MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
Volvo wheel loader high tip bucket

כף לפריקה גבוהה – עם צילינדרים בהתקנה צדית

כף זו, המיועדת במיוחד ליישומי פסולת ומחזור, מספקת את הגובה הנוסף הנדרש לפריקה למכלי חומר גבוהים. הצילינדרים האופקיים בהתקנה צדית מאפשרים הטיה חלקה ושפיכה קלה, וצינורות גמישים הידרוליים המוגנים בצורה מושלמת תורמים לביצועים ארוכי טווח. תואמת לכל סוגי הזרועות האופקיות וממשקי וולוו. שפה מחוברת בברגים סטנדרטית.

L120H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87619 Volvo attachment bracket Bolted 4.5 מ"ק 5.5 מ"ק 3000 מ"מ 2260 ק"ג Bucket
WLA87750 Pin-on type Bolted 4.5 מ"ק 5.5 מ"ק 3000 מ"מ 2370 ק"ג Bucket
WLA87752 Volvo attachment bracket Bolted 4.2 מ"ק 5 מ"ק 3000 מ"מ 2540 ק"ג Bucket
WLA87753 Pin-on type Bolted 4.2 מ"ק 5 מ"ק 3000 מ"מ 2620 ק"ג Bucket

L110H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87752 Volvo attachment bracket Bolted 4.2 מ"ק 5 מ"ק 3000 מ"מ 2540 ק"ג Bucket
WLA87753 Pin-on type Bolted 4.2 מ"ק 5 מ"ק 3000 מ"מ 2620 ק"ג Bucket
WLA87755 Volvo attachment bracket Bolted 3.7 מ"ק 4.5 מ"ק 3000 מ"מ 2650 ק"ג Bucket
WLA87756 Pin-on type Bolted 3.7 מ"ק 4.5 מ"ק 3000 מ"מ 2490 ק"ג Bucket

L90H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87590 Volvo attachment bracket Bolted 3.4 מ"ק 4 מ"ק 3000 מ"מ 2060 ק"ג Bucket
WLA87755 Volvo attachment bracket Bolted 3.7 מ"ק 4.5 מ"ק 3000 מ"מ 2650 ק"ג Bucket
WLA87756 Pin-on type Bolted 3.7 מ"ק 4.5 מ"ק 3000 מ"מ 2490 ק"ג Bucket
WLA87759 Pin-on type Bolted 3.4 מ"ק 4 מ"ק 3000 מ"מ 2260 ק"ג Bucket

L70H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87760 Volvo attachment bracket Bolted 2.9 מ"ק 3.5 מ"ק 2750 מ"מ 1950 ק"ג Bucket

L60H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87762 Volvo attachment bracket Bolted 2.3 מ"ק 3 מ"ק 2750 מ"מ 1550 ק"ג Bucket
WLA87764 Volvo attachment bracket Bolted 2.2 מ"ק 2.5 מ"ק 2550 מ"מ 1790 ק"ג Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר