MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס גדול של וולוו

כלים ייעודיים של מעמיסים אופניים

זרועות ניטול חומרים

זרועות ניטול חומרים

זרוע ניטול החומרים מאפשרת להרים, להוביל ולטפל במגוון רחב של אובייקטים או ציוד שונים.

זרוע הרמה לניטול חומרים

הזרוע לניטול חומרים משמשת באתרי בנייה להנחת צינורות וכד'. היא כוללת שני מקטעים טלסקופיים עם מעצורים מכניים מובנים למניעת התארכות יתר.

זמין עבור: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L60H, L70H, L90H

פרטים