MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס אופני של וולוו - bu

כף לשימוש כללי - סטנדרטית

הכף הטובה ביותר לשימוש כללי. כאשר מותקנות דפנות באמצעות ברגים, הכף מתאימה היטב לטיפול בחומרים בתפזורת ואגרגטים הן לפעולות מחזור קצר והן לפעולות העמסה ונשיאה. עם התקנת תוספת שיניים מולחמות, זהו הפתרון המתאים ביותר להעמסה של חומרים הנשברים בקלות משיפועים.

L50H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
CL11391224 Volvo attachment bracket Bolted 2.25 מ"ק 2.45 מ"ק 2500 מ"מ 641 ק"ג Bucket
CL11391638 Volvo attachment bracket Bolted 1.8 מ"ק 2 מ"ק 2250 מ"מ 563 ק"ג Bucket
CL11391639 Volvo attachment bracket Bolted 1.5 מ"ק 1.7 מ"ק 2250 מ"מ 507.5 ק"ג Bucket

L45H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
CL11391222 Torque Parallel Z-type Bolted 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ Bucket
CL11391224 Volvo attachment bracket Bolted 2.25 מ"ק 2.45 מ"ק 2500 מ"מ 641 ק"ג Bucket
CL11391638 Volvo attachment bracket Bolted 1.8 מ"ק 2 מ"ק 2250 מ"מ 563 ק"ג Bucket
CL11391639 Volvo attachment bracket Bolted 1.5 מ"ק 1.7 מ"ק 2250 מ"מ 507.5 ק"ג Bucket

L120H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86332 Volvo attachment bracket Bolted 2.8 מ"ק 3 מ"ק 3000 מ"מ 1173 ק"ג Bucket
WLA86333 Volvo attachment bracket Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 3000 מ"מ 1210 ק"ג Bucket
WLA86334 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1281 ק"ג Bucket
WLA86337 Volvo attachment bracket Welded 2.8 מ"ק 3 מ"ק 3000 מ"מ 1174 ק"ג Bucket
WLA86338 Volvo attachment bracket Welded 3 מ"ק 3.2 מ"ק 3000 מ"מ 1211 ק"ג Bucket
WLA86339 Volvo attachment bracket Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1283 ק"ג Bucket

L110H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86332 Volvo attachment bracket Bolted 2.8 מ"ק 3 מ"ק 3000 מ"מ 1173 ק"ג Bucket
WLA86333 Volvo attachment bracket Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 3000 מ"מ 1210 ק"ג Bucket
WLA86334 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1281 ק"ג Bucket
WLA86337 Volvo attachment bracket Welded 2.8 מ"ק 3 מ"ק 3000 מ"מ 1174 ק"ג Bucket
WLA86338 Volvo attachment bracket Welded 3 מ"ק 3.2 מ"ק 3000 מ"מ 1211 ק"ג Bucket
WLA86339 Volvo attachment bracket Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1283 ק"ג Bucket

L90H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86331 Volvo attachment bracket Bolted 2.7 מ"ק 2.9 מ"ק 2750 מ"מ 1016 ק"ג Bucket
WLA86335 Volvo attachment bracket Welded 2.5 מ"ק 2.7 מ"ק 2750 מ"מ 971 ק"ג Bucket
WLA86336 Volvo attachment bracket Welded 2.7 מ"ק 2.9 מ"ק 2750 מ"מ 1018 ק"ג Bucket

L70H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86422 Volvo attachment bracket Welded 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 719 ק"ג Bucket
WLA86423 Volvo attachment bracket Bolted 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 718 ק"ג Bucket
WLA86424 Volvo attachment bracket Welded 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 754 ק"ג Bucket
WLA86425 Volvo attachment bracket Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 752 ק"ג Bucket
WLA87535 Volvo attachment bracket Bolted 2.3 מ"ק 2.5 מ"ק 2650 מ"מ 770 ק"ג Bucket

L60H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA83883 Pin-on type Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 829 ק"ג Bucket
WLA86420 Volvo attachment bracket Welded 1.8 מ"ק 2 מ"ק 2500 מ"מ 687 ק"ג Bucket
WLA86421 Volvo attachment bracket Bolted 1.8 מ"ק 2 מ"ק 2500 מ"מ 686 ק"ג Bucket
WLA86422 Volvo attachment bracket Welded 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 719 ק"ג Bucket
WLA86423 Volvo attachment bracket Bolted 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 718 ק"ג Bucket
WLA86424 Volvo attachment bracket Welded 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 754 ק"ג Bucket
WLA86425 Volvo attachment bracket Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 752 ק"ג Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 461.5KB)‎