MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

כף לטיפול במטענים בעלת רצפה שטוחה

הבחירה הטובה ביותר לניטול, עבודות עירום והעמסה של חומרים שעברו עיבוד, כגון חול, חצץ ואגרגטים. ממוטבת עבור תנאי מצע רך. הגבר את האחיזה ואת הכוח המתפרץ, תוך שמירה על משטח עבודה נקי ושטוח לפרודוקטיביות ויעילות ללא מתחרים. זמינה עם אפשרות לקצה מחובר בהברגה.

L260H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86782 Pin-on type Bolted 7.1 מ"ק 7.3 מ"ק 3650 מ"מ 3363 ק"ג Bucket

L220H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86777 VAB-Backhoe Bolted 5.6 מ"ק 5.8 מ"ק 3400 מ"מ 2554 ק"ג Bucket
WLA86778 VAB-Backhoe Bolted 6.1 מ"ק 6.3 מ"ק 3400 מ"מ 2713 ק"ג Bucket
WLA86779 Pin-on type Bolted 6.1 מ"ק 6.3 מ"ק 3400 מ"מ 2870 ק"ג Bucket

L180H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86775 VAB-Backhoe Bolted 5 מ"ק 5.2 מ"ק 3400 מ"מ 2295 ק"ג Bucket
WLA86776 Pin-on type Bolted 5.6 מ"ק 5.8 מ"ק 3400 מ"מ 2595 ק"ג Bucket

L150H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86772 VAB-Backhoe Bolted 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3200 מ"מ 2172 ק"ג Bucket
WLA86774 Pin-on type Bolted 5 מ"ק 5.2 מ"ק 3400 מ"מ 2429 ק"ג Bucket

L120H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86786 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1508 ק"ג Bucket
WLA86787 Volvo attachment bracket Bolted 3.7 מ"ק 3.9 מ"ק 3000 מ"מ 1600 ק"ג Bucket
WLA86788 Pin-on type Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1565 ק"ג Bucket
WLA86789 Pin-on type Bolted 3.7 מ"ק 3.9 מ"ק 3000 מ"מ 1661 ק"ג Bucket

L110H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86786 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1508 ק"ג Bucket
WLA86787 Volvo attachment bracket Bolted 3.7 מ"ק 3.9 מ"ק 3000 מ"מ 1600 ק"ג Bucket
WLA86788 Pin-on type Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1565 ק"ג Bucket
WLA86789 Pin-on type Bolted 3.7 מ"ק 3.9 מ"ק 3000 מ"מ 1661 ק"ג Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר