MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס אופני של וולוו - gr

מחפן פריקה

למחפן הפריקה יש שיניים קצרות ומעוגלות, כדי להקל על מילוי המחפן בעת פריקה מהרכב.

L220H

קוד מכירות סוג מחפן ממשק שטח מחפן רוחב מחפן רוחב פתיחה מרבי קוטר ידית מינימלי סוג הכלי הייעודי
WLA80852 Unloading Grapple Pin-on type 4 מ"ר 1830 מ"מ 3940 מ"מ 1480 מ"מ Grapple

L180H

קוד מכירות סוג מחפן ממשק שטח מחפן רוחב מחפן רוחב פתיחה מרבי קוטר ידית מינימלי סוג הכלי הייעודי
WLA80712 Unloading Grapple Volvo attachment bracket 3.1 מ"ר 1800 מ"מ 3540 מ"מ 1550 מ"מ Grapple

L150H

קוד מכירות סוג מחפן ממשק שטח מחפן רוחב מחפן רוחב פתיחה מרבי קוטר ידית מינימלי סוג הכלי הייעודי
WLA80712 Unloading Grapple Volvo attachment bracket 3.1 מ"ר 1800 מ"מ 3540 מ"מ 1550 מ"מ Grapple

L120H

קוד מכירות סוג מחפן ממשק שטח מחפן רוחב מחפן רוחב פתיחה מרבי קוטר ידית מינימלי סוג הכלי הייעודי
WLA80832 Unloading Grapple Volvo attachment bracket 2.4 מ"ר 1630 מ"מ 2990 מ"מ 1203 מ"מ Grapple

L110H

קוד מכירות סוג מחפן ממשק שטח מחפן רוחב מחפן רוחב פתיחה מרבי קוטר ידית מינימלי סוג הכלי הייעודי
WLA80832 Unloading Grapple Volvo attachment bracket 2.4 מ"ר 1630 מ"מ 2990 מ"מ 1203 מ"מ Grapple

L90H

קוד מכירות סוג מחפן ממשק שטח מחפן רוחב מחפן רוחב פתיחה מרבי קוטר ידית מינימלי סוג הכלי הייעודי
WLA80832 Unloading Grapple Volvo attachment bracket 2.4 מ"ר 1630 מ"מ 2990 מ"מ 1203 מ"מ Grapple

L70H

קוד מכירות סוג מחפן ממשק שטח מחפן רוחב מחפן רוחב פתיחה מרבי קוטר ידית מינימלי סוג הכלי הייעודי
WLA80153 Unloading Grapple Volvo attachment bracket 1.5 מ"ר 1600 מ"מ 2370 מ"מ 1050 מ"מ Grapple
WLA82028 Unloading Grapple Volvo attachment bracket 0.9 מ"ר 1600 מ"מ 2010 מ"מ 300 מ"מ Grapple

L60H

קוד מכירות סוג מחפן ממשק שטח מחפן רוחב מחפן רוחב פתיחה מרבי קוטר ידית מינימלי סוג הכלי הייעודי
WLA82192 Unloading Grapple Volvo attachment bracket 0.7 מ"ר 1610 מ"מ 1630 מ"מ 220 מ"מ Grapple
WLA82194 Unloading Grapple Volvo attachment bracket 1.3 מ"ר 1600 מ"מ 2080 מ"מ 1000 מ"מ Grapple
מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר