MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס אופני של וולוו - bu

כף לשימוש כללי - ליישומי עומס גבוה

הבחירה הטובה ביותר ליעילות כוללת. הכף מיועדת בעיקר לשימוש בפעולות קלות עם חומרים שוחקים במידה בינונית כגון עפר, חצץ וחימר. מדבקות מחזירות אור מגבירות את הניראות למילוי מהיר וקל. מחוזק בפלדה עמידה בפני שחיקה HB400 ו-HB500. ניתן לצייד בקצוות המתחברים עם ברגים, אפשרויות למקטעים ולשיניים מרותכות.

L350H

קוד מכירות ממשק קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87151 Pin-on type 7 מ"ק 7.2 מ"ק 3970 מ"מ 4357 ק"ג Bucket
WLA87152 Pin-on type 7.4 מ"ק 7.6 מ"ק 3970 מ"מ 4468 ק"ג Bucket
WLA87153 Pin-on type 8.1 מ"ק 8.3 מ"ק 3970 מ"מ 4651 ק"ג Bucket

L260H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87146 Pin-on type Bolted 6.2 מ"ק 6.4 מ"ק 3580 מ"מ 3324 ק"ג Bucket
WLA87147 Pin-on type Welded 6.2 מ"ק 6.4 מ"ק 3580 מ"מ 3325 ק"ג Bucket
WLA87149 Pin-on type Bolted 6.6 מ"ק 6.8 מ"ק 3650 מ"מ 3439 ק"ג Bucket
WLA87150 Pin-on type Welded 6.6 מ"ק 6.8 מ"ק 3650 מ"מ 3440 ק"ג Bucket
WLA87276 Pin-on type Bolted 5.5 מ"ק 5.7 מ"ק 3580 מ"מ 3144 ק"ג Bucket

L220H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87130 Volvo attachment bracket Bolted 4.7 מ"ק 4.9 מ"ק 3400 מ"מ 2158 ק"ג Bucket
WLA87131 Volvo attachment bracket Bolted 5 מ"ק 5.2 מ"ק 3400 מ"מ 2300 ק"ג Bucket
WLA87132 Pin-on type Bolted 5 מ"ק 5.2 מ"ק 3400 מ"מ 2492 ק"ג Bucket
WLA87134 Pin-on type Welded 5 מ"ק 5.2 מ"ק 3430 מ"מ 2501 ק"ג Bucket
WLA87135 Pin-on type Bolted 5.4 מ"ק 5.6 מ"ק 3400 מ"מ 2605 ק"ג Bucket
WLA87136 Pin-on type Welded 5.4 מ"ק 5.6 מ"ק 3430 מ"מ 2612 ק"ג Bucket
WLA87137 Pin-on type Bolted 5.8 מ"ק 6 מ"ק 3400 מ"מ 2721 ק"ג Bucket

L180H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87103 Pin-on type Bolted 3.8 מ"ק 4 מ"ק 3200 מ"מ 1949.8 ק"ג Bucket
WLA87104 Pin-on type Welded 3.8 מ"ק 4 מ"ק 3230 מ"מ 1959.6 ק"ג Bucket
WLA87106 Pin-on type Bolted 4.2 מ"ק 4.4 מ"ק 3200 מ"מ Bucket
WLA87107 Pin-on type Welded 4.2 מ"ק 4.4 מ"ק 3230 מ"מ 2255.1 ק"ג Bucket
WLA87113 Pin-on type Bolted 4.4 מ"ק 4.6 מ"ק 3200 מ"מ 2303.1 ק"ג Bucket
WLA87114 Pin-on type Welded 4.4 מ"ק 4.6 מ"ק 3230 מ"מ 2312.9 ק"ג Bucket
WLA87118 Pin-on type Bolted 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3200 מ"מ 2358 ק"ג Bucket
WLA87121 Pin-on type Welded 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3230 מ"מ 2369.1 ק"ג Bucket
WLA87122 Pin-on type Bolted 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3400 מ"מ 2358.1 ק"ג Bucket
WLA87123 Pin-on type Bolted 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3400 מ"מ 2376.7 ק"ג Bucket
WLA87127 Volvo attachment bracket Bolted 4.2 מ"ק 4.4 מ"ק 3200 מ"מ Bucket
WLA87128 Volvo attachment bracket Welded 4.2 מ"ק 4.4 מ"ק 3230 מ"מ 2074.9 ק"ג Bucket
WLA87129 Volvo attachment bracket Bolted 4.6 מ"ק 4.8 מ"ק 3200 מ"מ 2212.6 ק"ג Bucket

L150H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA87101 Pin-on type Bolted 3.5 מ"ק 3.7 מ"ק 3200 מ"מ 1845.9 ק"ג Bucket
WLA87102 Pin-on type Bolted 3.8 מ"ק 4 מ"ק 3000 מ"מ 1947.6 ק"ג Bucket
WLA87103 Pin-on type Bolted 3.8 מ"ק 4 מ"ק 3200 מ"מ 1949.8 ק"ג Bucket
WLA87104 Pin-on type Welded 3.8 מ"ק 4 מ"ק 3230 מ"מ 1959.6 ק"ג Bucket
WLA87105 Pin-on type Welded 4 מ"ק 4.2 מ"ק 3000 מ"מ 2005.7 ק"ג Bucket
WLA87106 Pin-on type Bolted 4.2 מ"ק 4.4 מ"ק 3200 מ"מ Bucket
WLA87107 Pin-on type Welded 4.2 מ"ק 4.4 מ"ק 3230 מ"מ 2255.1 ק"ג Bucket
WLA87108 Pin-on type Bolted 4.3 מ"ק 4.5 מ"ק 3000 מ"מ Bucket
WLA87109 Pin-on type Welded 4.3 מ"ק 4.5 מ"ק 3000 מ"מ 2284.3 ק"ג Bucket
WLA87110 Pin-on type Bolted 4.3 מ"ק 4.5 מ"ק 3000 מ"מ Bucket
WLA87111 Pin-on type Welded 4.3 מ"ק 4.5 מ"ק 3000 מ"מ 2086 ק"ג Bucket
WLA87124 Volvo attachment bracket Bolted 3.5 מ"ק 3.7 מ"ק 3200 מ"מ 1695.3 ק"ג Bucket
WLA87125 Volvo attachment bracket Bolted 3.8 מ"ק 4 מ"ק 3000 מ"מ 1765.2 ק"ג Bucket
WLA87126 Volvo attachment bracket Bolted 3.8 מ"ק 4 מ"ק 3200 מ"מ 1767.3 ק"ג Bucket
WLA87127 Volvo attachment bracket Bolted 4.2 מ"ק 4.4 מ"ק 3200 מ"מ Bucket
WLA87128 Volvo attachment bracket Welded 4.2 מ"ק 4.4 מ"ק 3230 מ"מ 2074.9 ק"ג Bucket
WLA87138 Pin-on type Bolted 4 מ"ק 4.2 מ"ק 3000 מ"מ 2105 ק"ג Bucket
WLA87139 Pin-on type Welded 4 מ"ק 4.2 מ"ק 3000 מ"מ 2105 ק"ג Bucket

L120H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86305 Volvo attachment bracket Bolted 2.8 מ"ק 3 מ"ק 2880 מ"מ 1245 ק"ג Bucket
WLA86306 Volvo attachment bracket Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 2880 מ"מ 1284 ק"ג Bucket
WLA86307 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1365 ק"ג Bucket
WLA86308 Volvo attachment bracket Bolted 3.5 מ"ק 3.7 מ"ק 3000 מ"מ 1402 ק"ג Bucket
WLA86312 Volvo attachment bracket Welded 3 מ"ק 3.2 מ"ק 2880 מ"מ 1286 ק"ג Bucket
WLA86313 Volvo attachment bracket Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1367 ק"ג Bucket
WLA86316 Volvo attachment bracket Bolted 2.5 מ"ק 2.7 מ"ק 2880 מ"מ 1233 ק"ג Bucket
WLA86321 Pin-on type Bolted 2.8 מ"ק 3 מ"ק 2880 מ"מ 1318 ק"ג Bucket
WLA86322 Pin-on type Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 2880 מ"מ 1362 ק"ג Bucket
WLA86323 Pin-on type Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1450 ק"ג Bucket
WLA86325 Pin-on type Bolted 3.5 מ"ק 3.7 מ"ק 3000 מ"מ 1488 ק"ג Bucket
WLA86328 Pin-on type Welded 3 מ"ק 3.2 מ"ק 2880 מ"מ 1364 ק"ג Bucket
WLA86329 Pin-on type Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1452 ק"ג Bucket
WLA86440 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 2880 מ"מ 1359 ק"ג Bucket
WLA86441 Volvo attachment bracket Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 2880 מ"מ 1361 ק"ג Bucket
WLA86442 Pin-on type Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 2880 מ"מ 1445 ק"ג Bucket
WLA86443 Pin-on type Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 2880 מ"מ 1447 ק"ג Bucket
WLA86460 Volvo attachment bracket Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 3000 מ"מ 1290 ק"ג Bucket
WLA86461 Pin-on type Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 3000 מ"מ 1363 ק"ג Bucket

L110H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86305 Volvo attachment bracket Bolted 2.8 מ"ק 3 מ"ק 2880 מ"מ 1245 ק"ג Bucket
WLA86306 Volvo attachment bracket Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 2880 מ"מ 1284 ק"ג Bucket
WLA86307 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1365 ק"ג Bucket
WLA86308 Volvo attachment bracket Bolted 3.5 מ"ק 3.7 מ"ק 3000 מ"מ 1402 ק"ג Bucket
WLA86312 Volvo attachment bracket Welded 3 מ"ק 3.2 מ"ק 2880 מ"מ 1286 ק"ג Bucket
WLA86313 Volvo attachment bracket Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1367 ק"ג Bucket
WLA86316 Volvo attachment bracket Bolted 2.5 מ"ק 2.7 מ"ק 2880 מ"מ 1233 ק"ג Bucket
WLA86321 Pin-on type Bolted 2.8 מ"ק 3 מ"ק 2880 מ"מ 1318 ק"ג Bucket
WLA86322 Pin-on type Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 2880 מ"מ 1362 ק"ג Bucket
WLA86323 Pin-on type Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1450 ק"ג Bucket
WLA86325 Pin-on type Bolted 3.5 מ"ק 3.7 מ"ק 3000 מ"מ 1488 ק"ג Bucket
WLA86328 Pin-on type Welded 3 מ"ק 3.2 מ"ק 2880 מ"מ 1364 ק"ג Bucket
WLA86329 Pin-on type Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 3000 מ"מ 1452 ק"ג Bucket
WLA86440 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 2880 מ"מ 1359 ק"ג Bucket
WLA86441 Volvo attachment bracket Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 2880 מ"מ 1361 ק"ג Bucket
WLA86442 Pin-on type Bolted 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 2880 מ"מ 1445 ק"ג Bucket
WLA86443 Pin-on type Welded 3.3 מ"ק 3.5 מ"ק 2880 מ"מ 1447 ק"ג Bucket
WLA86460 Volvo attachment bracket Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 3000 מ"מ 1290 ק"ג Bucket
WLA86461 Pin-on type Bolted 3 מ"ק 3.2 מ"ק 3000 מ"מ 1363 ק"ג Bucket

L90H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86299 Volvo attachment bracket Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2750 מ"מ 957 ק"ג Bucket
WLA86300 Volvo attachment bracket Bolted 2.4 מ"ק 2.6 מ"ק 2500 מ"מ 1003 ק"ג Bucket
WLA86301 Volvo attachment bracket Bolted 2.4 מ"ק 2.6 מ"ק 2750 מ"מ 1000 ק"ג Bucket
WLA86302 Volvo attachment bracket Bolted 2.5 מ"ק 2.7 מ"ק 2750 מ"מ 1017 ק"ג Bucket
WLA86303 Volvo attachment bracket Bolted 2.6 מ"ק 2.8 מ"ק 2750 מ"מ 1047 ק"ג Bucket
WLA86304 Volvo attachment bracket Bolted 2.7 מ"ק 2.9 מ"ק 2750 מ"מ 1065 ק"ג Bucket
WLA86309 Volvo attachment bracket Welded 2.4 מ"ק 2.6 מ"ק 2750 מ"מ 1001 ק"ג Bucket
WLA86310 Volvo attachment bracket Welded 2.5 מ"ק 2.7 מ"ק 2750 מ"מ 1019 ק"ג Bucket
WLA86311 Volvo attachment bracket Welded 2.7 מ"ק 2.9 מ"ק 2750 מ"מ 1066 ק"ג Bucket
WLA86314 Pin-on type Bolted 2.4 מ"ק 2.6 מ"ק 2750 מ"מ 1070 ק"ג Bucket
WLA86315 Pin-on type Bolted 2.4 מ"ק 2.6 מ"ק 2500 מ"מ 1080 ק"ג Bucket
WLA86317 Pin-on type Bolted 2.5 מ"ק 2.7 מ"ק 2500 מ"מ 1099 ק"ג Bucket
WLA86318 Pin-on type Bolted 2.5 מ"ק 2.7 מ"ק 2750 מ"מ 1088 ק"ג Bucket
WLA86319 Pin-on type Bolted 2.6 מ"ק 2.8 מ"ק 2750 מ"מ 1124 ק"ג Bucket
WLA86320 Pin-on type Bolted 2.7 מ"ק 2.9 מ"ק 2750 מ"מ 1142 ק"ג Bucket
WLA86326 Pin-on type Welded 2.4 מ"ק 2.6 מ"ק 2500 מ"מ 1082 ק"ג Bucket
WLA86327 Pin-on type Welded 2.5 מ"ק 2.7 מ"ק 2750 מ"מ 1090 ק"ג Bucket
WLA86330 Volvo attachment bracket Bolted 2.5 מ"ק 2.7 מ"ק 2750 מ"מ 969 ק"ג Bucket

L70H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86399 Volvo attachment bracket Welded 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 758 ק"ג Bucket
WLA86401 Volvo attachment bracket Bolted 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2650 מ"מ 773 ק"ג Bucket
WLA86402 Volvo attachment bracket Bolted 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 756 ק"ג Bucket
WLA86403 Volvo attachment bracket Welded 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 804 ק"ג Bucket
WLA86404 Volvo attachment bracket Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2650 מ"מ 805 ק"ג Bucket
WLA86405 Pin-on type Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 803 ק"ג Bucket
WLA86406 Volvo attachment bracket Welded 2.3 מ"ק 2.5 מ"ק 2650 מ"מ 824 ק"ג Bucket
WLA86407 Volvo attachment bracket Bolted 2.3 מ"ק 2.5 מ"ק 2650 מ"מ 823 ק"ג Bucket
WLA86412 Pin-on type Welded 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 847 ק"ג Bucket
WLA86413 Pin-on type Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2650 מ"מ 848 ק"ג Bucket
WLA86414 Pin-on type Welded 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2650 מ"מ 849 ק"ג Bucket
WLA86415 Pin-on type Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 846 ק"ג Bucket
WLA86416 Pin-on type Bolted 2.3 מ"ק 2.5 מ"ק 2500 מ"מ 863 ק"ג Bucket
WLA86417 Pin-on type Welded 2.3 מ"ק 2.5 מ"ק 2500 מ"מ 864 ק"ג Bucket
WLA86418 Pin-on type Bolted 2.3 מ"ק 2.5 מ"ק 2650 מ"מ 866 ק"ג Bucket
WLA86419 Pin-on type Welded 2.3 מ"ק 2.5 מ"ק 2650 מ"מ 867 ק"ג Bucket

L60H

קוד מכירות ממשק סוג חלקי שחיקה / סוג חיבור קיבולת ערימה (ללא חלקי שחיקה) קיבולת ערימה (עם חלקי שחיקה) רוחב משקל סוג הכלי הייעודי
WLA86396 Volvo attachment bracket Bolted 1.6 מ"ק 1.8 מ"ק 2500 מ"מ 648 ק"ג Bucket
WLA86397 Volvo attachment bracket Welded 1.8 מ"ק 2 מ"ק 2500 מ"מ 701 ק"ג Bucket
WLA86398 Volvo attachment bracket Bolted 1.8 מ"ק 2 מ"ק 2500 מ"מ 699 ק"ג Bucket
WLA86399 Volvo attachment bracket Welded 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 758 ק"ג Bucket
WLA86401 Volvo attachment bracket Bolted 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2650 מ"מ 773 ק"ג Bucket
WLA86402 Volvo attachment bracket Bolted 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 756 ק"ג Bucket
WLA86403 Volvo attachment bracket Welded 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 804 ק"ג Bucket
WLA86405 Pin-on type Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 803 ק"ג Bucket
WLA86408 Pin-on type Bolted 1.8 מ"ק 2 מ"ק 2500 מ"מ 724 ק"ג Bucket
WLA86409 Pin-on type Welded 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 758 ק"ג Bucket
WLA86410 Pin-on type Bolted 2 מ"ק 2.2 מ"ק 2500 מ"מ 756 ק"ג Bucket
WLA86411 Pin-on type Bolted 2.2 מ"ק 2.4 מ"ק 2500 מ"מ 792 ק"ג Bucket
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר

הורדה

קבל את עלון המוצר

הורד את עלון ⁦⁩, כולל כל הפרטים והמפרטים.

הורדה ‎(PDF, 461.5KB)‎