MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - tree

כלים ייעודיים של מעמיסים זעירים

כלים ייעודיים להעתקת עצים

כלים ייעודיים להעתקת עצים

הכלי הייעודי להעתקת עצים מיועד לחפירת גוש השורשים ומשמש לשתילה מחדש או הסרה של עצים יחד עם כל גוש השורשים שלהם. תיכון זה כולל מגדל קצר וצר, עיצוב קומפקטי עם פתח שער רחב, כדי לאפשר תפיסה קלה של העצים.

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - tree

כלי ייעודי להעתקת עצים

הכלי הייעודי להעתקת עצים מיועד לחפירת גוש השורשים ומשמש לשתילה מחדש או הסרה של עצים יחד עם כל גוש השורשים שלהם.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר