ"מ 355 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293554 Pin-on type 0.54 מ"ק 900 מ"מ 403 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293558 Pin-on type 0.66 מ"ק 1050 מ"מ 443 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293563 Pin-on type 0.77 מ"ק 1200 מ"מ 504 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293569 Symmetrical type S60 0.33 מ"ק 600 מ"מ 326 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293571 Symmetrical type S60 0.42 מ"ק 750 מ"מ 357 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293573 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 900 מ"מ 405 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293576 Symmetrical type S60 0.66 מ"ק 1050 מ"מ 445 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293580 Symmetrical type S60 0.77 מ"ק 1200 מ"מ 508 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293585 Pin-on type 0.3 מ"ק 450 מ"מ 354 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293588 Pin-on type 0.36 מ"ק 600 מ"מ 380 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293591 Pin-on type 0.58 מ"ק 900 מ"מ 468 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293594 Pin-on type 0.7 מ"ק 1050 מ"מ 514 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293599 Pin-on type 0.88 מ"ק 1250 מ"מ 597 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293600 Pin-on type 0.96 מ"ק 1350 מ"מ 639 ק"ג 15GPE 6 WOSC Bucket
8293605 Symmetrical type S60 0.36 מ"ק 600 מ"מ 362 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 מ"ק 900 מ"מ 451 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 מ"ק 1050 מ"מ 496 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 מ"ק 1250 מ"מ 582 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 מ"ק 1350 מ"מ 623 ק"ג 15GPE 6 WOSC Bucket
8293630 S type S1 0.42 מ"ק 600 מ"מ 507 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293631 S type S1 0.56 מ"ק 800 מ"מ 582 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293633 S type S1 0.66 מ"ק 900 מ"מ 622 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293635 S type S1 0.8 מ"ק 1050 מ"מ 681 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293637 S type S1 0.95 מ"ק 1200 מ"מ 760 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293640 S type S1 1.1 מ"ק 1350 מ"מ 823 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket

EW160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293546 Pin-on type 0.25 מ"ק 450 מ"מ 293 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293550 Pin-on type 0.33 מ"ק 600 מ"מ 324 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293552 Pin-on type 0.42 מ"ק 750 מ"מ 355 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293554 Pin-on type 0.54 מ"ק 900 מ"מ 403 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293558 Pin-on type 0.66 מ"ק 1050 מ"מ 443 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293563 Pin-on type 0.77 מ"ק 1200 מ"מ 504 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293569 Symmetrical type S60 0.33 מ"ק 600 מ"מ 326 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293571 Symmetrical type S60 0.42 מ"ק 750 מ"מ 357 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293573 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 900 מ"מ 405 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293576 Symmetrical type S60 0.66 מ"ק 1050 מ"מ 445 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293580 Symmetrical type S60 0.77 מ"ק 1200 מ"מ 508 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293585 Pin-on type 0.3 מ"ק 450 מ"מ 354 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293588 Pin-on type 0.36 מ"ק 600 מ"מ 380 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293591 Pin-on type 0.58 מ"ק 900 מ"מ 468 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293594 Pin-on type 0.7 מ"ק 1050 מ"מ 514 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293599 Pin-on type 0.88 מ"ק 1250 מ"מ 597 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293600 Pin-on type 0.96 מ"ק 1350 מ"מ 639 ק"ג 15GPE 6 WOSC Bucket
8293605 Symmetrical type S60 0.36 מ"ק 600 מ"מ 362 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 מ"ק 900 מ"מ 451 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 מ"ק 1050 מ"מ 496 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 מ"ק 1250 מ"מ 582 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 מ"ק 1350 מ"מ 623 ק"ג 15GPE 6 WOSC Bucket
8293630 S type S1 0.42 מ"ק 600 מ"מ 507 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293631 S type S1 0.56 מ"ק 800 מ"מ 582 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293633 S type S1 0.66 מ"ק 900 מ"מ 622 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293635 S type S1 0.8 מ"ק 1050 מ"מ 681 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293637 S type S1 0.95 מ"ק 1200 מ"מ 760 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293640 S type S1 1.1 מ"ק 1350 מ"מ 823 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket

EC750E

קוד מכירות ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8297960 Pin-on type 3.3 מ"ק 1720 מ"מ 3280 ק"ג 80GPE 4 - Bucket
8297961 Pin-on type 4 מ"ק 2000 מ"מ 3690 ק"ג 80GPE 5 - Bucket
8297962 Pin-on type 4.4 מ"ק 2150 מ"מ 3986 ק"ג 80GPE 5 - Bucket
8297963 Pin-on type 4.6 מ"ק 2250 מ"מ 3930 ק"ג 80GPE 5 - Bucket
8297964 Pin-on type 4.8 מ"ק 2330 מ"מ 4098 ק"ג 80GPE 5 - Bucket
8297965 Pin-on type 5.1 מ"ק 2450 מ"מ 4330 ק"ג 80GPE 6 - Bucket
8299581 Pin-on type 1.99 מ"ק 1200 מ"מ 2460 ק"ג 80GPE 5 - Bucket
8299582 Pin-on type 3.75 מ"ק 1900 מ"מ 3023 ק"ג 80GPE 5 - Bucket

EC480E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8294013 Pin-on type 1.55 מ"ק 1200 מ"מ 1762 ק"ג 65GPE 4 - Bucket
8294014 S type S3 1.55 מ"ק 1200 מ"מ 1714 ק"ג 65GPE 4 - Bucket
8294019 Pin-on type 2.1 מ"ק 1500 מ"מ 2085 ק"ג 65GPE 5 - Bucket
8294020 S type S3 2.1 מ"ק 1500 מ"מ 2032 ק"ג 65GPE 5 - Bucket
8294024 Pin-on type 2.38 מ"ק 1650 מ"מ 2216 ק"ג 65GPE 5 - Bucket
8294025 S type S3 2.38 מ"ק 1650 מ"מ 2161 ק"ג 65GPE 5 - Bucket
8294027 Pin-on type 2.66 מ"ק 1800 מ"מ 2349 ק"ג 65GPE 5 - Bucket
8294028 S type S3 2.66 מ"ק 1800 מ"מ 2291 ק"ג 65GPE 5 - Bucket
8294032 Pin-on type 2.84 מ"ק 1900 מ"מ 2440 ק"ג 65GPE 5 - Bucket
8294033 S type S3 2.84 מ"ק 1900 מ"מ 2379 ק"ג 65GPE 5 - Bucket
8294035 Pin-on type 3.31 מ"ק 2150 מ"מ 2711 ק"ג 65GPE 6 - Bucket
8294036 S type S3 3.31 מ"ק 2150 מ"מ 2643 ק"ג 65GPE 6 - Bucket

EC380E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293936 Pin-on type 0.87 מ"ק 750 מ"מ 1175 ק"ג 55GPE 3 - Bucket
8293938 Pin-on type 1 מ"ק 900 מ"מ 1270 ק"ג 55GPE 4 - Bucket
8293939 S type S3 1 מ"ק 900 מ"מ 1238 ק"ג 55GPE 4 - Bucket
8293941 S type S3 1 מ"ק 900 מ"מ 1321 ק"ג 55GPE 4 BOSC Bucket
8293944 Pin-on type 1.42 מ"ק 1200 מ"מ 1514 ק"ג 55GPE 5 - Bucket
8293945 S type S3 1.42 מ"ק 1200 מ"מ 1482 ק"ג 55GPE 5 - Bucket
8293948 Pin-on type 1.67 מ"ק 1350 מ"מ 1628 ק"ג 55GPE 5 - Bucket
8293949 S type S3 1.67 מ"ק 1350 מ"מ 1596 ק"ג 55GPE 5 - Bucket
8293953 Pin-on type 1.92 מ"ק 1500 מ"מ 1768 ק"ג 55GPE 5 - Bucket
8293954 S type S3 1.92 מ"ק 1500 מ"מ 1720 ק"ג 55GPE 5 - Bucket
8293958 Pin-on type 2.33 מ"ק 1750 מ"מ 1966 ק"ג 55GPE 5 - Bucket
8293959 S type S3 2.33 מ"ק 1750 מ"מ 1911 ק"ג 55GPE 5 - Bucket

ECR355E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293789 S type S2 0.62 מ"ק 750 מ"מ 803 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293793 S type S2 0.95 מ"ק 1050 מ"מ 985 ק"ג 40GPE 4 WOSC Bucket
8293798 S type S2 1.32 מ"ק 1350 מ"מ 1175 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293802 S type S2 1.45 מ"ק 1450 מ"מ 1229 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293804 S type S2 1.51 מ"ק 1500 מ"מ 1260 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293811 S type S2 1.76 מ"ק 1700 מ"מ 1398 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket
8293863 Pin-on type 0.55 מ"ק 600 מ"מ 822 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293864 Pin-on type 0.55 מ"ק 600 מ"מ 880 ק"ג 40GPE 3 BOSC Bucket
8293867 Pin-on type 0.66 מ"ק 750 מ"מ 869 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293870 Pin-on type 0.95 מ"ק 1050 מ"מ 1018 ק"ג 40GPE 4 WOSC Bucket
8293874 Pin-on type 1.32 מ"ק 1350 מ"מ 1209 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293878 Pin-on type 1.45 מ"ק 1450 מ"מ 1262 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293879 Pin-on type 1.51 מ"ק 1500 מ"מ 1306 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293886 Pin-on type 1.76 מ"ק 1700 מ"מ 1448 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket
8293890 Pin-on type 2.06 מ"ק 1950 מ"מ 1590 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket
8293891 S type S2 2.06 מ"ק 1950 מ"מ 1538 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket
8300574 Pin-on type 1.27 מ"ק 1310 מ"מ 1191 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket

EC300E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293789 S type S2 0.62 מ"ק 750 מ"מ 803 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293793 S type S2 0.95 מ"ק 1050 מ"מ 985 ק"ג 40GPE 4 WOSC Bucket
8293795 S type S2 1.14 מ"ק 1200 מ"מ 1095 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293797 S type S2 1.14 מ"ק 1200 מ"מ 1105 ק"ג 40GPE 5 - Bucket
8293798 S type S2 1.32 מ"ק 1350 מ"מ 1175 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293801 S type S2 1.32 מ"ק 1350 מ"מ 1186 ק"ג 40GPE 5 - Bucket
8293802 S type S2 1.45 מ"ק 1450 מ"מ 1229 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293804 S type S2 1.51 מ"ק 1500 מ"מ 1260 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293811 S type S2 1.76 מ"ק 1700 מ"מ 1398 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket
8293863 Pin-on type 0.55 מ"ק 600 מ"מ 822 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293864 Pin-on type 0.55 מ"ק 600 מ"מ 880 ק"ג 40GPE 3 BOSC Bucket
8293867 Pin-on type 0.66 מ"ק 750 מ"מ 869 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293870 Pin-on type 0.95 מ"ק 1050 מ"מ 1018 ק"ג 40GPE 4 WOSC Bucket
8293874 Pin-on type 1.32 מ"ק 1350 מ"מ 1209 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293878 Pin-on type 1.45 מ"ק 1450 מ"מ 1262 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293879 Pin-on type 1.51 מ"ק 1500 מ"מ 1306 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293881 Pin-on type 1.51 מ"ק 1500 מ"מ 1318 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293886 Pin-on type 1.76 מ"ק 1700 מ"מ 1448 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket
8293890 Pin-on type 2.06 מ"ק 1950 מ"מ 1590 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket
8293891 S type S2 2.06 מ"ק 1950 מ"מ 1538 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket

EC250E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293726 Pin-on type 0.56 מ"ק 600 מ"מ 799 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293730 Pin-on type 0.62 מ"ק 750 מ"מ 822 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293733 Pin-on type 0.95 מ"ק 1050 מ"מ 1004 ק"ג 40GPE 4 WOSC Bucket
8293737 Pin-on type 1.32 מ"ק 1350 מ"מ 1195 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293741 Pin-on type 1.45 מ"ק 1450 מ"מ 1249 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293742 Pin-on type 1.51 מ"ק 1500 מ"מ 1294 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293749 Pin-on type 1.76 מ"ק 1700 מ"מ 1434 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket
8293789 S type S2 0.62 מ"ק 750 מ"מ 803 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293790 Symmetrical type S70 0.62 מ"ק 750 מ"מ 824 ק"ג 40GPE 3 WOSC Bucket
8293793 S type S2 0.95 מ"ק 1050 מ"מ 985 ק"ג 40GPE 4 WOSC Bucket
8293794 Symmetrical type S70 0.95 מ"ק 1050 מ"מ 1006 ק"ג 40GPE 4 WOSC Bucket
8293795 S type S2 1.14 מ"ק 1200 מ"מ 1095 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293797 S type S2 1.14 מ"ק 1200 מ"מ 1105 ק"ג 40GPE 5 - Bucket
8293798 S type S2 1.32 מ"ק 1350 מ"מ 1175 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293799 Symmetrical type S70 1.32 מ"ק 1350 מ"מ 1196 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293801 S type S2 1.32 מ"ק 1350 מ"מ 1186 ק"ג 40GPE 5 - Bucket
8293802 S type S2 1.45 מ"ק 1450 מ"מ 1229 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293803 Symmetrical type S70 1.45 מ"ק 1450 מ"מ 1250 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293804 S type S2 1.51 מ"ק 1500 מ"מ 1260 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293805 Symmetrical type S70 1.51 מ"ק 1500 מ"מ 1296 ק"ג 40GPE 5 WOSC Bucket
8293811 S type S2 1.76 מ"ק 1700 מ"מ 1398 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket
8293812 Symmetrical type S70 1.76 מ"ק 1700 מ"מ 1438 ק"ג 40GPE 6 WOSC Bucket

ECR235E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293642 Pin-on type 0.48 מ"ק 600 מ"מ 622 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293647 Pin-on type 0.63 מ"ק 800 מ"מ 703 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293648 Pin-on type 0.75 מ"ק 900 מ"מ 749 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293650 Pin-on type 0.92 מ"ק 1050 מ"מ 819 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293657 Pin-on type 1.09 מ"ק 1200 מ"מ 907 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293661 Pin-on type 1.27 מ"ק 1350 מ"מ 995 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293665 Pin-on type 1.44 מ"ק 1500 מ"מ 1084 ק"ג 30GPE 6 WOSC Bucket
8293683 S type S1 0.48 מ"ק 600 מ"מ 608 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293687 S type S1 0.63 מ"ק 800 מ"מ 689 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293689 S type S1 0.75 מ"ק 900 מ"מ 735 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293690 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 900 מ"מ 766 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293692 S type S1 0.92 מ"ק 1050 מ"מ 805 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293693 Symmetrical type S70 0.92 מ"ק 1050 מ"מ 836 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293699 S type S1 1.09 מ"ק 1200 מ"מ 893 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293700 Symmetrical type S70 1.09 מ"ק 1200 מ"מ 924 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293703 S type S1 1.27 מ"ק 1350 מ"מ 969 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293704 Symmetrical type S70 1.27 מ"ק 1350 מ"מ 1012 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293707 S type S1 1.44 מ"ק 1500 מ"מ 1057 ק"ג 30GPE 6 WOSC Bucket
8293708 Symmetrical type S70 1.44 מ"ק 1500 מ"מ 1103 ק"ג 30GPE 6 WOSC Bucket

EC200E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293642 Pin-on type 0.48 מ"ק 600 מ"מ 622 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293647 Pin-on type 0.63 מ"ק 800 מ"מ 703 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293648 Pin-on type 0.75 מ"ק 900 מ"מ 749 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293650 Pin-on type 0.92 מ"ק 1050 מ"מ 819 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293657 Pin-on type 1.09 מ"ק 1200 מ"מ 907 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293661 Pin-on type 1.27 מ"ק 1350 מ"מ 995 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293665 Pin-on type 1.44 מ"ק 1500 מ"מ 1084 ק"ג 30GPE 6 WOSC Bucket
8293683 S type S1 0.48 מ"ק 600 מ"מ 608 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293687 S type S1 0.63 מ"ק 800 מ"מ 689 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293689 S type S1 0.75 מ"ק 900 מ"מ 735 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293690 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 900 מ"מ 766 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293692 S type S1 0.92 מ"ק 1050 מ"מ 805 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293693 Symmetrical type S70 0.92 מ"ק 1050 מ"מ 836 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293699 S type S1 1.09 מ"ק 1200 מ"מ 893 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293700 Symmetrical type S70 1.09 מ"ק 1200 מ"מ 924 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293703 S type S1 1.27 מ"ק 1350 מ"מ 969 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293704 Symmetrical type S70 1.27 מ"ק 1350 מ"מ 1012 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293707 S type S1 1.44 מ"ק 1500 מ"מ 1057 ק"ג 30GPE 6 WOSC Bucket
8293708 Symmetrical type S70 1.44 מ"ק 1500 מ"מ 1103 ק"ג 30GPE 6 WOSC Bucket

EC220E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293642 Pin-on type 0.48 מ"ק 600 מ"מ 622 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293647 Pin-on type 0.63 מ"ק 800 מ"מ 703 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293648 Pin-on type 0.75 מ"ק 900 מ"מ 749 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293650 Pin-on type 0.92 מ"ק 1050 מ"מ 819 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293657 Pin-on type 1.09 מ"ק 1200 מ"מ 907 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293661 Pin-on type 1.27 מ"ק 1350 מ"מ 995 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293665 Pin-on type 1.44 מ"ק 1500 מ"מ 1084 ק"ג 30GPE 6 WOSC Bucket
8293683 S type S1 0.48 מ"ק 600 מ"מ 608 ק"ג 30GPE 3 WOSC Bucket
8293687 S type S1 0.63 מ"ק 800 מ"מ 689 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293689 S type S1 0.75 מ"ק 900 מ"מ 735 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293690 Symmetrical type S70 0.75 מ"ק 900 מ"מ 766 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293692 S type S1 0.92 מ"ק 1050 מ"מ 805 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293693 Symmetrical type S70 0.92 מ"ק 1050 מ"מ 836 ק"ג 30GPE 4 WOSC Bucket
8293699 S type S1 1.09 מ"ק 1200 מ"מ 893 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293700 Symmetrical type S70 1.09 מ"ק 1200 מ"מ 924 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293703 S type S1 1.27 מ"ק 1350 מ"מ 969 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293704 Symmetrical type S70 1.27 מ"ק 1350 מ"מ 1012 ק"ג 30GPE 5 WOSC Bucket
8293707 S type S1 1.44 מ"ק 1500 מ"מ 1057 ק"ג 30GPE 6 WOSC Bucket
8293708 Symmetrical type S70 1.44 מ"ק 1500 מ"מ 1103 ק"ג 30GPE 6 WOSC Bucket

EC180E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293585 Pin-on type 0.3 מ"ק 450 מ"מ 354 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293588 Pin-on type 0.36 מ"ק 600 מ"מ 380 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293591 Pin-on type 0.58 מ"ק 900 מ"מ 468 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293594 Pin-on type 0.7 מ"ק 1050 מ"מ 514 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293599 Pin-on type 0.88 מ"ק 1250 מ"מ 597 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293600 Pin-on type 0.96 מ"ק 1350 מ"מ 639 ק"ג 15GPE 6 WOSC Bucket
8293605 Symmetrical type S60 0.36 מ"ק 600 מ"מ 362 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 מ"ק 900 מ"מ 451 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 מ"ק 1050 מ"מ 496 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 מ"ק 1250 מ"מ 582 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 מ"ק 1350 מ"מ 623 ק"ג 15GPE 6 WOSC Bucket

EC160E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293585 Pin-on type 0.3 מ"ק 450 מ"מ 354 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293588 Pin-on type 0.36 מ"ק 600 מ"מ 380 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293591 Pin-on type 0.58 מ"ק 900 מ"מ 468 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293594 Pin-on type 0.7 מ"ק 1050 מ"מ 514 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293599 Pin-on type 0.88 מ"ק 1250 מ"מ 597 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293600 Pin-on type 0.96 מ"ק 1350 מ"מ 639 ק"ג 15GPE 6 WOSC Bucket
8293605 Symmetrical type S60 0.36 מ"ק 600 מ"מ 362 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 מ"ק 900 מ"מ 451 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 מ"ק 1050 מ"מ 496 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 מ"ק 1250 מ"מ 582 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 מ"ק 1350 מ"מ 623 ק"ג 15GPE 6 WOSC Bucket

ECR145E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293546 Pin-on type 0.25 מ"ק 450 מ"מ 293 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293550 Pin-on type 0.33 מ"ק 600 מ"מ 324 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293552 Pin-on type 0.42 מ"ק 750 מ"מ 355 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293554 Pin-on type 0.54 מ"ק 900 מ"מ 403 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293558 Pin-on type 0.66 מ"ק 1050 מ"מ 443 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293563 Pin-on type 0.77 מ"ק 1200 מ"מ 504 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293569 Symmetrical type S60 0.33 מ"ק 600 מ"מ 326 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293571 Symmetrical type S60 0.42 מ"ק 750 מ"מ 357 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293573 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 900 מ"מ 405 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293576 Symmetrical type S60 0.66 מ"ק 1050 מ"מ 445 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293580 Symmetrical type S60 0.77 מ"ק 1200 מ"מ 508 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket

EC140E

קוד מכירות ממשק שם ממשק קיבולת רוחב קרצוף משקל חלקי שחיקה (סוג) חלקי שחיקה (מס') תיאור קצה חיתוך צידי (סוג) סוג הכלי הייעודי
8293546 Pin-on type 0.25 מ"ק 450 מ"מ 293 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293550 Pin-on type 0.33 מ"ק 600 מ"מ 324 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293552 Pin-on type 0.42 מ"ק 750 מ"מ 355 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293554 Pin-on type 0.54 מ"ק 900 מ"מ 403 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293558 Pin-on type 0.66 מ"ק 1050 מ"מ 443 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293563 Pin-on type 0.77 מ"ק 1200 מ"מ 504 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
8293569 Symmetrical type S60 0.33 מ"ק 600 מ"מ 326 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293571 Symmetrical type S60 0.42 מ"ק 750 מ"מ 357 ק"ג 15GPE 3 WOSC Bucket
8293573 Symmetrical type S60 0.54 מ"ק 900 מ"מ 405 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293576 Symmetrical type S60 0.66 מ"ק 1050 מ"מ 445 ק"ג 15GPE 4 WOSC Bucket
8293580 Symmetrical type S60 0.77 מ"ק 1200 מ"מ 508 ק"ג 15GPE 5 WOSC Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 624.2KB)‎