MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

כף לטיפול במטענים

התאמה מושלמת לניטול, עבודות עירום והעמסה של חומרים שעברו עיבוד. ממוטבת ליישומים הזקוקים לכוח פריצה בינוני. השג את ביצועי המכונה הטובים ביותר הן ביישומי מחזור קצר והן ביישומי העמסה ושינוע. זמינה עם אפשרות לקצה מחובר בהברגה.

L350H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86884 Pin-on type Bolted 8.5 מ"ק 8.7 מ"ק 3970 מ"מ 4895 ק"ג Bucket
WLA86885 Pin-on type Bolted 9.1 מ"ק 9.3 מ"ק 3970 מ"מ 5047 ק"ג Bucket
WLA86896 Pin-on type Bolted 10.4 מ"ק 10.6 מ"ק 3970 מ"מ 5367 ק"ג Bucket

L260H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86762 Pin-on type Bolted 5.9 מ"ק 6.1 מ"ק 3580 מ"מ 3215 ק"ג Bucket
WLA86764 Pin-on type Bolted 6.7 מ"ק 6.9 מ"ק 3580 מ"מ 3404 ק"ג Bucket
WLA86765 Pin-on type Bolted 7.1 מ"ק 7.3 מ"ק 3650 מ"מ 3547 ק"ג Bucket

L220H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86757 VAB-Backhoe Bolted 5.6 מ"ק 5.8 מ"ק 3400 מ"מ 2421 ק"ג Bucket
WLA86758 VAB-Backhoe Bolted 6.1 מ"ק 6.3 מ"ק 3400 מ"מ 2554 ק"ג Bucket
WLA86759 Pin-on type Bolted 5.4 מ"ק 5.6 מ"ק 3400 מ"מ 2549 ק"ג Bucket
WLA86760 Pin-on type Bolted 5.7 מ"ק 5.9 מ"ק 3400 מ"מ 2655 ק"ג Bucket
WLA86761 Pin-on type Bolted 6.1 מ"ק 6.3 מ"ק 3400 מ"מ 2760 ק"ג Bucket

L180H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86750 VAB-Backhoe Bolted 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3200 מ"מ 2155 ק"ג Bucket
WLA86751 VAB-Backhoe Bolted 5 מ"ק 5.2 מ"ק 3400 מ"מ 2257.7 ק"ג Bucket
WLA86752 Pin-on type Bolted 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3200 מ"מ 2317 ק"ג Bucket
WLA86754 Pin-on type Bolted 5 מ"ק 5.2 מ"ק 3400 מ"מ 2400 ק"ג Bucket
WLA86755 Pin-on type Bolted 5.3 מ"ק 5.5 מ"ק 3400 מ"מ 2508 ק"ג Bucket
WLA86756 Pin-on type Bolted 5.6 מ"ק 5.8 מ"ק 3400 מ"מ 2596 ק"ג Bucket
WLA86757 VAB-Backhoe Bolted 5.6 מ"ק 5.8 מ"ק 3400 מ"מ 2421 ק"ג Bucket

L150H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86748 Pin-on type Bolted 3.8 מ"ק 4 מ"ק 3200 מ"מ 2038 ק"ג Bucket
WLA86749 Pin-on type Bolted 4.2 מ"ק 4.4 מ"ק 3200 מ"מ 2165 ק"ג Bucket
WLA86750 VAB-Backhoe Bolted 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3200 מ"מ 2155 ק"ג Bucket
WLA86751 VAB-Backhoe Bolted 5 מ"ק 5.2 מ"ק 3400 מ"מ 2257.7 ק"ג Bucket
WLA86752 Pin-on type Bolted 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3200 מ"מ 2317 ק"ג Bucket
WLA86754 Pin-on type Bolted 5 מ"ק 5.2 מ"ק 3400 מ"מ 2400 ק"ג Bucket
WLA86784 Pin-on type Bolted 4.5 מ"ק 4.7 מ"ק 3000 מ"מ 2323 ק"ג Bucket

L120H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86731 Volvo attachment bracket Bolted 3.1 מ"ק 3.3 מ"ק 3000 מ"מ 1366 ק"ג Bucket
WLA86735 Volvo attachment bracket Bolted 3.4 מ"ק 3.6 מ"ק 3000 מ"מ 1439 ק"ג Bucket
WLA86736 Pin-on type Bolted 3.1 מ"ק 3.3 מ"ק 3000 מ"מ 1445 ק"ג Bucket
WLA86737 Pin-on type Bolted 3.4 מ"ק 3.6 מ"ק 3000 מ"מ 1526 ק"ג Bucket
WLA86738 Volvo attachment bracket Bolted 3.7 מ"ק 3.9 מ"ק 3000 מ"מ 1511 ק"ג Bucket
WLA86739 Pin-on type Bolted 3.7 מ"ק 3.9 מ"ק 3000 מ"מ 1604 ק"ג Bucket

L110H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86731 Volvo attachment bracket Bolted 3.1 מ"ק 3.3 מ"ק 3000 מ"מ 1366 ק"ג Bucket
WLA86735 Volvo attachment bracket Bolted 3.4 מ"ק 3.6 מ"ק 3000 מ"מ 1439 ק"ג Bucket
WLA86736 Pin-on type Bolted 3.1 מ"ק 3.3 מ"ק 3000 מ"מ 1445 ק"ג Bucket
WLA86737 Pin-on type Bolted 3.4 מ"ק 3.6 מ"ק 3000 מ"מ 1526 ק"ג Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר