MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - tren

כלים ייעודיים של מעמיסים זעירים

מחפרי שוחות

מחפרי שוחות

מחפר השוחות משמש לחפירה מהירה ומדויקת של תעלות עבור כבלים ויישומי הנחת צנרת קטני היקף. הוא כולל הסטה צדית בעלת שני מצבים לביצוע עבודות חפירה בקרבת קירות, מנוע הידרולי בעל מומנט גבוה ומערכת ממסרת הפחתה באמצעות שרשרת לעומס כבד.

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - tren

חופר תעלות

חופר התעלות משמש לחפירה מהירה ומדויקת של תעלות עבור כבלים ויישומי הנחת צנרת קטני היקף.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר